Home Nieuws Nieuwspagina

Gedragsproblemen en invloed van gezin bij kinderen met defecatiestoornissen

12 mei 2021
Gedragsproblemen en invloed van gezin bij kinderen met defecatiestoornissen
Duur: 1 dag
Investering: € 250,-
Deelnemers: Kinderbekkenfysiotherapeuten met een aanvullende opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Gedragsproblemen en invloed van het gezin op defecatiestoornissen bij kinderen en het belang van multidisciplinair samenwerken. Gebaseerd op het addendum "gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid" .

Samenvatting

In onze complexe en dynamische maatschappij wordt er veel van kinderen geëist. Ook voor ouders is het lastig om hierin grenzen te bewaken. Veel kinderen hebben moeite om de grote hoeveelheid informatie die zij dagelijks krijgen aangeboden te verwerken. Dit kan gedrag, concentratievermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolse leren beïnvloeden. Er kan sprake zijn van stoornissen in het autistisch spectrum (PPD-NOS, syndroom van Asperger, klassiek autisme), stoornissen met betrekking tot aandacht (ADHD, ADD), leerstoornissen (cognitieve beperking, Dyslexie, Dyscalculie, NLD), eetstoornissen of problemen met de zindelijkheid. Vaak speelt bij deze kinderen de zindelijkheidsproblematiek een grote rol. Soms is het zelfs zo dat het "niet zindelijk worden" van een kind de eerste reden van een bezoek aan huisarts of kinderarts is en dat in een later stadium blijkt dat in meer of mindere mate gedrag- en/of leerstoornissen ten grondslag liggen aan de zindelijkheidsproblematiek. Zeker als het gaat om de milde vormen van ADD, ADHD, DCD of aan autisme verwante stoornissen. Deze kinderen komen dan in aanmerking voor een uitgebreider hulpverleningscircuit.

De kinderbekkenfysiotherapeut is in staat om op basis van specifieke kennis en vaardigheden een inschatting te maken of gedragsproblemen en/of problemen in het gezin een belemmerende factor zijn bij de behandeling van het kind en of inschakelen van andere disciplines nodig is. In gezamenlijk overleg met de verwijzer, de andere professionals en de ouders / verzorgers wordt het behandeltraject bepaald.
De diagnostiek en behandeling van kinderen richten zich niet alleen op het kind zelf maar houdt rekening met de ouders en de sociale omgeving. Doel is om inzicht te krijgen in het gezondheidsprobleem van het kind zelf en de mate waarin het gezondheidsprobleem invloed heeft op het gezin en de ouders of hoe het gezin invloed heeft op het probleem van het kind.

Inhoud

In de ochtend zal een kinderpsycholoog in gaan op de verschillende gedragsproblemen en de invloed van gezinssystemen op het kind met mictie-en defecatiestoornissen
In de middag zal een kinderarts in gaan op chronische buikpijn bij kinderen en wordt het diagnostisch en therapeutisch proces uitgewerkt.

LET OP : 12 MEI 2021 IS DE LAATSTE KEER DAT DEZE CURSUS AANGEBODEN WORDT.

Docenten

Drs. Els van Everdingen

Drs. A.R. Schuitema

Cursusdata

Woesndag 12 mei

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor het Beroepsgerelateerd deel (8 punten).

Eindniveau

  • De kinder- en bekkenfysiotherapeut kan een gedragsprobleem herkennen.
  • De kinder- en bekkenfysiotherapeut kan de invloed van een gezinssysteem inschatten.
  • De kinder- en bekkenfysiotherapeut kan inschatten of multidisciplinair samenwerken nodig is.
  • De kinder- en bekkenfysiotherapeut kan multidisciplinair samenwerken.

Tijdsbesteding

1 Contactdag van 6,5 Contacturen

1 Uur verwerkingsopdracht

1,5 uur voorbereiding

  • Lees de aangeboden literatuur door
  • Brengen een eigen complexe casus van een kind uit de eigen praktijk mee, waarbij multidisciplinair samenwerken aan de orde is of nodig zou kunnen zijn

Certificering

Ja, bij 100% aanwezigheid en na beoordeling verwerkingsopdracht


Locatie

SOMT University of Physiotherapy, campus Amersfoort

 

Ja, ik meld mij aan!

 

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.