Home Nieuws Nieuwspagina

Klinisch redeneren bij een complexe, oudere patiënt met duizeligheidsklachten

07 december 2022
Klinisch redeneren bij een complexe, oudere patiënt met duizeligheidsklachten
Duur: 1 dag
Investering: € 275,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten, (Master) Manueel therapeuten, (Master) Geriatriefysiotherapeuten en Orofaciale therapeuten.

Samenvatting

Tijdens deze cursus wordt een complex patiëntenprofiel besproken, namelijk een senior met duizeligheidsklachten. Personen van boven de 65 jaar worden bij wetenschappelijk onderzoek bijna altijd geëxcludeerd. De generaliseerbaarheid van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek is dus niet vanzelfsprekend. Met het toenemen van de leeftijd wordt doorgaans het haar grijs en treden er ook in de wervelkolom veranderingen op in anatomische structuren. Deze veranderingen verlopen veelal zonder symptomen maar kunnen ook leiden tot meer of minder ernstige complicaties als er bedreiging optreedt van zenuwweefsel of bloedvaten. Bovendien kunnen deze veranderingen invloed hebben op de uitvoering en interpretatie van het diagnostisch en therapeutisch proces.

Daarnaast hebben oudere patiënten in toenemende mate medische comorbiditeit met bijbehorende medicatie. De casus die als werkvoorbeeld tijdens de cursus wordt besproken heeft bijvoorbeeld astmatische COPD, hypertensie, hypercholesterolemie en hypertrofische cardiomyopathie.

Naast klinisch redeneren worden ook diagnostische en therapeutische vaardigheden bij een oudere patiënt met BPPD of cervicogene duizeligheid geoefend.

Korte inhoud

Tijdens de cursus wordt aan de hand van een casus het klinisch redeneerproces besproken in het kader van de kerntaken Screening, Diagnostiek en Therapie.  We bespreken de risicofactoren op ernstige achterliggende medische pathologie, differentiaal diagnostiek van duizeligheid en evidentie voor de effectiviteit van therapie t.a.v. de meest voorkomende vormen van duizeligheid waaronder BPPD en cervicogene duizeligheid.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • De differentiaal diagnostiek van duizeligheid
 • De belangrijkste etiologische factoren voor het ontstaan van duizeligheid (bij ouderen)
 • De diagnostische criteria van meest voorkomende duizeligheidsvormen waaronder BPPD en cervicogene duizeligheid
 • De pathofysiologie van meest voorkomende duizeligheidsvormen, inclusief BPPD en CGD
 • Fysiotherapeutische vestibulaire training bij een senior

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het (specialistisch)-fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het intra- en interprofessioneel communiceren en samenwerken.

Werkvormen

 • Interactieve colleges
 • Discussiegroepen m.b.t. verschillende visies op respectievelijk screening, diagnostiek, prognostiek en therapie
 • Vaardigheidstraining
 • Interactieve werkgroepen

Eindniveau

Na deze cursus is de cursist in staat:

 • De differentiaal diagnostiek van duizeligheid te benoemen en toe te passen op een casus
 • De belangrijkste etiologische factoren voor het ontstaan van duizeligheid (bij ouderen) te herkennen
 • De diagnostische criteria van meest voorkomende duizeligheidsvormen waaronder BPPD en cervicogene duizeligheid te beschrijven en toe te passen in het klinisch redeneerproces
 • De pathofysiologie van meest voorkomende duizeligheidsvormen, inclusief BPPD en CGD te benoemen
 • Fysiotherapeutische vestibulaire training bij een senior uit te voeren

Docenten

Ronald Kan
Ronald is Leraar Lichamelijke Opvoeding, Fysio-/ Manueeltherapeut Heliomare revalidatie en Docent bij de opleiding Manuele Therapie aan SOMT University of Physiotherapy.
Andreas Amons
Andreas is als manueel therapeut werkzaam in het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn te Hoofddorp en als docent verbonden aan de SOMT. Bij Amsterdam UMC (locatie VUmc, afdeling huisartsgeneeskunde) doet hij zijn promotieonderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie bij migraine.

Cursusdata

Woensdag 7 december 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 12  uur

 • 1 contactdag van 6 uur
 • Zelfstudie is maximaal 6 uur, afhankelijk van de huidige voorkennis

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Manueel Therapeut en Orofaciaal Fysiotherapeut (6 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.