Home Nieuws Nieuwspagina

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2021

12 juli 2021
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2021

Studenten van SOMT University of Physiotherapy zijn in academiejaar 2020-2021 wederom zeer tevreden met hun opleiding. Dit blijkt uit de gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), editie 2021.

Nog nooit was de respons zo hoog geweest (50%). Op 37 van de 49 vragen van de kernthema’s wordt significant hoger gescoord dan de benchmark

Download hier de factsheet van de NSE 2021 voor SOMT (pdf)

Studenttevredenheid SOMT University of Physiotherapy op basis van resultaten NSE 2021

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks gehouden onder studenten van universiteiten en hogescholen in het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. Ruim 330.000 hbo en wo-studenten (39%) hebben dit jaar een mening gegeven. Er is dit jaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt waardoor geen zuivere vergelijking gemaakt kan worden met voorgaande jaren (zie het officiële persbericht van Studiekeuze123).

SOMT-studenten zijn vooral zeer tevreden (scores ≥4,0 op een schaal 1-5) over de kernthema’s:

  • Inhoud en opzet van hun opleiding
  • Docenten
  • Betrokkenheid en contact

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Directie en Management, Kwaliteitszorg, Opleidingscommissies en opleidingshoofden van SOMT bespreken de enquêteresultaten en gebruiken die in de verbetering van haar opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers online opleidingen met elkaar kunnen vergelijken.