Home Nieuws Nieuwspagina

Motorische controle en bewegingsanalyse: Nieuwe praktijkgerichte inzichten

10 oktober 2022
Motorische controle en bewegingsanalyse: Nieuwe praktijkgerichte inzichten
Duur: 4 dagen
Investering: € 1100,-
Doelgroep: Algemeen fysiotherapeuten, (Master) Fysiotherapie in de geriatrie, (Master) Bekkenfysiotherapeuten, (Master) Manueeltherapeuten en (Master) Sportfysiotherapeuten die hun kennis en inzichten rond motorisch leren en de toepassing in de praktijk willen updaten en refreshen.

Samenvatting


Het revalideren van een sporter omvat vele aspecten. Tijdens deze cursus zal de focus gelegd worden op het vergaren van nieuwe kennis en inzichten en de vertaalslag naar de praktijk. Bewegingsanalyses en bespreken van complexiteit van bewegen binnen diagnostiek en behandeling van casussen uit de praktijk staan centraal.
De huidige vereenvoudigde modellen in de sportrevalidatie doen geen recht aan de nieuwste inzichten over de complexiteit van bewegen in de meest ruime zin. Deze 4-daagse cursus heeft als doel om de nieuwste ontwikkelingen vanuit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar het domein van de fysiotherapeut met als doel een evidence-based oefenprogramma te kunnen aanbieden. Deze scholingsdagen maken het mogelijk voor Master Fysiotherapeut-specialist om nieuwe inzichten in complexiteit en bewegingsanalyse praktisch toepasbaar te maken voor het eigen fysiotherapeutisch domein en daardoor te gebruiken in het dagelijks handelen. Alles gericht op de klinische context waarin de fysiotherapeut werkzaam is met de sportende patiënt die centraal staat.

Doelstelling

De sportende patiënt staat centraal. Algemeen: het toepassen van recente kennis en inzichten van bewegingsanalyse en complexiteit van bewegen binnen diagnostiek en behandeling. Na het volgen van deze meerdaagse scholing is de algemeen fysiotherapeut maar ook de fysiotherapeut-specialist in staat om diverse musculoskeletale aandoeningen adequaat en effectief oefentherapeutisch te begeleiden in het eigen specialistisch domein.
Aandachtsgebieden: de (oudere) sportende patiënt; met klachten aan onderste extremiteit, bovenste extremiteit, lumbale wervelkolom en bekkenregio.
• Inzicht geven in sport specifieke concepten.
• Inzicht geven in motorische leerprincipes, bewegingsanalyse en sport specifieke revalidatie en de belangrijkste beweegpatronen die cruciaal zijn voor de organisatie van het totale beweegpatroon.
• Inzicht geven in herstelmechanismes en de invloed van revalidatie/behandeling.
• Nieuwe kennis en inzichten creëren met betrekking tot preventie en de sportrevalidatie vanuit de complexe systeemtheorieën.
• Inzicht creëren ten behoeve van een optimale revalidatie ten aanzien van motorisch leren.
• Trainingsmethodieken leren kennen en kunnen toepassen in het eigen specialistisch domein.
• Inzicht geven over de samenwerkingsmogelijkheden met de sportfysiotherapeut.

Korte inhoud

Introductie algemene inzichten

 • Screening en klinisch redeneren bij sporters; Reductionisme vs complexiteit. Het belang van transfer
 • Bewegingsanalyse bij sporters, algemene concepten
 • Basisprincipes Kracht en coördinatie.
 • Motorische controle; Specificiteit en variabiliteit
 • Bewegingsprofiel en gedragsveranderingen van sporters (met aspecifieke lage rug klachten)
 • Trainingsmethodieken en de implicaties van het bewegingsprofiel.
 • Nieuwe ontwikkelingen en vertaalslag naar de praktijk.

Theorie naar praktijk:

 • Concepten kracht en revalidatietraining in de praktijk
 • Sports clinics in CrossFit.

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het (specialistisch)-fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het intra- en interprofessioneel communiceren en samenwerken.

Werkvormen

Interactieve colleges Werkgroepen Praktische toepassingen door revalidatietrainingen, praktische vaardigheden, praktische werkvormen en praktijkdemonstraties en praktijk in CrossFit.

Eindniveau

Na afloop heeft de deelnemer verdiepende up to date kennis en inzicht:

 • in het spanningsveld tussen reductionisme en een benadering op basis van complexiteit binnen het vakgebied van de sportfysiotherapie en de praktische consequenties;
 • vanuit de complexe systeemtheorieën om dit toe te passen op de bewegingsanalyse van generiek bewegen;
 • in de belangrijkste beweegpatronen die cruciaal zijn voor de organisatie van het totale beweegpatroon en kan deze benoemen;
 • in de bewegingsanalyse en de praktische implicaties bij diverse aandoeningen in de onderste en bovenste extremiteit, bij bijvoorbeeld de sportende (oudere) patiënt met aspecifieke lage rugpijn.

Als onderdeel van het eigen specialistisch domein:

 • Na afloop is de deelnemer in staat om intraprofessioneel samen te werken met sportfysiotherapeuten rondom de sportende patiënt en kan de deelnemer beoordelen of hij/zij als FT(-specialist) de patiënt moet verwijzen om de passende, waarde gedreven en uitkomstgerichte zorg te kunnen bieden.

Docenten

Michel Eskes Vestigingsmanager Annatommie MC, Extended Scope Fysiotherapeut & Docent/Coördinator vaardigheidsonderwijs opleiding MSc Sportfysiotherapie SOMT.

Martijn Lips Sportfysiotherapeut (Msc.) en locatiemanager bij Medifit Fysiotherapie & Sport performance, docent opleiding MSc Sportfysiotherapie SOMT.

Rik van Waes Sportfysiotherapeut (Msc.) bij Fysiom, Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch ziekenhuis en strenght and conditioning coach bij Heroes den Bosch.

Cursusdata

Maandag 10 oktober 2022
Maandag 31 oktober 2022
Vrijdag 4 november 2022
Vrijdag 18 ovember 2022

Tijdsbesteding

Contactdagen: 4
Contacturen: 6 uur per dag
Zelfstudie: 3,5 uur per lesdag

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het KNGF/Keurmerk.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy, campus Amersfoort

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.