Home Nieuws Nieuwspagina

Symposium: Bekkenbodemzorg bij transgenders

14 juni 2022
Symposium: Bekkenbodemzorg bij transgenders
Duur: 1 dag

Samenvatting

In Nederland is een sterk groeiende populatie waarbij genderdysforie wordt gediagnostiseerd.
Men spreekt van genderdysforie wanneer er een gevoel van onbehagen is met het geboortegeslacht, hetgeen kan samengaan met de wens om lichamelijke aanpassingen te doen naar het gewenste geslacht. Dit kunnen hormonale en/of operatieve aanpassingen zijn.
Ook in de praktijk van de bekkenfysiotherapeut melden zich in toenemende mate transvrouwen en transmannen met bekkenbodem gerelateerde problemen. Velen van hen hebben dan inmiddels een operatieve ingreep ondergaan, maar bekkenfysiotherapie kan zeker ook in het pre-operatieve traject van grote toegevoegde waarde zijn.

Om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek waarmee transgenders te maken kunnen hebben en de klachten waarmee zij zich kunnen presenteren in de bekkenfysiotherapiepraktijk organiseert SOMT University of Physiotherapy op donderdag 13 januari een nascholingsdag waarin deskundigen op dit gebied u zullen informeren. Zij zullen u kennis laten maken met het gehele traject dat transgenders doorlopen gedurende hun transitie en behandeladviezen en tips met u delen ter bevordering van de zorg rondom deze patiëntengroep.

Zo zal er in het programma uitgebreid stil gestaan worden bij de psychologische aspecten rondom genderdysforie en de begeleiding daarvan, de seksuologische aspecten en de rol van de bekkenfysiotherapeut pre- en postoperatief. Daarnaast zullen de geslachtsaanpassende operatieve ingrepen toegelicht worden en zal er aandacht besteed worden aan casuïstiek.
Wij hopen met deze vooraankondiging uw interesse te hebben gewekt voor een toenemende groep patiënten voor wie achtergrondkennis mbt genderdysforie een toegevoegde waarde kan zijn in de behandeling van hun bekkenbodemproblematiek.

Na deze scholingsdag heeft u een goed beeld verkregen van de al maar groeiende genderpopulatie, de mogelijke behandelingen en de problematiek waarmee ook u in uw praktijk te maken kan krijgen.

Inhoud

Men spreekt van genderdysforie wanneer er een gevoel van onbehagen is met het geboortegeslacht, hetgeen kan samengaan met de wens om lichamelijke aanpassingen te doen naar het gewenste geslacht. Dit kunnen hormonale en/of operatieve aanpassingen zijn.

De psychologische aspecten rondom genderdysforie en de begeleiding daarvan worden uitgebreid besproken in combinatie met de seksuologische aspecten en de rol van de bekkenfysiotherapeut pre- en postoperatief. Daarnaast zullen de geslachtsaanpassende operatieve ingrepen toegelicht worden en zal er aandacht besteed worden aan casuïstiek.

Werkvormen

  • Hoorcollege
  • Werkgroepen
  • Presentatie

Eindniveau

  • Kennis en inzicht in de problematiek van genderdysforie
  • Kennis en inzicht over de medische behandelmogelijkheden bij genderdysforie
  • Kennis en inzicht over de bekkenfysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij genderdysforie
  • Na deze scholingsdag heeft u een goed beeld verkregen van de groeiende genderpopulatie, de mogelijke behandelingen en de problematiek waarmee ook u in uw praktijk te maken kan krijgen

Docenten

Deze dag wordt verzorgd door medisch specialisten van het Kennis- en Zorgcentrum van Genderdysforie VUmc te Amsterdam:


Marijke Cieremans
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut

Dr. Müjde Özer

Drs. Lian Elfering

Dr. Thomas Steensma
Psycholoog

Cursusdata

Dinsdag 14 juni van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

1 contactdag van 6,5 uur

Accreditatie

Deze cursus is in geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor het register Bekkenfysiotherapeut (6 punten)

Locatie

SOMT University of Physiotherapy