Home Nieuws Nieuwspagina

Symposium Tinnitus - het mysterie ontrafeld

16 november 2022
Symposium Tinnitus - het mysterie ontrafeld

Duur: 1 dag

Samenvatting

Twee vermaarde onderzoekers op het gebied van tinnitus zullen deze dag verzorgen. Tinnitus komt veel voor in de dagelijkse praktijk. Na deze dag bent u up to date bijgepraat over dit onderwerp.

Inhoud

  • Theorievorming, klinische symptomen en behandelmogelijkheden
  • Richtlijnen tinnitus
  • Psychosomatische en psychologische oorzaken
  • De invloed van prognostische factoren
  • Comorbiditeiten en tinnitus
  • Multidisciplinaire aanpak
  • De rol van de fysiotherapeut en manueeltherapeut

Werkvormen

  • Hoorcollege
  • Werkcollege

Docenten

Dr. Diane Smit, PhD
Otologist aan het UMC, pediatrisch KNO-arts gespecialiseerd in tinnitus, unilateraal/bilateraal gehoorverlies, gehoorgangatresie/craniofaciale misvormingen, spraak- en taalachterstand, gehoorgerelateerde ontwikkelingsstoornissen, en middenoorontsteking met en zonder cholesteatoom.  
Dr. Sarah Michiels
Musculoskeletaal fysiotherapeut, Assistent-professor Musculoskeletale Rehabilitatie aan Hasselt University

Cursusdata

Woensdag 16 november 2022 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 2

Contacturen per dag: 6 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemene Therapie, Manuele Therapie, Orofaciale Therapie en Vrij deel (5 punten)

Locatie

SOMT University of Physiotherapy