Home Nieuws Nieuwspagina

Decubitus bij de geriatrische patiënt: de rol van de fysiotherapeut

10 maart 2023
Decubitus bij de geriatrische patiënt: de rol van de fysiotherapeut
Duur: 1 dag
Investering: € 225,- (exclusief lunch)
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten, zorgverleners. 
Deze Themadag is onderdeel van de Master Fysiotherapie in de Geriatrie. Deelnemers zullen deze dag gezamenlijk met de Master studenten volgen.

Samenvatting

Tijdens deze dag wordt het belang van het geriatrisch syndroom decubitus bij oudere personen toegelicht. Decubitus is een beschadiging van de huid en of het weefsel onder de huid. Tijdens het verouderingsproces vinden er ook leeftijdgebonden huidveranderingen plaats die kunnen leiden tot pijn en wond gerelateerde ongemakken maar ook tot grote gezondheidsproblemen bij ouderen. Decubitus kan invloed hebben op het lichamelijk functioneren, psychisch welbevinden, sociaal functioneren Als zorgverlener, ook als fysiotherapeut kan je regelmatig in aanraking komen met decubituswonden, alleen is de vraag wat moet je hier mee doen? Wanneer ben je als zorgverlener betrokken en wanneer en wat kan je nu eigenlijk doen om decubitus te voorkomen? Dat is waar deze scholing inzicht in geeft.

De algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut krijgen in bepaalde situaties te maken met doorligwonden en hebben een grote adviserende rol alsook in het starten van interventies om doorligwonden te voorkomen. In eerste instantie is het van belang om de juiste symptomen te herkennen, te diagnosticeren alsook een juiste interventie te starten, alleen of in samenwerking met andere zorgverleners. De multimorbiditeit en complexiteit van de ouder wordende mens zorgt ervoor dat er soms bepaalde risicofactoren al aanwezig zijn om decubitus te ontwikkelen, daarom dient de fysiotherapeut op de hoogte te zijn van deze risicofactoren om eventuele preventie te starten. Middels (vroegtijdig) mobiliseren en aanleren en inzetten van houdings- en bewegingsstrategieën kan verergering van de wondproblematiek voorkomen worden.

In deze dag wordt aandacht besteed aan pathofysiologie, onderliggende oorzaken, prevalentie en de classificatie van decubitus. Waarna u ook inzicht heeft in de differentiaaldiagnose, u kan beredeneren met welke vorm van decubitus u te maken heeft, wat hiervan de oorzaak is geweest en ook welke acties u moet ondernemen bij de vorm van decubitus. Verder worden de verschillende preventiemaatregelen besproken, en weet u wat kan u als zorgverlener betekenen wanneer er sprake is van decubitus. Een geriatrisch assessment is belangrijk om alle veroorzakende en bijkomende factoren op te sporen en te behandelen. Het is daarom van belang op inzicht te hebben in uw eigen rol binnen multidisciplinaire preventie en de aanpak van de doorligwonden. 

Inhoud

Tijdens deze dag wordt gekeken naar de pathofysiologie en differentiaal diagnose van decubitus wonden. Verder wordt er aandacht besteed aan hoe doorligwonden voorkomen kunnen worden en welke preventie strategieën gestart kunnen worden.

De rol van de algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut wordt belicht. Fysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten krijgen in bepaalde situaties te maken met doorligwonden en hebben een grote adviserende rol alsook in het starten van interventies om doorligwonden te voorkomen. In eerste instantie is het van belang om de juiste symptomen te herkennen, te diagnosticeren alsook een juiste interventie te starten, alleen of in samenwerking met andere zorgverleners. Middels (vroegtijdig) mobiliseren en aanleren en inzetten van houdings- en bewegingsstrategieën kan verergering van de wondproblematiek voorkomen worden.

De lokaalbehandeling van decubitus wonden wordt besproken alsook welke wondverbanden hiervoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan perifeer vaatlijden en de heelkundige behandeling van decubitus.

Werkvormen

Hoorcollege en simulaties van casuïstiek

Eindniveau

Aan het einde van deze themadag heeft de deelnemer:

  • Kennis over de laatste stand van zaken betreft screening, diagnostiek, prognostiek en interventies bij decubitus,
  • Kennis van de nieuwe classificatie en aanbevelingen;
  • Inzicht in de verschillende vormen van wondzorg;
  • Inzicht in de verschillende behandelstrategieën bij een persoon met decubitus.

Zelfstudie/voorbereiding

Ter voorbereiding dient de deelnemer een aantal artikelen door te nemen.

Docenten


Prof. dr. Ingo Beyer

Professor Ingo Beyer is een geriater verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel en het geriatrisch centrum scheutbos. Ingo beyer was hoofd van het de afdeling geriatrie van 2012 tot 2019 in het Universiatair Ziekenhuis Brussel. Daarnaast is hij part-time professor aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Naast de VUB is hij verbonden aan SOMT als gastprofessor in de opleiding Master Fysiotherapie in de Geriatrie.


Dr. Gaelle Leemans

Gaelle Leemans is dermatoloog in het Universitair Ziekenhuis Brussel.


Dr. Liesbeth Lootens

Liebeth Lootens is vaatchirurg in het Sint-Anna Sint-Remi ziekenhuis in Brussel.

 

Cursusdata

Vrijdag 10 maart van 09.30 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 1

Contacturen per dag: 6 uur

Voorbereiding: 2 uur

Accreditatie

Accreditatiepunten vraagt de deelnemer zelf aan bij zijn/haar eigen kwaliteitsregister.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.