Home Nieuws Nieuwspagina

Orofaciale- en bekkenproblematiek gerelateerd aan psychosociale factoren

28 maart 2024
Orofaciale- en bekkenproblematiek gerelateerd aan psychosociale factoren
Duur: 2 dagen
Ingangsniveau: Geregistreerd Orofaciaal fysiotherapeut, Geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut en Bekkenfysiotherapeut (afgestudeerd of jaar 3 in opleiding bij SOMT University of Physiotherapy).
Investering: € 550,-
Doelgroep: Orofaciaal fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten (afgestudeerd of jaar 3 in opleiding bij SOMT University of Physiotherapy), psychosomatisch fysiotherapeuten.

Samenvatting

Spanningsklachten door stress, angst of trauma kunnen impact hebben op spierspanning in zowel het orofaciale als het bekkengebied. Wanneer er een patiënt binnenkomt met orofaciale pijnklachten, kan het zinvol zijn om te screenen op de betrokkenheid van psychosociale factoren en de bekkenbodem, en vice versa. Door tijdige herkenning van deze klachten kan er samengewerkt worden met andere (fysiotherapeut)-specialisten, en zal de patiënt beter, sneller en efficiëntere zorg ontvangen.

Doelstelling

Het doel van deze cursus is om inzicht te geven in hoe orofaciaal fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten orofaciale- en/of bekkenklachten  gerelateerd aan psychosociale factoren aanpakken, en hoe er interdisciplinair samengewerkt kan worden om deze patiëntenpopulatie van goede en volledige zorg te voorzien.
Hiermee zet deze cursus zich in op het verdiepen en verbreden van bestaande kennis, en voegt ook nieuwe kennis toe vanuit andere specialismes.

Competentiegebieden

De cursist zal middels deze scholing vier competentiegebieden verder ontwikkelen:

 1. Fysiotherapeutisch handelen
  Het klinisch redeneerproces bij patiënten met orofaciale- en bekkenklachten, gerelateerd aan psychosociale factoren, staat bij deze cursus centraal.  
 2. Kennis delen en wetenschap beoefenen
  Door specialisten aan het woord te laten komt de meest recente evidentie naar voren welke toepasbaar is in de fysiotherapeutische praktijk.
 3. Communiceren
  Communicatie met de patiënt is een essentieel onderdeel van een succesvol diagnostisch en therapeutisch proces bij de patiëntenpopulatie van deze cursus. Daarom zal er op beide dagen stil gestaan worden hoe het beste bepaalde zaken, bijvoorbeeld trauma’s in het verleden, uitgevraagd kunnen worden.
 4. Samenwerken
  Een van de doelstellingen van deze cursus is om deelnemers inzicht te geven in hoe andere specialisten problemen in dit gebied aanpakken, en weten wanneer er doorgestuurd of samengewerkt moet worden met een andere specialist. Op de tweede dag zullen de werkvormen erop gericht zijn dat er met diverse specialisaties aan casussen gewerkt wordt.

Korte inhoud

Dag 1

 1. Epidemiologie; kennis vanuit literatuur; etiologie
 2. Psychosociale screening als niet-psycholoog
 3. Diagnostisch proces: Klinisch redeneren
 4. Diagnostische vaardigheden

Dag 2 (2 docenten tijdens vaardigheidsonderwijs)

 1. Rol van de psycholoog
 2. Therapeutisch proces: klinisch redeneren
 3. Therapeutische vaardigheden
 4. Casusbesprekingen

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Praktijk

Eindniveau

Na deze cursus kan de cursist:

 • Beschrijven welke orofaciale- en bekkenklachten voorkomen in de algemene populatie, hoe vaak deze samen voorkomen en welke etiologische factoren hierbij betrokken zijn.
 • Functiestoornissen in het orofaciale- of bekkengebied herkennen bij patiënten.
 • Psychosociale of psychologische factoren identificeren die een rol (kunnen) spelen in de etiologie dan wel prognose van de orofaciale- en/of bekkenklachten.
 • Benoemen bij welke indicaties er samengewerkt dient te worden met andere specialisten, te weten: orofaciaal fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, huisarts, tandarts-gnatholoog, psycholoog.

Zelfstudie / voorbereiding

Ter voorbereiding zal de cursist gevraagd worden om een aantal wetenschappelijke artikelen te bestuderen.

Docenten

Dr. Hedwig van der Meer (dagvoorzitter en docent)
Orofaciaal fysiotherapeut en post-doctoraal onderzoeker Academisch. Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam, hoofd opleiding Orofaciale Fysiotherapie SOMT University of Physiotherapy Amersfoort.

Drs. Roelfrieke Naber
Bekkenfysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede. Co-hoofd masteropleiding Bekkenfysiotherapie SOMT University of Physiotherapy Amersfoort

Dr. Annemarie van der Wal
Manueel en orofaciaal fysiotherapeut en post-doctoraal onderzoeker Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam. Docent opleiding Orofaciale Fysiotherapie SOMT University of Physiotherapy Amersfoort. Manueel en orofaciaal fysiotherapeut bij Fysiotherapie Eck en Wiel, Eck en Wiel

Kees Zachariasse
Tandarts-gnatholoog UMC Utrecht. Tandarts gnatholoog bij mondzorg Veenendaal, Veenendaal.

Mieke van Wijk, Mpt
Docent psychosomatiek Master fysiotherapie Hogeschool Utrecht. Psychosomatisch en manueel fysiotherapeut Fysiotherapie Goudenregen, Den Haag

Drs. Gidia Jacobs
Gezondheidszorgpsycholoog/pedagoog/seksuoloog NVVS. Associate Fellow en supervisor AEI New York. Supervisor NVVS. Gezondheidspsycholoog Censere Centrum voor Psychische, Relationele en Seksuele Gezondheid

Cursusdata

 • Donderdag 28 maart 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 29 maart 2024 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 14 uur:

 • 2 contactdagen van 6 uur
 • Voorbereiding: 2 uur

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd (14 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KNGF en Keurmerk) voor de registers :

 • Bekkenfysiotherapeut
 • Orofaciaal Fysiotherapeut
 • Psychosomatische Fysiotherapeut

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.