Home Nieuws Nieuwspagina

Voorste Kruisbandrevalidatie

18 januari 2023
Voorste Kruisbandrevalidatie

Duur: 1 dag
Investering: € 275,-
Deelnemers: Algemeen, Manueel en Sportfysiotherapeuten

Samenvatting

In deze cursus leer je alles over de behandeling van sporters met voorste-kruisbandletsel, zowel vanuit fysiotherapeutisch als orthopedisch perspectief. Na deze cursus ben je bijgeschoold over diagnostiek, conservatieve behandeling, operatietechnieken, remodellering in relatie tot revalidatie, terugkeer naar sport en de verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Dr. Rob Janssen, orthopedisch chirurg-opleider, gespecialiseerd in aandoeningen van de knie bij volwassenen en kinderen. De praktijk is gevestigd in het Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven, een landelijk verwijscentrum voor (sport)letsels van de knie en erkend als Stichting Topklinische Ziekenhuis Expertisecentrum voor knie-instabiliteit (voorste kruisband, achterste kruisband en collateraalbandchirurgie). Tevens is Rob Janssen knieconsulent voor de KNVB, Lector Value-Based Health Care aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Associate Professor Knee Reconstruction aan de technische Universiteit Eindhoven.

Dr. Nicky van Melick is sportfysiotherapeute, heeft bewegingswetenschappen gestudeerd en is eigenaresse van KneeSearch.
Nicky is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met knieklachten en voorste-kruisbandblessures in het bijzonder en ze is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar voorste-kruisbandblessures.
Tevens geeft ze lezingen en cursussen over voorste-kruisbandrevalidatie.

Inhoud

Tijdens deze 1-daagse cursus komen alle cruciale factoren bij de behandeling van sporters met voorste-kruisbandletsel aan bod, zowel vanuit fysiotherapeutisch als orthopedisch perspectief. Na deze cursus ben je bijgeschoold over diagnostiek, conservatieve behandeling, operatietechnieken, remodellering in relatie tot revalidatie, terugkeer naar sport en de verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Werkvormen

  • Hoorcollege
  • Werkcollege
  • Werkgroepen
  • Practica

Eindniveau

Na afloop is de deelnemer in staat om:

  • Voorste-kruisband (VKB) letsel en aanvullend letsel te diagnosticeren;
  • Te beredeneren of een conservatieve behandeling bij VKB-letsel kan slagen;
  • De voor- en nadelen van verschillende operatietechnieken te benoemen;
  • Het revalidatietraject na een VKB-reconstructie in te richten, rekening houdend met de remodellering van de graft;
  • Metingen voor terugkeer naar sport op de juiste manier af te nemen en te interpreteren;
  • De verschillen te benoemen tussen kinderen en volwassenen met VKB-letsel en hier in de dagelijkse praktijk rekening mee te houden.

Docenten

Dr. Nicky van Melick

Sportfysiotherapeute, post-doc researcher & eigenaresse van KneeSearch.

Dr. Rob Janssen

Orthopedisch chirurg-opleider in het Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven. Knieconsulent voor de KNVB, Lector Value-Based Health Care aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Associate Professor Knee Reconstruction aan de technische Universiteit Eindhoven.

Cursusdata

Woensdag 18 januari 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 1

Contacturen: 6 uur

Verwerkingsopdracht: 1 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij KNGF/Keurmerk voor de register Algemeen Fysiotherapie, Sportfysiotherapie en het Beroepsgerelateerd deel (6 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.