Home Nieuws Nieuwspagina

VOL - Voorste Kruisbandrevalidatie

15 juni 2022
VOL - Voorste Kruisbandrevalidatie
Deze Expert Topic is helaas vol! Hou de website in de gaten voor verdere updates.

Samenvatting

In deze cursus leer je alles over de behandeling van sporters met voorste-kruisbandletsel, zowel vanuit fysiotherapeutisch als orthopedisch perspectief. Na deze cursus ben je bijgeschoold over diagnostiek, conservatieve behandeling, operatietechnieken, remodellering in relatie tot revalidatie, terugkeer naar sport en de verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Dr. Rob Janssen, orthopedisch chirurg-opleider, gespecialiseerd in aandoeningen van de knie bij volwassenen en kinderen. De praktijk is gevestigd in het Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven, een landelijk verwijscentrum voor (sport)letsels van de knie en erkend als Stichting Topklinische Ziekenhuis Expertisecentrum voor knie-instabiliteit (voorste kruisband, achterste kruisband en collateraalbandchirurgie).
Tevens is Rob Janssen knieconsulent voor de KNVB, Lector Value-Based Health Care aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Associate Professor Knee Reconstruction aan de technische Universiteit Eindhoven.

Dr. Nicky van Melick is sportfysiotherapeute, heeft bewegingswetenschappen gestudeerd en is eigenaresse van KneeSearch.
Nicky is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met knieklachten en voorste-kruisbandblessures in het bijzonder en ze is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar voorste-kruisbandblessures.
Tevens geeft ze lezingen en cursussen over voorste-kruisbandrevalidatie.

Inhoud

Tijdens deze 1-daagse cursus komen alle cruciale factoren bij de behandeling van sporters met voorste-kruisbandletsel aan bod, zowel vanuit fysiotherapeutisch als orthopedisch perspectief. Na deze cursus ben je bijgeschoold over diagnostiek, conservatieve behandeling, operatietechnieken, remodellering in relatie tot revalidatie, terugkeer naar sport en de verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Werkvormen

  • Hoorcollege
  • Werkcollege
  • Werkgroepen
  • Practica

Eindniveau

Na afloop is de deelnemer in staat om:

  • Voorste-kruisband (VKB) letsel en aanvullend letsel te diagnosticeren;
  • Te beredeneren of een conservatieve behandeling bij VKB-letsel kan slagen;
  • De voor- en nadelen van verschillende operatietechnieken te benoemen;
  • Het revalidatietraject na een VKB-reconstructie in te richten, rekening houdend met de remodellering van de graft;
  • Metingen voor terugkeer naar sport op de juiste manier af te nemen en te interpreteren;
  • De verschillen te benoemen tussen kinderen en volwassenen met VKB-letsel en hier in de dagelijkse praktijk rekening mee te houden.

Docenten

Dr. Nickey van Melick

Sportfysiotherapeute, post-doc researcher & eigenaresse van KneeSearch.

Dr. Rob Janssen

Orthopedisch chirurg-opleider in het Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven. Knieconsulent voor de KNVB, Lector Value-Based Health Care aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Associate Professor Knee Reconstruction aan de technische Universiteit Eindhoven.

Cursusdata

Woensdag 15 juni 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 1

Contacturen: 6 uur

Verwerkingsopdracht: 1 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij KNGF/Keurmerk voor de register Algemeen Fysiotherapie, Sportfysiotherapie en het Beroepsgerelateerd deel (6 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy