Home Nieuws Nieuwspagina

Klinisch redeneren bij een patiënt met Whiplash Associated Disorders

07 december 2022
Klinisch redeneren bij een patiënt met Whiplash Associated Disorders
Duur: 1 dag
Investering: € 275,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten en (Master) Manueel therapeuten.

Samenvatting

Tijdens deze cursus wordt een complex patiëntenprofiel besproken, namelijk een patiënte met Traumagerelateerde nekpijn, vaak aangeduid als ‘whiplash associated disorder’ (WAD) en depressie. WAD wordt beschouwd als een subgroep van aspecifieke nekpijn. Er ontbreekt echter klinisch en wetenschappelijk bewijs of deze subgroep daadwerkelijk verschilt wat betreft type en ernst van pijn, fysieke of mentale functiebeperkingen en de impact op het functioneren in het dagelijks leven. Als we weten of, en in welke mate, traumagerelateerde nekpijn afwijkt van niet-traumagerelateerde nekpijn, geeft dit ons een indicatie of er een verschillende aanpak nodig is in de klinische praktijk en in de opzet van wetenschappelijk onderzoek.

Zowel traumagerelateerde als niet-traumagerelateerde nekpijn worden beschouwd als complexe biopsychosociale aandoeningen met lichamelijke en psychische symptomen. Daarom vereist het diagnostisch proces bij nekpijn een analyse van de interactie tussen biologische factoren, beperkingen in fysieke en mentale functies, en functioneren in het dagelijks leven. Om met deze aspecten rekening te kunnen houden en op waarde te kunnen schatten, moeten fysiotherapeuten geschikte meetinstrumenten gebruiken. Deze zijn echter niet altijd klinisch toepasbaar en ook de klinimetrische eigenschappen van deze meetinstrumenten is vaak onvoldoende. 

Korte inhoud

Tijdens deze cursus krijgt u tweemaal dezelfde casus voorgeschoteld maar met een tussentijd van 8 weken. Het betreft een patiënte die een auto-ongeval heeft doorgemaakt en de diagnose whiplash heeft. Er is sprake van een psychiatrische comorbiditeit: depressie.

Hoewel de medische diagnose bij beide casus precies dezelfde is, zal uw diagnostiek en therapie op essentiële punten verschillen.

In deze werkgroep zal ruime aandacht worden besteed aan de interventies informeren en adviseren.

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het (specialistisch)-fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het communiceren.

Werkvormen

  • Interactieve colleges
  • Discussiegroepen m.b.t. verschillende visies op respectievelijk screening, diagnostiek, prognostiek en therapie
  • Interactieve werkgroepen

Eindniveau

Na het volgen van deze cursus heeft/is de cursist:

  • In staat om de klinische impact die traumagerelateerde nekpijn en niet- traumagerelateerde nekpijn te beschrijven van op het functioneren in het dagelijks leven
  • Inzicht in de klinische kenmerken, in termen van type en ernst van de pijn, fysieke of mentale functiebeperkingen en de impact op het functioneren in het dagelijks leven
  • Inzicht in de complexiteit van beide typen nekpijn
  • Inzicht in het gebruik van adequate diagnostische meetinstrumenten in de eerstelijns fysiotherapie.

Docenten

Ronald Kan

Leraar Lichamelijke Opvoeding, Fysio-/ Manueeltherapeut Heliomare revalidatie en Docent bij de opleiding Manuele Therapie aan SOMT University of Physiotherapy

Cursusdata

Woensdag 7 december 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 10 uur

  • 1 contactdag van 6 uur
  • Zelfstudie is maximaal 4 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemene fysiotherapie en Manuele Therapie (6 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.