Home Nieuws Nieuwspagina

Functionele anatomie van de schouder: Van A(natomie) naar B(etere zorg)

25 mei 2023
Functionele anatomie van de schouder: Van A(natomie) naar B(etere zorg)
Duur: 1 dag
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 275,-
Doelgroep: Fysiotherapeuten, geriatrische fysiotherapie en sportfysiotherapeuten

Samenvatting

Na lage rugpijn en nekpijn is schouderpijn naar schatting de derde meest voorkomende musculoskeletale aandoening in de eerstelijnszorg. De prevalentie van schouderpijn is ongeveer 20% in de algemene populatie, afhankelijk van de bron. Kijkende naar de sport-specifieke setting, dan stijgt de prevalentie tot soms 60% afhankelijk van sport tot sport. Schouderpathologie op basis van degeneratieve kenmerken kent ook een groot aandeel in de prevalentie, toenemend met de leeftijd. De fysiotherapeut zal dan ook vaak geconfronteerd worden met patienten met schouderklachten.

De prognose voor mensen met musculoskeletale schouderpijn varieert sterk van persoon tot persoon; gemiddeld meldt 50% van de mensen met schouderpijn 6 maanden na hun eerste bezoek aan de eerstelijnszorg nog steeds klachten. Naast pijn komen functionele beperkingen vaak voor, die kunnen interfereren met werk, hobby's, sociale en sportieve activiteiten en kunnen ook gepaard gaan met psychische klachten en verminderde kwaliteit van leven (Lucas et al. 2022).

De schouderpatiënt presenteert zich vaak met een complex probleem, waarbij letselmechanisme en onderliggend biomechanisch lijden vaak aanleiding geven tot gecombineerde problematiek.

Kennis van de (patho-)anatomie, zijnde één van de componenten van het 'illness-script' van een aandoening, maakt dan ook een belangrijk deel uit van het goed kunnen doorgronden van de aandoeningen, het verklaren van de klinische symptomen en uiteindelijk de invloed hiervan op het bewegend functioneren.  Een klinische onzekerheid zou immers kunnen zijn dat je je afvraagt hoe groot de kans is dat de aanwezige patho-anatomische veranderingen ook daadwerkelijk klinisch(/functioneel) tot uiting komen.

Tijdens deze cursus wordt aan de hand van de digitale dissectietafel (Anatomage), waarin specifieke structuren in 3D zichtbaar gemaakt worden, de normale topografische en functionele anatomie besproken met sterke nadruk op de relevante anatomie van de schoudergordel. De functioneel anatomische kennis wordt daarbij gestructureerd in een klinisch kader en/of als klinisch probleem aangeboden in de vorm van casuïstiek en met elkaar uitgewerkt tijdens de werkgroep activiteiten. 

De lesopbouw ondersteunt het proces van het FT klinisch redeneren om uiteindelijk te komen tot een weloverwogen evidence-based klinisch besluit voortvloeiend uit het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Ofwel, zorg die er toe doet!

Korte inhoud

De onderdelen die tijdens deze scholingsdag aan bod zullen komen:

-          Topografische en functionele anatomie schoudergordel

-          Illnes script van o.a. rotator cuff insufficientie, instabiliteit en/of bicepspeesklachten

-          Evidentie toegepast op functionele anatomie

-          Klinisch redeneren

Doelgroep

Fysiotherapeuten, geriatrie fysiotherapie, sport fysiotherapie

Ingangsniveau

Minimaal algemeen Fysiotherapeut

Werkvormen

Tijdens de cursus zullen de volgende werkvormen aan bod komen: (interactief) werkgroepen en practicum rond en met de digitale dissectietafels.

Doelstelling

De cursist kent de specifieke (functionele) anatomie en biomechanica van de schoudergordel en kan hieraan letselmechanismen en biomechanische stoornissen koppelen die kunnen leiden tot schouderpathologie óf andersom schouderpathologie wat kan leiden tot biomechanische stoornissen en daardoor letsels. Er zal klinisch worden geredeneerd bij aandoeningen van de schoudergordel en kritisch worden gereflecteerd op fysiotherapeutisch handelen. De cursus beoogt jouw beslissing over het gezondheidsprobleem van de patient te kunnen verantwoorden.

Eindniveau

  • De cursist heeft kennis van 3-dimensionale menselijke functionele anatomie van het musculoskeletale systeem van de schoudergordel (myologie, osteologie), vertaald naar patho-anatomie als onderdeel van een specifiek illnes script.
  • De cursist heeft een goed begrip van de anatomie en onderliggende mechanismen, de cursist kan de invloed van schoudergordel gerelateerde aandoeningen op het bewegend functioneren beter begrijpen en klinische symptomen beter verklaren.
  • De cursist is bewapend met functionele anatomische kennis, de cursist kan afwijkingen in de schoudergordel interpreteren en de relatie met de functionele gezondheid van de patiënt beoordelen.
  • De cursist kan beoordelen hoe groot de kans is dat de aanwezige patho-anatomische veranderingen ook daadwerkelijk klinisch(/functioneel) relevant zijn in de dagelijkse praktijk
  • De cursist kan kritisch reflecteren over het toepassen van specifieke  onderzoekstechnieken en behandeltechnieken in de dagelijkse praktijk met de achtergrondkennis van de (functionele) anatomie, patho-anatomie en pathofysiologie bij veelvoorkomende schouderaandoeningen.
  • De cursist kan een weloverwogen evidence based klinisch besluit nemen t.a.v. diagnostiek en behandeling bij schouder(gordel)gerelateerde aandoeningen.

Zelfstudie/voorbereiding

Van cursisten wordt van tevoren een kleine voorbereiding verwacht met betrekking tot het opfrissen van de basiskennis topografische anatomie.

Docenten

Anja van ’t Schip  MSc,  fysiotherapeut en Manueel therapeut (Master ná Master Manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)).

Anja werkt 1 dag per week in een particuliere praktijk, daarnaast is ze als Docent verbonden aan de SOMT University of Physiotherapy voor de masteropleiding Manuele Therapie en voor de Bacheloropleiding Fysiotherapie.

Pim Weierink MSc, fysiotherapeut en Manueel therapeut. (Master ná Master Manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Pim werkt 4 dagen per week in een particuliere praktijk en is (gast) docent anatomie bij verschillende opleidingen.

Scholingsdata

Datum en tijd: Donderdag 25 mei van 09.00 tot 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 8 uur

-          1 contactdag van 6 uur

-          Voorbereiding van 2 uur

Investering

€275,00

Locatie

SOMT, Softwareweg 5, 3821 BN, Amersfoort

Accreditatie

Is bij het KNGF/Keurmerk aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapie, sportfysiotherapie en geriatrie fysiotherapie

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.