Home Nieuws Nieuwspagina

VOL - hCWK: Geïntegreerde masterclass voor hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn

13 maart 2024
VOL - hCWK: Geïntegreerde masterclass voor hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn
Deze cursus is helaas volgeboekt.
Duur: 4 dagen
Ingangsniveau: Geregistreerd (Master) Orofaciaal FT en (Master) Manueel therapeut
Investering: € 1140,-
Deelnemers: Manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten

Samenvatting

Hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn komen vaak samen voor. In toenemende mate richt de manueel therapeut en orofaciale therapeut zich op patiënten met deze klachten. De Expert Topic cervico-cephaal geeft een verbreding en een verdieping van de verschillende behandelindicaties voor de cervico-cephale regio voor manueel therapeuten (MT) en orofaciale therapeuten (OT). Zo wordt het voor de MT en OT mogelijk om kennis en diagnostiek breder in te zetten bij patiënten met hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid en orofaciale pijn. De cursus geeft verdieping op de stof die nu in master manuele therapie en orofaciale therapie wordt aangeboden. De verdieping wordt gerealiseerd door het aanbieden van een practicum anatomie cervico-cephaal (onder andere met de digitale snijtafel), het geven van informatie over recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het kennisgebied en pathofysiologische verklaringsmodellen. Daarnaast zal complexe diagnostiek worden besproken en therapeutische vaardigheden worden geoefend.

Doelstelling

Deze cursus richt zich op het ontwikkelen van het klinisch redeneren bij complexe diagnostiek en het integreren van kennis en vaardigheden op het gebied van hoofdpijn, duizeligheid en orofaciale pijn. De cursus beoogd het samenwerken van gespecialiseerde fysiotherapeuten te verbeteren, het therapeutisch handelen uit te breiden en wetenschappelijke kennis te vergroten over klachten in de cervico-cephale regio.

Competentiegebieden

De scholingsactiviteit levert een bijdrage aan het specialistisch fysiotherapeutisch handelen, het verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis en het intercollegiaal communiceren en samenwerken. Daarnaast wordt de afbakening van elkaars domeinen besproken (OT, MT). Wanneer is een verwijzing naar elkaar geïndiceerd.

Korte inhoud


De programma onderdelen die tijdens de scholing aan bod komen:
DAG 1 - Screening bij patiënten met hoofdpijn - Epidemiologie hoofdpijn - Classificatie hoofdpijn - Verdieping van de anatomie, in vivo en interactief met digitale snijtafel. - Diagnostische vaardigheden hoog cervicale functie - Mobilisatietechnieken hoog cervicaal - Verdieping pathofysiologie en neuroanatomie m.b.t. hoofdpijn en nekpijn

DAG 2 - Klinimetrie en diagnostische vaardigheden bij hoofdpijn - Effectiviteit van fysio- manuele therapie bij hoofdpijn - Therapeutische vaardigheden bij hoofdpijn (oefentherapie, mobilisaties en manual pressure techniques) - Intra- en interprofessionele samenwerking

DAG 3 - Screening bij patiënten met duizeligheidsklachten - Epidemiologie van duizeligheidsklachten - Anatomie en fysiologie van het vestibulaire systeem - Klinisch redeneren bij patiënten met duizeligheid - Diagnostische testen en klinimetrie bij duizeligheid - Therapeutische vaardigheden bij duizeligheid

DAG 4 - Epidemiologie orofaciale pijn en disfunctie (OPD) - Etiologie OPD - Differentiaal diagnostiek - Uitvoeren van een verkort fysiotherapeutisch onderzoek TMD - Evidentie vanuit literatuur - Intra- en interprofessionele samenwerking

Werkvormen

Tijdens de cursus zullen de volgende werkvormen aan bod komen: hoorcollege, werkcollege, werkgroepen en skills practicum, bespreken van casus gerichte stof in kleine werkgroepen van 2-4 personen, interactieve opdracht gerichte groepen (bij de digitale snijtafel).

Eindniveau

Na afloop is de deelnemer in staat om:

 • Diagnostiek en behandeling van klachten in het hoofd/halsgebied, bestaande uit hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid en kaakklachten uit te voeren waarbij fysiek disfunctioneren gecompliceerd wordt door herstel belemmerende factoren.
 • Een indicatie voor het diagnostisch proces te stellen in samenwerking met orofaciale therapeutische (en andersom met manuele therapeutische ) vaardigheden bij een patiënt met klachten in het hoofd/hals gebied.
 • Een manueel/orofaciaal therapeutisch diagnostisch en behandelproces toe te passen bij een patiënt met klachten in de regio hoofd/hals gebied met als uitgangspunt samenwerking tussen orofaciale therapeut en manueel therapeut.

Zelfstudie/voorbereiding

Het streven van de docenten is om in deze meerdaagse scholing naast de overdracht van kennis en vaardigheden ook door discussie verdere verdieping en verbreding te geven aan dit onderwerp. Daarom wordt van de deelnemers gevraagd zich vooraf in de geadviseerde literatuur te verdiepen en tevens een casusbeschrijving mee te nemen uit de praktijk van een patiënt met hoofdpijn duizeligheid, kaakklachten of een combinatie van deze klachten.

Docenten

 • Hedwig van der Meer is orofaciaal fysiotherapeut bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Onlangs is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘Hoofdpijn en kaakklachten’ bij het ACTA in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboud UMC Nijmegen. Tevens geeft zij les op het ACTA en de HvA en is zij hoofd opleiding van de master Orofaciale Fysiotherapie aan de SOMT University of Physiotherapy.
 • Anja van t’ Schip is fysiotherapeut en manueel therapeut in Amstelveen. Docent en Coördinator bij de BSc Fysiotherapie en vaardigheidsdocent master manuele therapie aan de SOMT University of Physiotherapy.
 • Bart Zwaneveld is fysiotherapeut, manueel therapeut en orofaciaal fysiotherapeut. Hij is gespecialiseerd in vestibulaire revalidatie en duizeligheidsklachten. Op dit moment is hij werkzaam bij Ans van Noord in Zeist.
 • Andreas Amons is als manueel therapeut werkzaam in het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn te Hoofddorp en als docent verbonden aan de SOMT University of Physiotherapy. Bij Amsterdam UMC (locatie VUmc, afdeling huisartsgeneeskunde) doet hij zijn promotieonderzoek naar de effectiviteit van manuele therapie bij migraine.
 • Lotte de Fockert is fysiotherapeut en manueeltherapeut in Hoofddorp, waar zij o.a. werkzaam is bij het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn. Daarnaast is zij stagebegeleider van stagiaires van de opleiding manuele therapie aan de SOMT University of Physiotherapy. 

Scholingsdata

 • Woensdag 13 maart 2024 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 14 maart 2024 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Woensdag 20 maart 2024 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 21 maart 2024 van 09.00 tot 17.00 uur

Tijdsbesteding

 • Contactdagen : 4
 • Contacturen : 6 uur per dag
 • Voorbereiding : 3 uur per dag

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben..

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke cursus is geaccrediteerd (36 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF) : Manueeltherapeut en Orofaciaal Fysiotherapeut
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy