Home Nieuws Nieuwspagina

Symposium: Handtherapie, ligt behandelen voor de hand? Een specialisme apart

06 april 2023
Symposium: Handtherapie, ligt behandelen voor de hand? Een specialisme apart
Duur: 1 dag
Ingangsniveau : Minimaal Algemeen FT
Investering: € 275,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten, oefentherapeuten en overige fysiotherapeut-specialisten met interesse voor dit symposium.

Samenvatting

Wat is handtherapie? Welke hand en polsaandoeningen behandel je in de particuliere praktijk? En op welke manier? Wanneer is het geïndiceerd om je patiënt door te sturen naar de handtherapeut? Tijdens dit symposium leer je wat de verbijzondering “handtherapie” inhoudt. Je leert de meest voorkomende hand-pols aandoeningen kennen. Je neemt kennis van het multidisciplinaire karakter van dit specialisme en je wordt meegenomen in het laatste wetenschappelijke onderzoek en technische innovaties binnen dit vakgebied.

Doelstelling

 • De fysiotherapeut moet kennis en inzicht hebben in het specifieke vakgebied, indicatiegebied en de expertise van verbijzonderde fysiotherapeuten en fysiotherapeuten met een aantekening. Vanuit deze kennis en dit inzicht kan de fysiotherapeut beoordelen of hij/zij zich bekwaam en bevoegd acht om een individuele patiënt fysiotherapeutische zorg te bieden, of dat hij/zij de patiënt moet verwijzen naar een collega met een verbijzondering of een aantekening.
 • Om de patiënt de juiste zorg te bieden, werkt de fysiotherapeut samen met collega fysiotherapeuten (gespecialiseerder of juist generalistischer) en andere professionals in de zorg en/of het sociale domein. De fysiotherapeut consulteert hen en/of verwijst naar hen wanneer dat nodig is voor de patiënt en zijn/haar specifieke hulpvraag. Om dit op de juiste manier te kunnen doen, kent de fysiotherapeut de specifieke expertise van deze professionals.
 • De fysiotherapeut reflecteert of hij/zij de juiste professional is om de patiënt de juiste zorg te leveren op het juiste moment. De fysiotherapeut inventariseert en signaleert welke ondersteuning een patiënt nodig heeft, en weegt dit af tegen de eigen kennis en expertise.

Competentiegebieden

 • Fysio(oefen)therapeutisch handelen
 • Samenwerken
 • Kennis delen
 • Professioneel handelen
 • Wetenschap beoefenen

Werkvormen

 • Lezingen

Eindniveau

Na afloop van het symposium bent u in staat om:

 • Een individuele hand patiënt passende fysiotherapeutische zorg te bieden, of en o.b.v. de juiste gronden de afweging te maken om de patiënt door te verwijzen naar een collega met een verbijzondering of een aantekening in de “handtherapie”.
 • Meer inzicht te hebben in het specifieke vakgebied, handtherapie, indicatiegebied en de expertise van verbijzonderde fysiotherapeuten en fysiotherapeuten met een aantekening “handtherapie”.
 • Te reflecteren of u de juiste professional bent om de patiënt de juiste zorg te leveren op het juiste moment.
 • Te inventariseren en signaleren welke ondersteuning een patiënt nodig heeft, en dit afweegt tegen uw eigen kennis en expertise.

Dagprogramma symposium

08.30 – 09.00 uur

Ontvangst

09.00 – 10.30 uur

 • Handtherapie, een inleiding, Karin Schoneveld, manager paramedische zorg Xpert Handtherapie (…)
 • Meest voorkomende hand-pols aandoeningen in de dagelijkse praktijk. Kelly Willems(ft)

10.30 – 11.00 uur

Koffiepauze

11.00 – 12.30 uur

 • Juiste (hand)zorg op de juiste plek, triëren/doorverwijzen a.h.v. casuïstiek, Alexandra Fink(ft, gezondheidswetenschapper)
 • Livit, duurzame spalken en technologische ontwikkelingen, spreker livit Peter Meussen, orthopedisch instrumentmaker.

