Home Nieuws Nieuwspagina

Up-to-date vaardigheidstraining van mobilisaties van de extremiteiten

06 december 2023
Up-to-date vaardigheidstraining van mobilisaties van de extremiteiten
Duur: 2 dagen
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 570,-
Doelgroep: Algemeen Fysiotherapeuten

Samenvatting

De scholing betreft een volledig nieuwe cursus van twee dagen. Startend vanuit de basisprincipes van osteo- en artrokinematica, is het centrale onderwerp de vaardigheidstraining van manuele mobilisaties van de schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel. De vaardigheden worden continue in de context van casuïstiek besproken, waarbij diagnostisch, klinisch en prognostisch redeneren niet zal ontbreken. Casuïstieken en patiëntgroepen variëren van een jonge patiënt met sporttrauma tot een oudere patiënt met artrose. Aan het einde van de cursus ben je in staat de vaardigheden correct uit te voeren, maar je kunt ze ook in context plaatsen bij verschillende patiëntengroepen en pathologieën.

Doelstelling

  1. De deelnemer is na het volgen van de cursus bekend met de algemene principes van osteo-en artrokinematica binnen de extremiteiten en kan deze kennis toepassen in de praktijk.
  2. De deelnemer is in staat na het volgen van de ze cursus de aangeboden diagnostische en therapeutische vaardigheden correct uit te voeren.
  3. De deelnemer is in staat na het volgen van deze cursus de diagnostische en therapeutische vaardigheden in de juiste context te plaatsen in relatie tot verschillende patiëntengroepen en pathologieën.
  4. De deelnemer is in staat om op basis van osteo- en artrokinematica een gerichte trauma-analyse uit te voeren.
  5. De deelnemer is in staat het klinisch redeneerproces te doorlopen (zowel diagnostisch als therapeutisch) bij verschillende pathologieën van de bovenste en onderste extremiteiten.
  6. De deelnemer is in staat op basis van casuïstiek kritisch te beredeneren welke rol de aangeboden diagnostische en therapeutische vaardigheden hebben in relatie tot een totaal behandelprogramma.

Competentiegebieden

Tijdens de cursus zal gewerkt worden aan de competenties:

1. Methodisch handelen:

 • Diagnostisch proces
 • Therapeutisch proces
 • Prognostisch redeneren

2. Verrichtingen:

 • Specifieke diagnostische vaardigheden
 • Specifieke therapeutische vaardigheden

3. Samenwerken:

 • In relatie tot medisch specialisten
 • In relatie tot andere paramedici
 • In relatie tot de huisarts

4. Professioneel handelen:

 • In relatie tot het kennen de grenzen van het competentieprofiel
 • Gericht op het leveren van integere, hoogstaande cliëntenzorg

Korte inhoud

Dag 1: Basisprincipes, schouder, elleboog & pols

Ter voorbereiding wordt een digitale kennisclip (hoorcollege) aangeboden om de basisprincipes van osteo- en artrokinematica te bespreken. Bij de start van de dag is er aandacht voor de indicaties & contra-indicaties voor het toepassen van manuele mobilisaties binnen de extremiteiten. Startende vanuit deze informatie begint de dag met een casus aspecifieke schouderpijn (voorheen impingementsyndroom of subacromiaal pijnsyndroom). Vanuit ‘illness scripts’ wordt een differentiaaldiagnose opgesteld en een inschatting gemaakt welke aandoening de hoogste mate van waarschijnlijkheid heeft. Diagnostische en therapeutische vaardigheden komen aan bod en worden uitgebreid geoefend (vaardigheidstraining staat in deze cursus centraal). Het tweede deel van de dag komen de elleboog en pols aan bod. De focus ligt daarbij voornamelijk op trauma-gerelateerde pathologieën en mediale/laterale epicondylalgie, gezien deze de hoogste prevalentie hebben. Hierbij wordt een gerichte trauma-analyse besproken, in combinatie met bijbehorende screenende en diagnostische vaardigheden. Relevante vaardigheden worden aangeboden en geoefend. Therapeutische vaardigheden (mobilisaties) worden eveneens geoefend waarbij patiëntvariabelen (o.a. pathofysiologisch substraat, leeftijd, hulpvraag) centraal staan. Het ‘Cockpitmodel’ van Barbaix wordt hierbij als leidraad genomen.

Dag 2: Heup, knie & enkel

De tweede dag staat de onderste extremiteit centraal. De meest voorkomende pathologie aan heup en knie betreft artrose. We starten vanuit een casus artrose heup, waarbij relevante vaardigheden worden geoefend (zowel diagnostisch als therapeutisch). De rol van mobilisaties binnen het totale behandelproces wordt hierbij kritisch bekeken. De knie wordt aan de hand van een tweetal (korte) casussen besproken. Zowel de traumatische als de artrotische knie zullen in het kader van diagnostiek en therapie aan bod komen. Uiteraard is er ruim de tijd om de vaardigheden, zowel diagnostisch als therapeutisch te oefenen. De dag wordt afgesloten met een casus enkelletsel, waarbij wederom diagnostische en therapeutische vaardigheden worden geoefend.

Werkvormen

De dag zal voornamelijk bestaan uit practica. Vaardigheidsonderwijs en klinisch redeneren wisselen elkaar af. Aan de hand van korte casuïstiek komen alle relevante diagnostische en therapeutische vaardigheden aan bod. Er zal genoeg ruimte zijn om de vaardigheden goed in te oefenen. Benodigde achtergrondkennis wordt tijdens de cursus aangeboden in de vorm van korte PowerPoints, of op voorhand ter voorbereid in de vorm van digitale kennisclips en literatuur.

Eindniveau

Na afloop bent je in staat om de aangeboden diagnostische en therapeutische vaardigheden van de extremiteiten correct uit te voeren en op de juiste manier in context te plaatsen binnen het diagnostisch en therapeutisch proces.

Zelfstudie / voorbereiding

De voorbereiding voor de cursus betreft:

 • Het bekijken van online kennisclips over de basisprincipes van osteo- en artrokinematica
 • Het bestuderen van de anatomie van de perifere gewrichten
 • Het bestuderen van specifieke pathologieën van de perifere gewrichten
 • Het formuleren van klinische vraagstukken omtrent de toepassing van manuele vaardigheden in de extremiteiten
 • Het bestuderen van relevante literatuur met betrekking tot het diagnostische, therapeutisch en prognostisch redeneren binnen de extremiteiten.

Verwerkingsopdracht

 • Het integreren van de geleerde vaardigheden in de klinische setting
 • Het schrijven van een samenvatting waarin wordt beargumenteerd waarom ervoor gekozen is een specifieke manuele vaardigheid in te zetten bij een casus uit de praktijk (binnen het aangeboden format).

Docent

Erik Meijer
Erik is fysiotherapeut en manueel therapeut (MSc). Daarnaast heeft hij gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Vrij Universiteit Brussel, met als hoofdvakken Advanced Anatomy, Biomechanics en Medical Imaging. Hij is sinds 8 jaar werkzaam als docent aan de SOMT University, o.a. als vaardigheidsdocent en kennisdomeindeskundige in de module Extremiteiten. Daarnaast is hij praktijkhouder in een gezondheidscentrum te Amersfoort.

  

Cursusdata

 • Woensdag 6 december 2023 van 09.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 20 december 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 18 uur:

 • 2 contactdagen van 6 uur (totaal 12uur)
 • Voorbereiding: 2 uur per dag (totaal 4 uur)
 • Verwerkingsopdracht: 1 uur per dag (totaal 2 uur)

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke cursus is geaccrediteerd (12 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF) : Algemeen Fysiotherapeut
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.