Home Nieuws Nieuwspagina

Virtuele dissectie van de cwk: Van A(natomie) naar B(etere zorg)

13 april 2023
Virtuele dissectie van de cwk: Van A(natomie) naar B(etere zorg)
Duur: 1 dag
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 275,-
Doelgroep: Fysiotherapeuten, manueel therapeuten en geriatrie fysiotherapeuten

Samenvatting

De prevalentie in de fysiotherapiepraktijk van wervelkolom gerelateerde klachten is hoog. Grondige kennis van de (patho-)anatomie van de cervicale wervelkolom, zijnde één van de componenten van het 'illness-script' van een specifieke cervicale wervelkolom gerelateerde aandoening, maakt dan ook een belangrijk deel uit van het goed kunnen doorgronden van de aandoening, het verklaren van de klinische symptomen en uiteindelijk de invloed hiervan op het bewegend functioneren.  Een klinische onzekerheid zou immers kunnen zijn dat je je afvraagt hoe groot de kans is dat de aanwezige patho-anatomische veranderingen ook daadwerkelijk klinisch(/functioneel) tot uiting komen.

Tijdens deze cursus wordt aan de hand van de digitale snijtafel (Anatomage), waarin specifieke structuren in 3D zichtbaar gemaakt worden, de normale topografische en functionele anatomie van de cervicale wervelkolom besproken met sterke nadruk op de relevante anatomie van de desbetreffende regio. De functioneel anatomische kennis wordt daarbij gestructureerd in een klinisch kader en/of als klinisch probleem aangeboden in de vorm van casuïstiek en met elkaar uitgewerkt tijdens de werkgroep activiteiten.

De lesopbouw ondersteunt het proces van het FT klinisch redeneren om uiteindelijk te komen tot een weloverwogen evidence-based klinisch besluit voortvloeiend uit het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Ofwel, zorg die er toe doet.

Korte inhoud

De onderdelen die tijdens deze scholingsdag aan bod zullen komen:

 • Gevorderde functionele anatomie van cervicale wervelkolom
 • Centrale zenuwstelsel, plexus brachialis en spinale zenuwen
 • Arteriele voorziening
 • Tropisme van de wervelkolom
 • Illness script van klachten t.g.v. compressie centrale zenuwstelsel t.h.v. cervicale wervels of periferie
 • Invloed van standsveranderingen op biomechanica cervicale wervelkolom en toename risico op klachten in het houdings en bewegingsapparaat (bovenste extremiteit)

Doelstelling

Deze cursus richt zich op de invloed van de anatomie van de cervicale wervelkolom en veranderde biomechanica (o.a. ten gevolge van verouderingsprocessen) van de cervicale wervelkolom op het ontstaan van klachten aan het houdings en bewegingsapparaat. Er zal klinisch worden geredeneerd bij cervicale wervelkolom gerelateerde aandoeningen en kritisch worden gereflecteerd op fysiotherapeutisch handelen.  De cursus beoogt jouw beslissing over het gezondheidsprobleem van de patient te kunnen verantwoorden.

Werkvormen

Tijdens de cursus zullen de volgende werkvormen aan bod komen: (interactief) werkgroepen en practicum rond en met de digitale snijtafels.

Eindniveau

 • De cursist heeft kennis van 3-dimensionale menselijke functionele anatomie van het musculoskeletale systeem van de cervicale wervelkolom (myologie, neuroanatomie, met oog voor anatomische variatie, varianten en anomalieën) en vertaald naar pathologie en illnes script.
 • Met een goed begrip van de anatomie en onderliggende mechanismen kan de cursist de invloed van cervicale wervelkolom gerelateerde aandoeningen op het bewegend functioneren beter begrijpen en klinische symptomen beter verklaren.
 • Bewapend met functionele anatomische kennis kan de cursist afwijkingen in de cervicale wervelkolom interpreteren en de relatie met de functionele gezondheid van de patiënt beoordelen.
 • De cursist kan beoordelen hoe groot de kans is dat de aanwezige patho-anatomische veranderingen ook daadwerkelijk klinisch(/functioneel) relevant zijn in de dagelijkse praktijk.
 • De cursist kan kritisch reflecteren over de onderzoekstechnieken en  behandeltechnieken in de dagelijkse praktijk met de achtergrondkennis van de anatomie en fysiologie
 • De cursist kan een weloverwogen evidence based klinisch besluit nemen t.a.v. diagnostiek en behandeling

Zelfstudie / voorbereiding

Van cursisten wordt van tevoren een kleine voorbereiding verwacht met betrekking tot opfrissen basiskennis functionele anatomie van de cervicale wervelkolom. Verder zullen cursisten gevraagd worden enkele artikelen te bestuderen zodat tijdens de cursus deze ter discussie kunnen worden gebracht om de nieuw opgedane kennis te beargumenteren.

Docenten

MSc Anja van 't Schip (Master ná Master Manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Anja is fysiotherapeut en Manueel therapeut. Ze werkt 1 dag per week in een particuliere praktijk, daarnaast is ze als Docent verbonden aan de SOMT University of Physiotherapy voor de masteropleiding Manuele Therapie en voor de Bacheloropleiding. 

MSc Pim Weierink (Master ná Master Manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Pim is fysiotherapeut en Manueel therapeut. Hij werkt 4 dagen per week in een particuliere praktijk en is (gast) docent anatomie bij verschillende opleidingen. 

Cursusdata

 • Donderdag 13 april 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 8 uur

 • 1 contactdag van 6 uur
 • Voorbereiding van 3 uur

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.