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze

13.30 – 15.00 uur

 • Uitkomstgerichte hand en pols zorg, drs. Y. van Kooij, MSc, fysiotherapie wetenschapper
 • Pols onderzoek/biomechanica, Pierre Pennehouat (p.a. handchirurgie)

15.00 – 15.30 uur

Koffiepauze

15.30 – 17.00 uur

 • Multidisciplinaire samenwerking bij handklachten; fysiotherapie, ergotherapie en handchirurgie, dr. E. Walbeehm, plastisch hand-chirurg, Imke Kranenburg(et), Mara van Soelen(ft)
 • Take home message(s) Handsymposium, Nienke Meinema(ft)

Dagvoorzitter en sprekers

Dagvoorzitter:

Nienke Meinema. Nienke is handfysio- en manueeltherapeut Msc. Coördinator extern onderwijs Xpert Handtherapie.

Sprekers:

 • Karin Schoneveld, fysio- en handtherapeut CHT-nl, gezondheidswetenschapper MScKarin is manager paramedische zorg binnen Xpert Handtherapie en  Xpert Clinics Hand- en polszorg. Zij is verantwoordelijk voor inhoudelijk goede zorg. Ze stuurt daarvoor het team kennis en innovatie en Xpert Handtherapie Onderwijs aan.  En werkt intensief samen met de overige directieleden van Xpert en Equipe zorgbedrijven

 • Kelly Willems, fysio en handtherapeut CHT-nl. Kelly is fysio-handtherapeut en regiocoördinator van Xpert Handtherapie regio Eindhoven. Door hun nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in die regio, behandelt zij dagelijks diverse handtrauma's na.

 • Alexandra Fink, handtherapeut en gezondheidswetenschapper MSc. Alexandra is fysio-handtherapeut CHT-nl van locatie Enschede. Ze is docent aan de AOHT en tevens zit ze in het kennis en innovatie team van XH, waar ze o.a. haar bijdrage levert aan het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen..

 • Peter Meussen, orthopedisch instrumentmaker, Livit orthopedie.  Peter is orthopedisch instrumentmaker en adviseur pro-en orthesen en heeft zich gespecialiseerd in de hand- en pols.

 • Yara van Kooij, fysiotherapie wetenschapper MSc en fysio- handtherapeut CHT-nlYara is fysio- handtherapeut, CHT-nl, bij Xpert Handtherapie locatie Zeist. Naast de wekelijkse patiëntenzorg, doet Yara onderzoek binnen Xpert Clinics en het Erasmus MC. Ze is docent aan de AOHT en tevens is ze aan het promoveren

 • Pierre-Yves Pennehouat. Pierre is physician assistent bij ‘kliniek voor de hand’ en hoofddocent en mede ontwikkelaar van de allround opleiding handtherapie. Daarvoor heeft hij zo'n 20 jaar ervaring opgedaan als fysio- handtherapeut CHT-nl.

 • Dr. Erik Walbeehm. Dr. Walbeehm is plastisch-hand chirurg bij Xpert Clinics en Haga ziekenhuis in Den Haag. In 2004 promoveerde hij op onderzoek naar het herstellen van zenuwschade. Dr. Walbeehm behaalde het European Board in Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery examen en het Europese Diploma in Handchirurgie van de FESSH. Inmiddels is hij bestuurslid van de FESSH en maakt hij met de commissie ONE de examens voor de assistenten plastische chirurgie. Hij schreef zo'n 40 internationale publicaties en hield meer dan 100 internationale voordrachten.

 • Imke Kranenburg. Imke is ergo- en handtherapeut en heeft inmiddels zo'n 15 jaar prakrijk ervaring. Ze is werkzaam bij Xpert Handtherapie locatie Nijmegen en behandeld, mede door de nauwe samenwerking met het Radboud, dagelijks diverse hand trauma's na. Tevens is ze docent "Spalken maken” van de allround opleiding handtherapie.

 • Mara van Soelen. Mara is fysio- en handtherapeut bij Xpert handtherapie Nijmegen. Mara heeft zich in haar loopbaan zich gespecialiseerd in de gehele bovenste extremiteit en is bijzonder geïnteresseerd in het nabehandelen van spier-pees problematiek van de hand, pols, elleboog en schouder. Ok zij is docent aan de allround opleiding handtherapie, ook geeft ze gast college's aan de HAN(hoge school van Arnhem en Nijmegen).


Cursudata

Donderdag 6 april 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

 • 1 contactdag a 6 uur

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk) en in aanvraag bij het ADAP voor het register oefentherapie.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.