Home Nieuws Nieuwspagina

Lage rugpijn bij de jeugdige patiënt

12 mei 2022
Lage rugpijn bij de jeugdige patiënt

Duur: 2 dagen

Samenvatting

Als fysiotherapeut ben je vast al bekend met lage rugpijn bij volwassenen. Echter kan dit bij kinderen en jongeren een andere uitdaging zijn. Er zijn immers geen richtlijnen bekend voor deze doelgroep.

Tijdens deze 2-daagse cursus word je daarom getraind in het multidimensionaal klinisch redeneren bij jeugdige patiënten in de leeftijd van 10-18 jaar met lage rugpijn. Uitgebreid aan bod komen:

 • Groei en ontwikkeling van de wervelkolom
 • Screening op ernstige pathologie
 • De jeugdige leeftijd als complicerende factor binnen de klinische besliskunde
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek en prognostiek
 • Het nemen van beslissingen rondom het behandelbeleid

Een cursus voor iedereen die beter wil leren om lage rugpijn te behandelen.

Inhoud

Lage rugpijn bij jeugdigen is een veel voorkomend gezondheidsprobleem wat kan leiden tot bijvoorbeeld schoolverzuim en afname van fysieke activiteit. Ook bestaat er een relatie tussen lage rugpijn op jonge leeftijd en de ontwikkeling van chronische lage rugpijn op volwassen leeftijd. In West-Europa stond in 2017 lage rugpijn op de 4e plaats van chronische aandoeningen met de grootst ervaren ziektelast onder 10-14-jarigen en zelfs de 2e plaats onder 15-19-jarigen.

Daarom behandelen we tijdens de cursus:

 • Aspecifieke (chronische) lage-rugpijn als complex gezondheidsprobleem in het algemeen en bij jongeren.
 • Groei en ontwikkeling van musculoskeletale structuren van de lumbale wervelkolom.
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek bij een jonge patiënt met lage rugpijn.
 • Jeugdige leeftijd als complicerende factor binnen klinische besliskunde.
 • De illness scripts van de meeste voorkomende aandoeningen beschrijven en herkennen.
 • Een prognostisch profiel bepalen bij een jonge patiënt met lage rugpijn.
 • Een behandelplan opstellen bij een jonge patiënt met lage rugpijn.

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Werkgroepen
 • Practica
 • Zelfstudie

Eindniveau

Na afloop van de scholing zijn deelnemers in staat om:

 • Klinische onzekerheden rondom de jeugdige leeftijd als complicerende factoren binnen het klinisch redeneerproces van een jeugdige met lage rugpijn te herkennen.
 • De implicaties van de jeugdige leeftijd voor het klinisch redeneren bij een jeugdige met lage rugpijn te benoemen.
 • De groei en ontwikkeling van de musculoskeletale structuren van de lumbale wervelkolom te beschrijven.
 • De illness scripts van de meeste voorkomende aandoeningen van een jeugdige met lage rugpijn te beschrijven en herkennen.
 • Een fysiotherapeutische screening bij een jeugdige met lage rugpijn uit te voeren.
 • De complexiteit van lage rugpijn te beschrijven aan de hand van de verschillende ‘contributing factors’ voor het veroorzaken en in stand houden van pijn en beperkingen in algemene zin en bij jeugdigen.
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek uit te voeren bij een jeugdige met lage rugpijn.
 • Een prognostisch profiel te kunnen bepalen bij een jeugdige met lage rugpijn.
 • Een behandelplan kunnen opstellen bij een jeugdige met lage rugpijn.

Docenten

Patrick Koekenbier
Docent Master Manuele Therapie bij SOMT University of Physiotherapy, en Docent-Onderzoeker Opleiding Fysiotherapie bij de Hogeschool van Amsterdam
Rosa de Boer
Klinisch Epidemioloog, Pediatrisch Fysiotherapeut en Docent bij SOMT University of Physiotherapy

Cursusdata

Donderdag 12 mei 2022 van 09.00 - 17.00 uur
Dnderdag 19 mei 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdag: 2

Contacturen: 6,5 uur per dag

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemene Fysiotherapie, Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie en het Beroepsgerelateerd deel (14 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy