Home Nieuws Nieuwspagina

Aftrekbare Studiekosten - STAP-budget

07 juni 2021
Aftrekbare Studiekosten - STAP-budget

De fiscale faciliteiten gaan veranderen voor deeltijdstudenten die een opleiding volgen voor hun huidige of toekomstige beroep. Deze verandering geldt ook voor de Master studenten van SOMT University of Physiotherapy.

In het fiscale jaar 2021
In 2021 geldt de volgende fiscale regel; De kosten van een opleiding zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:
  • De opleiding is bedoeld voor het huidige of toekomstige beroep.
  • De opleiding is een leertraject onder begeleiding of toezicht van een docent en wordt afgesloten met een examen.
  • De student ontvangt geen studiefinanciering van DUO.
  • Alle vergoedingen, bijvoorbeeld van een werkgever, dienen in mindering gebracht te worden. Alleen de kosten die de student zelf heeft betaald zijn aftrekbaar.
  • De kosten moeten in 2021 betaald zijn, ook al hebben de betaalde kosten betrekking op de opleiding in 2022 of later.

 

Hoeveel kosten zijn aftrekbaar?
Er geldt een drempel van €250 en een maximum van €15.000.
Als de student onder de 30 jaar is en in een standaardstudieperiode zit, een periode van vijf jaar of minder waarin de student vooral studeert en geen volledige baan kan hebben, is er geen maximum.
 
Welke kosten zijn aftrekbaar?
Verplichte kosten als collegegeld, cursusgeld, examengeld en verplichte leermiddelen zoals voorgeschreven boeken zijn aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn persoonlijke kosten zoals reiskosten, computers, etc.
 
In het fiscale jaar 2022 
Met ingang van 2022 zal het STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) de huidige regeling vervangen. Je kunt hiermee aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1.000 per jaar. Dit budget kun je inzetten om een opleiding of een cursus te volgen. Kost het programma meer dan €1.000? Dan betaal je de rest zelf.
 
Het kabinet zal naar verwachting jaarlijks een budget beschikbaar stellen van ruim €200 miljoen, waarmee zo’n 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn.
Hiervoor worden zes inschrijfmomenten gepland door het jaar heen, waarbij wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Voorbeeld
De masteropleidingen van SOMT kosten €6.665 voor het collegejaar 2021/2022. Indien dat bedrag voor 31 december 2021 wordt betaald, is het volgende aftrekbaar:

€6.665

  €250    -

-------------

€6.415

 

Eventuele vergoeding van een werkgever moet hier dan nog van af.
Wordt de gehele opleiding voor 31 december 2021 voldaan, dan is het volgende van toepassing:

 

€19.995

€250   -

-------------

€19.745

 Dit is echter boven het maximum, dus zal er €15.000 aftrekbaar zijn (minus een eventuele vergoeding van een werkgever).

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.