Home Nieuws Nieuwspagina

De oudere patiënt met lage rugpijn

11 mei 2023
De oudere patiënt met lage rugpijn
Duur: 2 dagen
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 550,-
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, Manuele therapeuten en Geriatrie Fysiotherapeuten

Samenvatting

Met de toenemende vergrijzing nemen de incidentie en prevalentie van chronische ziekten ook toe. De eerstelijns werkende fysiotherapeut zal meer en meer worden geconfronteerd met patiënten met klachten over het bewegend (dis)functioneren, bijvoorbeeld (chronische) aspecifieke lage-rugpijn, die worden gecompliceerd door bijkomende multimorbiditeit. Deze patiënten kunnen lang niet altijd volgens bestaande richtlijnen of andere evidence worden behandeld. In dergelijke gevallen zal een groot beroep worden gedaan op het vermogen van de therapeut tot rationeel klinisch redeneren.

Op deze cursusdag worden deelnemers getraind in het gevorderd klinisch redeneren bij patiënten met complexe(re) gezondheidsproblemen. Als voorbeeld is gekozen voor lage-rugpijn, aangezien lage-rugpijn in westerse landende aandoening is die de grootste ‘disability’veroorzaakt en de piekprevalentie van rugpijn ligt inmiddels rond het tachtigste levensjaar (Hoy et al, 2014). ‘Enkelvoudige’ mechanische aspecifieke lage-rugpijn kan al worden beschouwd als een complex gezondheidsprobleem. In deze cursus trachten we de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk nog dichter te benaderen door een context van multimorbiditeit erbij te betrekken als extra uitdaging aan het klinisch redeneerproces. Voor fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnszorg is het van eminent belang bekend te zijn met multimorbiditeitspatronen en overige factoren die samenhangen met pijn en ‘disability’ bij oudere patiënten met lage-rugpijn, zoals coxarthrose (‘Hip Spine Syndrome’) en totale heupprothese, spinale stenose, sarcopenie, osteoporotische wervelfracturen, chronische pijn en valrisico, polyfarmacie, slaapstoornissen, depressie en cognitieve beperkingen. Na introducties op het concept van complexiteit in gezondheidsproblemen, de state of the art evidence rondom lage-rugpijn, verouderingsprocessen in de lumbale wervelkolom, multimorbiditeiten het klinisch redeneren bij complexe gezondheidsproblemen wordt aan de hand van casuïstiek van lage-rugpijn bij oudere, multimorbide patiënten het klinisch redeneerproces m.b.t. de etiologie, screening/diagnostiek, prognostiek en preventie/behandeling getraind en bediscussieerd onder leiding van de docenten. Hierbij wordt steeds apart aandacht besteed aan de wensen en behoeften van de deelnemende algemeen fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en geriatriefysiotherapeuten.

Doelstelling

Het vernieuwen en verdiepen van de specialistisch fysiotherapeutische kennis en vaardigheden bij oudere patiënten met lage rugpijn.

Rollen

 • Zorgverlener
 • Gezondheidsbevorderaar
 • Samenwerkingspartner
 • Reflectief professional

Korte inhoud

Dag 1

 • Update evidence lage rugpijn in algemene zin
 • Complexiteit in gezondheid en ziekte
 • Klinisch redeneren in complexe situaties
 • Leeftijd en multimorbiditeit als complicerende factor i.r.t. lage rugpijn (met specifieke aandacht voor sarcopenie, frailty en veroudering van de wervelkolom).
 • Klinische onzekerheid door leeftijd en multimorbiditeit
 • Specifieke lage rugpijn bij ouderen (illness script), met specifieke aandacht voor de osteoporotische inzakkingsfractuur, spinale kanaalstenose, degeneratieve spondylolisthesis en tumoren.
 • Casuïstiek screening

Dag 2

 • (Casuïstiek van) Aspecifieke lage rugpijn bij ouderen (epidemiologie, beloop, diagnostiek en prognose)
 • Diagnostische vaardigheden: onderzoek naar kracht, balans en uithoudingvermogen bij de oudere patiënt, het perifeer neurologisch onderzoek en onderzoek wervelkolom bij de oudere patiënt.
 • Therapie

Van prognose naar behandelindicatie
Effectiviteit van verschillende interventies: oefentherapie, manuele therapie, gedragsmatige interventies en pharmacotherapie

Werkvormen

 • Hoor en responsiecollege
 • Werkgroepen
 • Practica

Eindniveau

Na afronding is de deelnemer in staat zijn klinisch redeneerproces en klinische besluitvorming bij de screening, het diagnostische proces en het behandelproces van de oudere (>65 jaar), vaak multimorbide patiënt met lage-rugpijn uit te leggen, te verklaren en te onderbouwen.

Verwerkingsopdracht

Voorbereiden en uitwerken van een casus tussen dag 1 en 2.

Docenten

Evelyne de Ligny Msc. – fysiotherapeut, geriatrie fysiotherapeut / Fysiotherapeut Gezondheidscentrum Kersenboogerd - Hoorn / Gastdocent masteropleiding Geriatriefysiotherapie SOMT University of Physiotherapy - Amersfoort

Drs. Patrick Koekenbier – fysiotherapeut, manueeltherapeut, klinisch epidemioloog / Docent masteropleiding Manuele Therapie SOMT University of Physiotherapy - Amersfoort / Docent opleiding Fysiotherapie HvA – Amsterdam / Fysiotherapeut Gezondheidscentrum Kersenboogerd - Hoorn

Cursusdata

 • Donderdag 11 mei 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Donderdag 25 mei 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 17 uur :

 • 2 contactdag(en) à 6 uur
 • Zelfstudie : 2 uur
 • Verwerkingsopdracht : 3 uur

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.