Home Nieuws Nieuwspagina

Maatregelen SOMT coronavirus

02 april 2020
Maatregelen SOMT coronavirus

Bericht voor studenten van SOMT University of Physiotherapy

In navolging van de bestaande en jl. dinsdag vernieuwde richtlijnen vanuit de overheid, ook ten aanzien van het hoger onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/hoger-onderwijs, heeft SOMT University of Physiotherapy besloten dat al haar onderwijs en alle toetsing tot 1 juni uitsluitend online wordt aangeboden.

SOMT University of Physiotherapy garandeert tevens dat alle studenten hun studiejaren c.q. toetsen/examens kunnen afronden. Ook voor de periode na 1 juni zal SOMT University of Physiotherapy steeds de richtlijnen van de overheid volgen om de noodzakelijke aanpassingen te maken in het onderwijs en toetsen/examens. Met name zal dan worden bekeken óf en wanneer bepaalde onderdelen verantwoord weer fysiek op locatie of op stageadressen zouden kunnen plaatsvinden; de lessen en toetsing van praktijkvaardigheden hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Hou er rekening mee dat indien nodig en toegelaten wij jullie in de maand augustus vaardigheidsonderwijs en – toetsen kunnen aanbieden.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Willy Smeets

Algemeen Directeur