Home Nieuws Nieuwspagina

Probleemgedrag bij patiënten met dementie; de rol van de fysiotherapeut

11 maart 2023
Probleemgedrag bij patiënten met dementie; de rol van de fysiotherapeut
Duur: 1/2 dag
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 112,50 (exclusief lunch)
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten.

Deze dag maakt deel uit van het curriculum Master Fysiotherapie in de Geriatrie. Deelnemers zullen deze dag gezamenlijk met de Master studenten volgen.

Samenvatting

Gezien de problematiek rond een sterk toenemende vergrijzing word je als fysiotherapeut in de praktijk regelmatig geconfronteerd met patiënten of cliënten van 65 jaar en ouder met cognitieve of psychische stoornissen. Deze module richt zich specifiek op dementie, een klinisch syndroom gekenmerkt door cognitieve en motorische achteruitgang.


Het aantal mensen met dementie in Nederland wordt geschat op 280.000 (bron: Alzheimer Stichting), waaronder naar schatting 12.000 jonger dan 65 jaar. Van deze mensen met dementie wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen. Dementie treft vooral de ouderen in onze samenleving. Geschat wordt dat van alle mensen tussen de 65 en 69 jaar ongeveer 1,5% aan dit ziektebeeld lijdt. Van de mensen boven de 80 jaar, heeft ruim 20% dementie en van de mensen boven de 90 jaar zelfs 40%. Door de toenemende vergrijzing van Nederland stijgt het aantal mensen met dementie de komende decennia snel.


Personen met dementie vertonen vaak onbegrepen gedrag waardoor deze persoon door zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Probleemgedrag bestaat uit een complexe interactie van biologische, psychologische, sociale en fysieke omgevingsfactoren. Gedragsveranderingen kunnen ook voortkomen uit het streven van het individu om zich met afnemende capaciteiten aan te passen aan de eigen veranderingen en aan de eisen van de omgeving. Gezien de oorsprong van probleemgedrag bij personen met dementie multifactorieel is vraagt dit ook een multidisciplinaire aanpak waar ook een rol voor de fysiotherapeut is weggelegd. Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie vraagt dan ook een persoonsgerichte aanpak

Doelstelling

Vernieuwen, verdiepen en verbreden

Competentiegebieden

 • Fysiotherapeutisch handelen
 • Geriatrie fysiotherapeutisch handelen
 • Communiceren
 • Kennis delen
 • Professioneel handelen

Korte inhoud

In deze lezing wordt het concept van probleemgedrag bij personen met dementie toegelicht alsook de visie op psycho-farmaca. Daarnaast worden de interventies van probleemgedrag besproken alsook de rol van de fysiotherapeut hierin.

Werkvormen

Hoorcollege en werkgroep gebaseerd op casusistiek.

Eindniveau

Aan het einde van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in:

 • voorkomen (prevalentie) van probleemgedrag bij ouderen
 • het concept probleemgedrag
 • probleemgedrag bij dementie
 • geldende visie op voorschrijven psycho-farmaca
 • interventies bij probleemgedrag

Docenten

Dhr. R. Vissers, MSc

Roel Vissers is GZ psycholoog en werkt in stichting de Wever waarbij hij zich specifiek richt op gedrag bij personen met dementie.


Cursusdata

Vrijdag 11 maart 2023 van 09.00 - 12.30 (exclusief lunch)


Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 3,5 uur.

 • halve contactdag(en) a 3 uur
 • voorbereiding 0,5 uur

Accreditatie

Accreditatiepunten vraagt de cursist zelf aan bij zijn/haar eigen kwaliteitsregister (let op: niet alle kwaliteitsregisters bieden hier de mogelijkheid voor. Vraag dit zelf goed na).


Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.