Home Nieuws Nieuwspagina

Wat is het geheim van gezond ouder worden?

07 april 2022
Wat is het geheim van gezond ouder worden?

Waarom kan de ene 70-plusser nog met gemak wekelijks een rondje hardlopen, terwijl de ander met moeite naar de supermarkt kan wandelen? Zijn er testen die kunnen voorspellen wie gezond oud wordt en wie gezondheidsklachten zal ontwikkelen?

Om antwoord te vinden op deze twee vragen is vandaag op de campus van SOMT University of Physiotherapy een unieke meetstraat geopend. Hier zullen bijna 3.000 inwoners van 55 jaar en ouder uit de gemeente Amersfoort 10 jaar lang gevolgd worden om zoveel mogelijk data te verzamelen. Met als doel om voorspellende factoren voor gezond ouder worden te kunnen bepalen.
In deze AMCOHF-studie (Amersfoort Cohort Study on Functional Declice, Healthy Aging and Frailty), vullen de deelnemers aan het onderzoek vragenlijsten in en brengen ze 1 keer per twee jaar een bezoek aan de meetstraat. Hier wordt onder andere de hart- en longcapaciteit en de reactiesnelheid gemeten en doen de deelnemers diverse krachttesten.

Met de resultaten uit dit langlopende onderzoek wil SOMT University of Physiotherapy voorspellende modellen ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in klinisch redeneermodellen in de praktijk. Met deze voorspellende modellen kunnen preventieve programma’s ontwikkeld worden om mentale en cognitieve achteruitgang te beperken. Ook bieden de onderzoeksresultaten een basis voor het ontwikkelen van zorgproducten en landelijke zorgmodellen.
Uiteraard krijgt alle kennis uit de studie direct een plek in het bachelor- en masteronderwijs van SOMT University of Physiotherapy.

Samenwerkingspartners

In de AMCOHF-studie werkt SOMT University op Physiotherapy samen met een stuurgroep bestaande uit wetenschappers van Vrije Universiteit Brussel, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft  en Universiteit Maastricht. Ook de afdeling Geriatrie en Klinische Chemie van Meander Medisch Centrum is bij dit onderzoek betrokken.
In deze Meetstraat werkt SOMT University of Physiotherapy samen met ProCareLodeaXtion en Microsoft.