Home Nieuws Nieuwspagina

hCWK: Geïntegreerde masterclass voor hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn

06 februari 2023
hCWK: Geïntegreerde masterclass voor hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn

Duur: 4 dagen
Investering: € 1100,-
Deelnemers: Manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten

Samenvatting

Hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn komen vaak samen voor. In toenemende mate richt de manueel therapeut en orofaciale therapeut zich op patiënten met deze klachten. De Expert Topic cervico-cephaal geeft een verbreding en een verdieping van de verschillende behandelindicaties voor de cervico-cephale regio voor manueel therapeuten (MT) en orofaciale therapeuten (OT). Zo wordt het voor de MT en OT mogelijk om kennis en diagnostiek breder in te zetten bij patiënten met hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid en orofaciale pijn. De cursus geeft verdieping op de stof die nu in master manuele therapie en orofaciale therapie wordt aangeboden. De verdieping wordt gerealiseerd door het aanbieden van een practicum anatomie cervico-cephaal (onder andere met de digitale snijtafel), het geven van informatie over recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het kennisgebied en pathofysiologische verklaringsmodellen. Daarnaast zal complexe diagnostiek worden besproken en therapeutische vaardigheden worden geoefend.

Doelstelling

Deze cursus richt zich op het ontwikkelen van het klinisch redeneren bij complexe diagnostiek en het integreren van kennis en vaardigheden op het gebied van hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn. De cursus beoogd het samenwerken van gespecialiseerde fysiotherapeuten te verbeteren, het therapeutisch handelen uit te breiden en wetenschappelijke kennis te vergroten over klachten in de cervico-cephale regio.

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het specialistisch fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het intercollegiaal communiceren en samenwerken. Daarnaast wordt de afbakening van elkaars domeinen besproken (OT, MT). Wanneer is een verwijzing naar elkaar geïndiceerd.

Korte inhoud


De programma onderdelen die tijdens de scholing aan bod komen:
DAG 1 - Screening bij patiënten met hoofdpijn - Epidemiologie hoofdpijn - Classificatie hoofdpijn - Verdieping van de anatomie, in vivo en interactief met digitale snijtafel. - Diagnostische vaardigheden hoog cervicale functie - Mobilisatietechnieken hoog cervicaal - Verdieping pathofysiologie en neuroanatomie m.b.t. hoofdpijn en nekpijn

DAG 2 - Klinimetrie en diagnostische vaardigheden bij hoofdpijn - Effectiviteit van fysio- manuele therapie bij hoofdpijn - Therapeutische vaardigheden bij hoofdpijn (oefentherapie, mobilisaties en manual pressure techniques) - Intra- en interprofessionele samenwerking

DAG 3 - Screening bij patiënten met duizeligheidsklachten - Epidemiologie van duizeligheidsklachten - Anatomie en fysiologie van het vestibulaire systeem - Klinisch redeneren bij patiënten met duizeligheid - Diagnostische testen en klinimetrie bij duizeligheid - Therapeutische vaardigheden bij duizeligheid

DAG 4 - Epidemiologie orofaciale pijn en disfunctie (OPD) - Etiologie OPD - Differentiaal diagnostiek - Uitvoeren van een verkort fysiotherapeutisch onderzoek TMD - Evidentie vanuit literatuur - Intra- en interprofessionele samenwerking

Werkvormen

Tijdens de cursus zullen de volgende werkvormen aan bod komen: hoorcollege, werkcollege, werkgroepen en skills practicum, bespreken van casus gerichte stof in kleine werkgroepen van 2-4 personen, interactieve opdracht gerichte groepen (bij de digitale snijtafel).

Eindniveau

Na afloop is de deelnemer in staat om:

 • Diagnostiek en behandeling van klachten in het hoofd/halsgebied, bestaande uit hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid en kaakklachten uit te voeren waarbij fysiek disfunctioneren gecompliceerd wordt door herstel belemmerende factoren.
 • Een indicatie voor het diagnostisch proces te stellen in samenwerking met orofaciale therapeutische (en andersom met manuele therapeutische ) vaardigheden bij een patiënt met klachten in het hoofd/hals gebied.
 • Een manueel/orofaciaal therapeutisch diagnostisch en behandelproces toe te passen bij een patiënt met klachten in de regio hoofd/hals gebied met als uitgangspunt samenwerking tussen orofaciale therapeut en manueel therapeut. Zelfstudie/voorbereiding Het streven van de docenten is om in deze meerdaagse scholing naast de overdracht van kennis en vaardigheden ook door discussie verdere verdieping en verbreding te geven aan dit onderwerp. Daarom wordt van de deelnemers gevraagd zich vooraf in de geadviseerde literatuur te verdiepen en tevens een casusbeschrijving mee te nemen uit de praktijk van een patiënt met hoofdpijn duizeligheid, kaakklachten of een combinatie van deze klachten.

Instapniveau

Master-niveau (EKK7) 

Docenten

 • Hedwig van der Meer is orofaciaal fysiotherapeut bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Onlangs is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘Hoofdpijn en kaakklachten’ bij het ACTA in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboud UMC Nijmegen. Tevens geeft zij les op het ACTA en de HvA en is zij hoofd opleiding van de master Orofaciale Fysiotherapie aan de SOMT.
 • Anja van t’ Schip is fysiotherapeut en manueel therapeut in Amstelveen. Docent en Coördinator bij de BSc Fysiotherapie en vaardigheidsdocent master manuele therapie aan de SOMT.
 • Bart Zwaneveld is fysiotherapeut, manueel therapeut en orofaciaal fysiotherapeut. Hij is gespecialiseerd in vestibulaire revalidatie en duizeligheidsklachten. Op dit moment is hij werkzaam bij Ans van Noord in Zeist.
 • Andreas Amons is als manueel therapeut werkzaam in het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn te Hoofddorp en als docent verbonden aan de SOMT. Bij Amsterdam UMC (locatie VUmc, afdeling huisartsgeneeskunde) doet hij zijn promotieonderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie bij migraine.
 • Lotte de Fockert is fysiotherapeut en manueeltherapeut in Hoofddorp, waar zij o.a. werkzaam is bij het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn. Daarnaast is zij stagebegeleider van stagiaires van de opleiding manuele therapie aan de SOMT. 

Scholingsdata

 • Maandag 6 februari 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Dinsdag 7 februari 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Maandag 13 februari 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Dinsdag 14 februari 2023 van 09.00 tot 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen : 4

Contacturen : 6 uur per dag

Voorbereiding : 2 uur per dag

Accreditatie

Deze crusus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Manuele Therapie, Orofaciale therapie en het beroepsgerelateerd deel (36 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy, campus Amersfoort

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.