Home Nieuws Nieuwspagina

Studenten meer tevreden dan ooit over hun opleiding

31 oktober 2019
Studenten meer tevreden dan ooit over hun opleiding

Studenten van SOMT University of Physiotherapy zijn in academiejaar 2018-2019 meer tevreden dan ooit over hun opleiding. Dit blijkt uit de gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), editie 2019.Ten opzichte van voorgaande jaren geven zij op ieder thema uit deze enquête een hogere score. Van de 342 studenten zou 88% hun opleiding aanbevelen aan anderen.

Factsheet tevredenheid SOMT University of Physiotherapy-studenten

Studenttevredenheid SOMT University of Physiotherapy op basis van resultaten NSE 2019

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks gehouden onder studenten van universiteiten en hogescholen in het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. Dit jaar hebben de bekostigde hogescholen besloten niet deel te nemen (zie het officiële persbericht Studiekeuze123). De respons van SOMT-studenten was opnieuw uitstekend (41%); landelijk gaf bijna 30% van studenten gehoor aan de oproep om de enquête in te vullen.

SOMT University of Physiotherapy-studenten zijn vooral zeer tevreden (scores ≥4,0 op een schaal 1-5) over:

  • De inhoud van hun opleiding
  • Hun docenten
  • De verworven algemene vaardigheden
  • Het praktijkgerichte onderzoek in hun opleiding
  • De voorbereiding op de beroepsloopbaan/ beroepspraktijk
  • De grootte van de groepen waarin de lessen plaatsvinden
  • De ervaringen tijdens hun stages
  • De uitdagendheid van het onderwijs

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn SOMT University of Physiotherapy-studenten meer tevreden over 14 van de 17 thema’s die zijn bevraagd. 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Directie en Management, Kwaliteitszorg, Opleidingscommissies en opleidingshoofden van SOMT University of Physiotherapy bespreken de enquêteresultaten en gebruiken die in de verbetering van haar opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl , waar studiekiezers online opleidingen met elkaar kunnen vergelijken.