Home Nieuws Nieuwspagina

Klinimetrie bij patiënten met nekpijn: toepassen van tests en vragenlijsten

11 april 2023
Klinimetrie bij patiënten met nekpijn: toepassen van tests en vragenlijsten
Duur: 2 dagen
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 550,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten en (Master) Manueel therapeuten

Samenvatting

De keuze van goede meetinstrumenten is een essentieel onderdeel van het werk met patiënten met nekpijn. Meetinstrumenten zijn nodig bij diagnostiek, prognostiek en bij de evaluatie van de effecten van behandelingen. Het inzetten van meetinstrumenten heeft alleen zin als het een duidelijk doel heeft en de toepassing ook wat oplevert voor u als therapeut en uiteraard het behandelproces  van de patiënt.
Deze pragmatische cursus heeft als doel om inzicht te krijgen in het juist, zinnig en efficiënt toepassen van vragenlijsten en functietests in uw eigen praktijk.

De cursusdagen beginnen met online kennisclips over achtergrondkennis van klinimetrische eigenschappen. U kunt zo op een zelf gekozen moment en in uw eigen tempo de achtergrond kennis bestuderen. De dagen zelf starten met het nabespreken van de kennisclips. Zo worden de meeteigenschappen, zoals betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit verder doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De verschillende doelstellingen voor het gebruik van klinimetrie en de voor- en nadelen van vragenlijsten en testen worden besproken. In de loop van de dagen wordt steeds de toepassing van vragenlijsten en testen in de praktijksetting bediscussieerd aan de hand van voorbeelden.

We bespreken de meest voorkomende meetinstrumenten op hun inzetbaarheid

Korte inhoud

Onderdelen die worden behandeld:

 • Welke test zijn zinvol bij patiënten met nekpijn?
 • Hoe interpreteer je de tests?
 • Waarom zet je metingen in?
 • De begrippen passen bij validiteit, betrouwbaarheid en meetfout, inclusief  sensitiviteit/specificiteit en voorspellende waarden.
 • De voor- en nadelen van de klinische toepasbaarheid
 • Hoe interpreteer je de uitkomsten van testen en vragenlijsten?
 • Praktijkvoorbeelden

Dag 1

Nabespreken kennisclips

 • Betrouwbaarheid en meetfout

Toepassing 

 • Beoordeling gebruik meetinstrumenten in de praktijk: mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot betrouwbaarheid en meetfout
 • Casuïstiek uit de praktijk: toepassing en interpretatie

Dag 2

Nabespreken kennisclips

 • Validiteit  

Toepassing 

 • Beoordeling gebruik meetinstrumenten in de praktijk: mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot validiteit
 • Casuïstiek uit de praktijk: toepassing en interpretatie

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het (specialistisch)-fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het intra- en interprofessioneel communiceren en samenwerken.

Werkvormen

 • Online kennisclip
 • Interactieve colleges
 • Vaardigheidstraining
 • Interactieve werkgroepen

Eindniveau

Na afloop is de cursist in staat om:

 • Vragenlijsten en tests op een zinvolle wijze toe te passen bij patiënten met nekpijn in de praktijk
 • De doelstellingen en uitgangspunten voor het toepassen van metingen te verwoorden en uit te leggen
 • De terminologie en definities van meeteigenschappen te beschrijven (COSMIN taxonomie)
 • De uitslag van een meetinstrument te interpreteren in het kader van diagnostiek, prognostiek en meten van behandeleffectiviteit
 • Veranderscores te interpreteren door gebruik te maken van de begrippen Minimal Important Change (MIC) en Smallest Detectable Change (SDC)
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden te benoemen van enkele veelgebruikte vragenlijsten en tests
 • De klinimetrische kenmerken van verschillende soorten meetinstrumenten bij nekpijn te beschrijven en uit te leggen.

Docenten

Martijn Stenneberg; manueel therapeut en Klinisch epidemioloog.

Martijn is divisiehoofd masteronderwijs bij SOMT en is gepromoveerd op de ontwikkeling en evaluatie van klinimetrie bij patiënten met aspecifieke traumatische en niet-traumatische nekpijn.

Cursusdata

 • Dinsdag 11 april 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 12 april 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 18 uur

 • 2 contactdagen van elk 6 uur
 • Voorbereiding (bestuderen kennisclips): in totaal 6 uur

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.