Home Nieuws Nieuwspagina

VOL - Strategie & Marketing Management in de eerstelijns fysiotherapie

13 april 2022
VOL - Strategie & Marketing Management in de eerstelijns fysiotherapie
Deze Expert Topic is helaas vol! Hou de website in de gaten voor verdere updates.

Samenvatting

Wat heb ik als fysiotherapeut en als praktijkorganisatie nodig om aantrekkelijk te zijn voor mijn doelgroep(en) in het veranderende (beweeg)zorglandschap, waarin macrotrends, branchekrachten zoals zorgverzekeraars, andere zorgverleners en (zorg)consumenten zijn betrokken.

Inhoud

Als fysiotherapeut ben je hoofdzakelijk bezig met het verlenen van zorg. Vakinhoudelijke ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op mede door wijzigingen in wetenschappelijke uitgangspunten. Goede nascholingen op post Masterlevel zijn daardoor onontbeerlijk voor de huidige zorgprofessional. Maar het is in het huidige en snel veranderende zorglandschap ook noodzakelijk dat up to date vakinhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden enerzijds gecombineerd moet zijn met hoogwaardige kennis op het gebied van bedrijfskundige vakgebieden zoals strategie en marketing. In deze scholing wordt daarom duidelijk gemaakt dat strategie, organisatie en marketing enerzijds en vakinhoudelijk handelen anderzijds sterk met elkaar zijn verbonden.

Maar het wordt ook steeds belangrijker om kennis en vaardigheden op te doen die een fysiotherapeut in staat stellen succesvol als zorgondernemer te kunnen opereren. Bewustwording van de noodzaak van upgraden van vakinhoud enerzijds en kennis over strategie en marketing anderzijds geeft inzicht over de relatie tussen beiden en draagt eraan bij dat een fysiotherapiepraktijk in de eerstelijns zorg zich beter kan positioneren in haar verzorgingsgebied en een betere aansluiting kan vinden op haar doelgroepen.

Werkvormen

  • Werkgroepen
  • Practicum

Eindniveau

De cursist heeft na het volgen van de cursus:

  • Kennis van de begrippen strategie en marketing
  • Kennis van de begrippen strategie en marketing binnen de gezondheidszorg en binnen het domein van de eerstelijns fysiotherapie
  • Wat het belang is van strategie en marketing voor de toekomst
  • Kennis en vaardigheden om strategie en marketing in te zetten in zijn eigen werkomgeving. Het doel van de dag is om voor de eigen fysiotherapiepraktijk een duurzame en onderscheidende positionering te realiseren in het veranderende zorglandschap.

Docenten

Eigenaar Mind your Market, Gastdocent aan SOMT University for Physiotherapy

Cursusdata

Woensdag 13 april 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 1

Contacturen: 6 uur

Verwerkingsopdracht: 1 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor het het Beroepsgerelateerd deel (6 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy