Home Nieuws Nieuwspagina

5 vragen aan | Robbin Tjoonk

27 augustus 2020
5 vragen aan | Robbin Tjoonk

Tijdens de corona crisis ben ik zelf actief als fysiotherapeut ingezet op de corona afdeling. Deuren van de kamers waren dicht, zorgmedewerkers waren bijna onherkenbaar en de nadruk lag vooral op acuut levensreddend handelen.

Robbin Tjoonk, student aan de opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie, is werkzaam als fysiotherapeut in het ziekenhuis, zo ook tijdens de corona crisis. Lees zijn ervaringen in deze periode en meer over zijn visie op de opleiding >>

Waarom heb je gekozen voor een opleiding bij SOMT?

Ik heb me breed kunnen oriënteren op het aanbod en de diverse onderwijsinstellingen van het master onderwijs. Met meerdere collega’s in het werkveld heb ik contact gehad en ik ben zelfs bij 1 student langs geweest om haar ervaringen te horen. Ik merkte veel positieve reacties. Daarnaast merk ik dat het persoonlijk een voordeel is (plan technisch) dat de onderwijsdagen niet elke week zijn gepland maar juist in een weekend met aaneengesloten dagen. Ik denk dat deze planning beter aansluit bij mijn leerstrategie.

Wat bevalt je het meest aan de studie?

Wat me vooral bevalt aan de studie is dat er altijd ruimte is voor discussie. Zowel tussen studenten als met docenten. Dit sluit aan bij het vak fysiotherapie en maakt dat je allemaal hetzelfde nastreeft ‘blijven leren van en met elkaar om tot hoger niveau te komen’

Wat kan er verbeterd worden aan de studie? 

Nu met de huidige corona problematiek is het voor elke onderwijsinstelling lastig schakelen. Onderwijs op afstand verliest soms het interactieve karakter en verandert dan in een eenzijdige presentatie zonder discussie.
Tevens zou ik meer willen oefenen met ‘echte patiënten’. Studenten kunnen hier zelf denk ik ook een grote bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld zelf patiënten uit de praktijk mee te nemen (de bereidheid om mee te werken en iets bij te kunnen dragen is volgens mij bij patiënten best hoog) 

Wat vind je van de kundigheid en aanpak van docenten?

Ik vind in de meeste gevallen de kundigheid van een hoogwaardig niveau. De aanpak van docenten is tevens respectvol en veelal op basis van gelijkwaardigheid. 
Persoonlijk heb ik weinig met een ‘hiërarchie’ van docent boven student. Samenwerking in leerproces leidt denk ik tot beste resultaten voor alle partijen. 

Kun je een voorbeeld benoemen van kennis en vaardigheden, opgedaan in de opleiding MFG,  die je hebt kunnen toepassen in je werksetting? 

Een delier is iets wat ik als ziekenhuis fysiotherapeut erg vaak tegenkom. Het blijft een lastig,  wisselend en soms miskend fenomeen. Ik probeer in deze uiteenzetting te schetsen wat mijn rol als ziekenhuis fysiotherapeut is geweest tijdens de corona crisis. Tijdens die weken ben ik zelf actief als fysiotherapeut ingezet op de corona afdeling. Deuren van de kamers waren dicht, zorgmedewerkers waren door gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen bijna onherkenbaar en de nadruk lag vooral op acuut levensreddend handelen. In deze situatie is een delier misschien niet levensbedreigend en is hiervoor minder aandacht. ‘Social distancing’ was duidelijk zichtbaar op de afdelingen. Ook ik was genoodzaakt op afstand of via dossierbeoordeling te beoordelen of fysiotherapie in die fase geïndiceerd was, al was het alleen al om beschermingsmiddelen uit te sparen die op dat moment uiterst schaars waren. 

Na een aantal dagen werd gelukkig besloten door de infectiepreventie medewerkers dat deuren van verpleegkamers op de afdeling open mochten. Dit maakte screening, signalering en ook contact met patiënten mogelijk.  Ik heb als fysiotherapeut zoveel mogelijk bijgedragen aan een actieve multidisciplinaire aanpak om een delier te voorkomen. Dit is een aanpak die wij in het ziekenhuis hanteren en overeenkomt met het bekende HELP (Hospital Elderly Life Program). Als fysiotherapeut streef ik samen met verpleegkundigen om patiënt zoveel mogelijk uit bed te hebben, hulpmiddelen te gebruiken die thuis ook gebruikt worden (bril, gehoorapparaten etc) en dagelijkse ritme en structuur aan te bieden door evt. een dagschema te gebruiken. Dit dagschema geeft voor patiënt o.a. duidelijk overzicht van tijd, plaats en welke disciplines of onderzoeken die dag gepland staan. Daarnaast heb ik vanuit de fysiotherapie gesproken met infectiepreventie en beleidsmakers hoe we een ‘isolement’ voor patiënt tijdens ziekenhuisopname kunnen voorkomen en hoe de afdeling hierop ingericht zou moeten zijn.