Home Nieuws Nieuwspagina

15.01 - Update COVID-19 Maatregelen op de Campus

17 januari 2021
15.01 - Update COVID-19 Maatregelen op de Campus

Naar aanleiding van de persconferentie is vanaf 15 januari het hoger onderwijs weer open voor iedere student. Zowel de theorie- als de praktijklessen vinden weer plaats op SOMT University of Physiotherapy. Lees hieronder verder voor verdere maatregelen op SOMT University of Physiotherapy

 • Al het onderwijs is weer op locatie, inclusief tentamens en examens.
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen, met uitzondering van tentamens en examens.
 • Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen is verplicht. Hiermee wordt bedoeld dat je ten allen tijde een mondkapje moet dragen, zowel lopend als zittend. Aleen voor noodzakelijke activiteiten (eten, lesgeven…) mag het mondkapje af.
 • Het advies is dat er geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden gedragen, maar (bij voorkeur) de type 2 wegwerpmondkapjes.
 • Bij klachten is het advies om preventief gebruik te maken van zelftesten. Zelftesten zijn voor studenten en docenten kosteloos aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl, of op te halen bij de onderwijsinstelling.
 • Het voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en het volgen van de quarantaine-richtlijnen is strikt aanbevolen.
 • Er geldt geen verplicht coronatoegangsbewijs voor onderwijsactiviteiten voor studenten en medewerkers, ook niet als deze activiteiten buiten de eigen onderwijsinstelling worden georganiseerd.
 • Let op: De kantine en faciliteiten voor koffie/thee voor de studenten zijn gesloten. Het is niet de bedoeling dat er eigen koffiezetapparaten of waterkokers worden meegenomen, of dat docenten koffie en thee voor de onderwijsgroepen halen. Studenten worden wel van water voorzien.

Vermoeden van corona

 • Wie een boosterprik heeft gehad van minimaal een week oud, of in begin 2022 besmet was met corona, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Dit geldt alleen als er zich geen klachten voordoen. Deze wijziging gaat per direct in. Meer informatie over het quarantaineadvies is hier te vinden.
 • Heb je last van verkoudheidsklachten, koorts of verlies van geur/smaak, of ben je in contact geweest met een huisgenoot, collega of (mede)student die positief is getest op corona? Voer de Quarantainecheck uit en doe een zelftest. Bij een positief testresultaat laat je je zo snel mogelijk testen bij de GGD. Meld dit direct bij het Opleidingshoofd en blijf thuis
 • Let op: Breng te allen tijde ook de corona-commissie op de hoogte via corona@somt.nl en vermeld het volgende:
 1. Wanneer je klachten zijn begonnen;
 2. Wanneer je voor het laatst op de campus was;
 3. Wie geïnformeerd dienen te worden (onderwijsgroep, docenten) en in hoeverre dit al is gebeurd;
 4. Of jouw naam genoemd mag worden in de eventuele vervolg-communicatie vanuit de corona-commissie. Dit in verband met de AVG-regelingen.
 • Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heb je waarschijnlijk geen corona. Je klachten kunnen ook door een ander besmettelijk virus of een bacterie komen. Blijf dus voorzichtig en houd je aan de basisregels en wees extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid. Overleg met de corona-commissie of, en wanneer het (weer) veilig is om op de Campus te komen.
 • Blijven de klachten blijven of worden ze erger? Doe de volgende dag opnieuw een zelftest en neem contact op met de GGD.

Wat doet SOMT om een veilige omgeving te waarborgen

 • Zelftesten zijn beschikbaar op de campus. Medewerkers/studenten worden geadviseerd om minimaal twee keer per week preventief een zelftest te doen. Door regelmatig een zelftest uit te voeren zorgen we dat een besmetting eerder wordt opgemerkt, en kan de verdere verspreiding van het virus voorkomen worden. Want ook als je geen klachten hebt en gevaccineerd bent, kun je het virus bij je dragen en aan anderen overdragen. Bij een positief testresultaat blijf je thuis en laat je je zo spoedig mogelijk testen bij de GGD.
 • Heb je verkoudheidsklachten en heb je een negatieve PCR-test van de GGD, dan mag je naar de campus komen. Let dan wel op de 1,5 meter afstand.
 • Studenten en medewerkers dragen te allen tijde een mondkapje op de campus. 
 • 1,5 meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kan doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.
 • Er gelden nog steeds strenge hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog.
 • Via de luchtbehandelingsinstallatie wordt alleen nog verse lucht aangezogen en verspreid.
Heb je vragen? Neem gerust contact op via corona@somt.nl. Of kijk op de website van de Rijksoverheid voor de geldende regels voor hogescholen en universiteiten.