Home Nieuws Nieuwspagina

VOL - Orofaciale pijnklachten voor manueeltherapeuten

10 februari 2022
VOL - Orofaciale pijnklachten voor manueeltherapeuten

Duur: 4 dagen
Investering: € 1.000,-
Deelnemers: Manueeltherapeuten

Deze cursus is helaas vol! De volgende cursus is op 16-05-2022. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor updates over nieuwe cursussen!

Samenvatting

De prevalentie van patiënten in de eerstelijns zorg met orofaciale pijn is ongeveer 5%.
Diagnostiek van orofaciale pijn is complex. Het merendeel van pijn in het orofaciaal gebied heeft een dentogene oorsprong of vanuit het bewegingsapparaat van het kauwstelsel. Daarnaast zijn er andere oorsprongen van pijn waar een manueeltherapeut mee geconfronteerd kan worden. Temporomandibulaire dysfunctie heeft een hoge prevalentie en kan onderverdeeld worden in myogene en artrogene disfunctie, is multifactorieel en diverse biopsychosociale factoren kunnen een rol spelen. Er kan ook sprake zijn van bruxisme, slaapstoornissen, psychosociale factoren of onderliggende pathologie zoals reumatoïde artritis of fibromyalgie. Correcte classificatie van orofaciale pijn is essentieel om te komen tot de juiste diagnose en om de meest effectieve behandeling in te stellen. Tevens is van belang dat de manueeltherapeut in staat is te oordelen of een manueel therapeutische behandeling geïndiceerd is of dat de patiënt doorverwezen moet worden naar een gespecialiseerde tandarts-gnatholoog, fysiotherapeut-gnatholoog of de orofaciaal fysiotherapeut.


Om tot deze afweging te komen moeten kennis en vaardigheden aanwezig zijn zoals:
Classificatie van orofaciale pijn en hoofdpijn met behulp van DC/TMD en en de ICHD. Anamnese, intra- en extra orale inspectie, actief- en passief bewegingsonderzoek en specifieke testen afhankelijk van subgroep en classificatie te kunnen aanwenden om tot een juiste classificatie te kunnen komen.

Kennis over het natuurlijk en klinisch beloop van temperomandibulaire disfuncties en over state of art evidentie voor de werkzaamheid, effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van basiszorg voor patiënten met temporomandibulaire disfuncties.
OM prognostische factoren te kunnen inventariseren is inzet van de juiste klinimetrie noodzakelijk.

 

Inhoud

 • Biomechanica
 • Classificaties orofaciale pijn en disfunctie (DC/TMD)
 • Diagnostische accuratesse klinimetrie
 • Screening
 • Relatie temporomandibulaire disfunctie – cervicaal (anatomisch, biomechanisch, neurologisch, pathologisch, pathofysiologisch, klinisch)
 • Temperomandiculaire disfunctie en hoofdpijn
 • Orale bewegingsstoornissen
 • Klinimetrie
 • Beloop en prognostische factoren
 • Behandeling
 • De hygiënische maatregelen te nemen die nodig zijn voor intra-oraal onderzoek en therapie.

 

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Zelfstudie
 • Practica

 

Eindniveau

 • Kennis en vaardigheden voor onderzoek en behandelen van niet complexe orofaciale pijn en disfunctie.
 • Op basis van evidentie en argumentatie beslissen of basiszorg door de manueeltherapeut kan worden aangeboden aan de patiënt met orofaciale pijn en disfunctie.
 • Samenwerken en doorverwijzen naar de orofaciaal fysiotherapeut, gnatholoog, tandarts, KNO-arts of huisarts.

 

Docenten

Ina Alberts

Fysiotherapeut, gnatholoog en eigenaar Fysiosmile

 

Monique Bot

Gnatholoog, manueel en pedriatisch fysiotherapeut

 

Cursusdata

Donderdag 10 februari van 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag 11 februari van 09.00 - 17.00 uur

Donderdag 10 maart van 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag 11 maart van 09.00 - 17.00 uur

 

Tijdsbesteding

Contactdagen: 4

Contacturen: 6 uur per dag

Zelfstudie: 4 uur

Verwerkingsopdracht: 1 uur

 

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register Algemeen Fysiotherapeuten en het Beroepsgerelateerd deel (28 punten)

 

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.