Home Nieuws Nieuwspagina

Orofaciale pijnklachten in de eerstelijns fysiotherapie

23 juni 2023
Orofaciale pijnklachten in de eerstelijns fysiotherapie
Duur: 4 dagen
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 1.100,-
Deelnemers: Fysiotherapeuten

Samenvatting

De prevalentie van patiënten in de eerstelijns zorg met orofaciale pijn is ongeveer 5%.
Diagnostiek van orofaciale pijn is complex. Het merendeel van pijn in het orofaciaal gebied heeft een dentogene oorsprong of vanuit het bewegingsapparaat van het kauwstelsel. Daarnaast zijn er andere oorsprongen van pijn waar een fysiotherapeut mee geconfronteerd kan worden. Temporomandibulaire dysfunctie heeft een hoge prevalentie en kan onderverdeeld worden in myogene en artrogene disfunctie, is multifactorieel en diverse biopsychosociale factoren kunnen een rol spelen. Er kan ook sprake zijn van bruxisme, slaapstoornissen, psychosociale factoren of onderliggende pathologie zoals reumatoïde artritis of fibromyalgie. Correcte classificatie van orofaciale pijn is essentieel om te komen tot de juiste diagnose en om de meest effectieve behandeling in te stellen. Tevens is van belang dat de fysiotherapeut in staat is te oordelen of een fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is of dat de patiënt doorverwezen moet worden naar een gespecialiseerde tandarts-gnatholoog, fysiotherapeut-gnatholoog of de orofaciaal fysiotherapeut.


Om tot deze afweging te komen moeten kennis en vaardigheden aanwezig zijn zoals:
Classificatie van orofaciale pijn en hoofdpijn met behulp van DC/TMD en en de ICHD. Anamnese, intra- en extra orale inspectie, actief- en passief bewegingsonderzoek en specifieke testen afhankelijk van subgroep en classificatie te kunnen aanwenden om tot een juiste classificatie te kunnen komen.

Kennis over het natuurlijk en klinisch beloop van temperomandibulaire disfuncties en over state of art evidentie voor de werkzaamheid, effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van basiszorg voor patiënten met temporomandibulaire disfuncties.
OM prognostische factoren te kunnen inventariseren is inzet van de juiste klinimetrie noodzakelijk.

 

Inhoud

 • Biomechanica
 • Classificaties orofaciale pijn en disfunctie (DC/TMD)
 • Diagnostische accuratesse klinimetrie
 • Screening
 • Relatie temporomandibulaire disfunctie – cervicaal (anatomisch, biomechanisch, neurologisch, pathologisch, pathofysiologisch, klinisch)
 • Temperomandiculaire disfunctie en hoofdpijn
 • Orale bewegingsstoornissen
 • Klinimetrie
 • Beloop en prognostische factoren
 • Behandeling
 • De hygiënische maatregelen te nemen die nodig zijn voor intra-oraal onderzoek en therapie.

 

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Zelfstudie
 • Practica

 

Eindniveau

 • Kennis en vaardigheden voor onderzoek en behandelen van niet complexe orofaciale pijn en disfunctie.
 • Op basis van evidentie en argumentatie beslissen of basiszorg door de manueeltherapeut kan worden aangeboden aan de patiënt met orofaciale pijn en disfunctie.
 • Samenwerken en doorverwijzen naar de orofaciaal fysiotherapeut, gnatholoog, tandarts, KNO-arts of huisarts.

 

Docenten

Ina Alberts

Fysiotherapeut, gnatholoog en eigenaar Fysiosmile

 

Monique Bot

Gnatholoog, manueel en pedriatisch fysiotherapeut

 

Cursusdata

 • Vrijdag 23 juni 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Zaterdag 24 juni 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 7 juli 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Zaterdag 8 juli 2023 van 09.00 - 17.00 uur

 

Tijdsbesteding

 • Contactdagen: 4
 • Contacturen: 6 uur per dag
 • Zelfstudie: 4 uur
 • Verwerkingsopdracht: 1 uur

 

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk) voor het register Algemene Fysiotherapie (28 punten)

 

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.