Home Nieuws Nieuwspagina

Lage rugpijn bij de jeugdige patiënt

16 maart 2023
Lage rugpijn bij de jeugdige patiënt
Duur: 2 dagen
Investering: € 550,-
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, Manueeltherapeuten, Sportfysiotherapeuten, Kinderfysiotherapeuten

Samenvatting

We weten inmiddels dat lage rugpijn een veelvoorkomend probleem is onder jongeren van 11-18 jaar, en dat bij patiëntjes jonger dan 10 jaar zelfs de kans op aanwezigheid van spinale pathologie groot is. Maar de hernieuwde KNGF-richtlijn 'Lage Rugpijn en LRS' die in januari 2022 is uitgebracht, is echter niet van toepassing op patiënten van 16 jaar of jonger. Sterker nog, je kunt als zorgverlener ook niet terugvallen op andere (internationale) richtlijnen met dit thema specifiek voor de jeugdige populatie.
Daarom biedt SOMT University of Physiotherapy in mei deze 2-daagse cursus aan, waarin je getraind wordt in het multidimensionaal klinisch redeneren bij jeugdige patiënten met lage rugpijn. Uitgebreid aan bod komen:
 • Groei en ontwikkeling van de wervelkolom
 • Screening op ernstige pathologie
 • De jeugdige leeftijd als complicerende factor binnen de klinische besliskunde
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek en prognostiek
 • Het nemen van beslissingen rondom het behandelbeleid
De eerste dag staat in het teken van het opdoen van de noodzakelijke kennis en inzicht rondom de bovenstaande programma onderdelen. De tweede dag staat volledig in het teken van casuïstiek, om de praktische vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk.
Omdat er naast het bespreken van sport, kinder- en manueeltherapeutische diagnostische en therapeutische mogelijkheden ook veel aandacht is voor psychosociale factoren rondom de jeugdige met aspecifieke lage rugpijn, is deze cursus ook zeer geschikt voor de (Master) psychosomatische fysiotherapeut.


Inhoud

Lage rugpijn bij jeugdigen is een veel voorkomend gezondheidsprobleem wat kan leiden tot bijvoorbeeld schoolverzuim en afname van fysieke activiteit. Ook bestaat er een relatie tussen lage rugpijn op jonge leeftijd en de ontwikkeling van chronische lage rugpijn op volwassen leeftijd. In West-Europa stond in 2019 lage rugpijn op de 4e plaats van chronische aandoeningen met de grootst ervaren ziektelast onder 10-14-jarigen en zelfs de 3e plaats onder 15-19-jarigen.

Daarom behandelen we tijdens de cursus:

 • Aspecifieke (chronische) lage-rugpijn als complex gezondheidsprobleem in het algemeen en bij jongeren.
 • Groei en ontwikkeling van musculoskeletale structuren van de lumbale wervelkolom.
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek bij een jonge patiënt met lage rugpijn.
 • Jeugdige leeftijd als complicerende factor binnen klinische besliskunde.
 • De illness scripts van de meeste voorkomende aandoeningen beschrijven en herkennen.
 • Een prognostisch profiel bepalen bij een jonge patiënt met lage rugpijn.
 • Een behandelplan opstellen bij een jonge patiënt met lage rugpijn.


Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Werkgroepen
 • Practica
 • Zelfstudie


Eindniveau

Na afloop van de scholing zijn deelnemers in staat om:

 • Klinische onzekerheden rondom de jeugdige leeftijd als complicerende factoren binnen het klinisch redeneerproces van een jeugdige met lage rugpijn te herkennen.
 • De implicaties van de jeugdige leeftijd voor het klinisch redeneren bij een jeugdige met lage rugpijn te benoemen.
 • De groei en ontwikkeling van de musculoskeletale structuren van de lumbale wervelkolom te beschrijven.
 • De illness scripts van de meeste voorkomende aandoeningen van een jeugdige met lage rugpijn te beschrijven en herkennen.
 • Een fysiotherapeutische screening bij een jeugdige met lage rugpijn uit te voeren.
 • De complexiteit van lage rugpijn te beschrijven aan de hand van de verschillende ‘contributing factors’ voor het veroorzaken en in stand houden van pijn en beperkingen in algemene zin en bij jeugdigen.
 • Multidimensionale fysiotherapeutische diagnostiek uit te voeren bij een jeugdige met lage rugpijn.
 • Een prognostisch profiel te kunnen bepalen bij een jeugdige met lage rugpijn.
 • Een behandelplan kunnen opstellen bij een jeugdige met lage rugpijn.


Docenten

Patrick Koekenbier
Docent Master Manuele Therapie bij SOMT University of Physiotherapy, en Docent-Onderzoeker Opleiding Fysiotherapie bij de Hogeschool van Amsterdam
Rosa de Boer
Klinisch Epidemioloog, Pediatrisch Fysiotherapeut en Docent bij SOMT University of Physiotherapy


Cursusdata

Donderdag 16 maart 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Donderdag 23 maart 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdag: 2

Contacturen: 6,5 uur per dag


Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemene Fysiotherapie, Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie en het Beroepsgerelateerd deel (14 punten).


Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.