Home Nieuws Nieuwspagina

Psychosociale aspecten in de context van frailty: belang en behandeling

17 december 2022
Psychosociale aspecten in de context van frailty: belang en behandeling
Duur: 1 dag
Investering: € 225,- (exclusief lunch)
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en psychosomatische fysiotherapeut.
Deze Themadag is onderdeel van de Master Fysiotherapie in de Geriatrie. Deelnemers zullen deze dag gezamenlijk met de Master studenten volgen.

Instapniveau

Voorafgaand aan de lesdag wordt er van de fysiotherapeut verwacht dat hij/zij kennis heeft in het concept frailty en frailty schalen die gebruikt kunnen worden om ouderen te diagnosticeren.

Samenvatting

Fragiliteit ook wel frailty genoemd, één van de belangrijkste geriatrische syndromen, presenteert zich op multifactoriële wijze met onder andere spierzwakte, veranderde lichaamssamenstelling, laag calorieverbruik en verminderde fysieke capaciteiten en verhoogde vatbaarheid voor o.a. co-morbiditeit en vallen. Fragiliteit presenteert zich bijgevolg klinisch op een sterk heterogene wijze. Naast dat er veel fysieke onderliggende indicatoren zijn van frailty dient de fysiotherapeut zich ook bewust te zijn van de psychosociale factoren. Frailty is namelijk een complex, dynamisch en multidimensioneel construct, bestaande uit zowel biomedische als psychosociale componenten. Op deze psychosociale componenten wordt in dit college ingegaan. Als fysiotherapeut dien je een degelijk inzicht te hebben in de psychosociale aspecten die gepaard gaan met frailty alsook in de individuele psychosociale kenmerken van uw cliënt om de slaagkans van de aangeboden fysiotherapie te vergroten.

Oudere mensen functioneren omwille van sarcopenie (het leeftijdsgebonden verlies aan spiermassa) dichter bij hun maximale capaciteiten. Aangezien activiteiten van het dagelijks leven (ADL) dikwijls intensieve en aangehouden spiercontracties vereisen (bijvoorbeeld bij het dragen van een boodschappentas), worden deze activiteiten uitdagender, wat vaak voorkomende vermoeidheidsfenomenen kan verklaren. Vermoeidheid tijdens ADL is geen verwaarloosbaar symptoom, maar een voorspeller voor functionele achteruitgang bij oudere mensen. Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten op hogere leeftijd. Het is echter geen banale klacht, maar een basiskenmerk van frailty.

Korte inhoud

In deze cursus wordt gekeken naar de psychosociale en sociale aspecten van frailty waaronder dementie, depressie, discontinuïteit in de identiteit, autonomie verlies en veranderende sociale relaties. Daarnaast wordt het belang van vermoeidheid en de rol van vermoeidheid in het concept van frailty besproken alsook met welke instrumenten vermoeidheid geidentificeerd kan worden en welke interventies ingezet kunnen worden.

Werkvormen

Hoorcollege, simulaties van casuistiek en oefenen met vermoeidheidinstrumenten.

Eindniveau

Aan het einde van deze cursus is de deelnemer in staat om:

 • De laatste stand van zaken in psychosociale en sociale factoren van frailty samen te vatten.
 • Kenmerken van psychosociale factoren in relatie tot frailty te benoemen.
 • Het concept vermoeidheid te integreren in het klinisch handelen.
 • Verschillende vermoeidheidinstrumenten te gebruiken in de klinische praktijk afhankelijk van het vermeodiheid construct dat je wenst te meten.
 • Te reflecteren op de verschillende interventies die ingezet kunnen worden ter verbeteren van frailty status.

Doelstelling

Vernieuwen, verdiepen en verbreden

Competentiegebieden

 • Fysiotherapeutisch handelen
 • Geriatrie fysiotherapeutisch handelen
 • Communiceren
 • Kennis delen
 • Professioneel handelen
 • Psychosomatisch fysiotherapeutisch handelen

Docenten

Drs. Birgit Spoelstra (klinisch geriater Meander Medisch Centrum)

Drs. Birgit Spoelstra is klinisch geriater verbonden aan het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en is gespecialiseerd in algemene geriatrie, osteoporose en polyfarmacie. Daarnaast is ze verbonden aan de UMC Untrecht, Alzheimer Centrum Amsterdam en als gastprofessor aan de SOMT University of Physiotherapy.

 

Dr. Veerle Knoop (SOMT University of Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel en Wereld Gezondheidszorg organisatie).

Dr. Veerle Knoop is fysiotherapeute, gerontoloog en post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de SOMT University of Physiotherapy, Vrije Universiteit Brussel en de Wereld Gezondheidszorg organisatie). Zij is gespecialiseerd in de rol van vermoeidheid in het ontwikkelen van frailty in de oudste ouderen en het domein van vitaliteit een concept van de WHO. Ze heeft een onderzoek geleid naar het identificeren van de vroegtijdige kenmerken van frailty.

Cursusdata

Zaterdag 17 december 2022 van 09.00 - 17.00 uur (exclusief lunch)

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 8 uur:

 • 1 contactdag van 6 uur
 • Voorbereiding: 2 uur

Accreditatie

Accreditatiepunten vraagt de cursist zelf aan bij zijn/haar eigen kwaliteitsregister (KNGF/Keurmerk).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.