Home Nieuws Nieuwspagina

Anderhalvelijnszorg: Farmacologie en fysiotherapie

08 maart 2023
Anderhalvelijnszorg: Farmacologie en fysiotherapie
Duur: 2 dagen
Investering: € 550,-
Deelnemers: Algemeen Fysiotherapeuten, Alle specialisaties

Samenvatting

Fysiotherapeuten als dé specialist in bewegingsgerelateerde klachten hebben veelvuldig te maken met medicijngebruik en de gevolgen hiervan voor dat bewegend functioneren. Door taakherschikking in het kader van de anderhalvelijns zorg wordt van fysiotherapeuten meer zelfstandigheid gevraagd en meer kennis over het medisch domein dan tot nu toe noodzakelijk was. Voor fysiotherapeuten is daardoor steeds meer een rol weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts in de anderhalvelijns gezondheidszorg in Nederland.

Deze gevorderde beroepsrol betekent ook dat kennis en inzicht in de huisartsgeneeskunde als aanpalend naast het fysiotherapeutisch beroepsdomein essentieel is. In het kader van deze veranderende beroepscompetenties van de fysiotherapeut is kennis van de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen daarom essentieel. Deze cursus biedt fysiotherapeuten de beroepsspecifieke farmacologische basiskennis die in veel Europese landen reeds verplicht is, zoals het uitvoeren van een gedegen medicatiescreening en medicatieanamnese. De deelnemer leert tevens hoe fysiotherapeutische interventies de farmacokinetiek beïnvloeden en hoe medicijngebruik consequenties kan hebben voor het fysiotherapeutisch handelen.

De fysiotherapeut als Extended Scope-specialist!

Inhoud

Deze cursus bespreekt de werking van medicijnen en de implicaties op het fysiotherapeutisch handelen. Een specifieke screening en anamnese zal als basis dienst doen waar vanuit de implicaties voor fysiotherapeutisch handelen duidelijk zal worden. Middelengeïnduceerde klachten worden beschreven alsook medicijnen die veelvuldig door patiënten worden gebruikt.

De volgende punten zullen worden besproken: 

  • Farmacologische basiskennis
  • De invloed van fysiotherapie op farmacologie
  • Medicatiescreening en – anamnese
  • Medicijnen voor het bewegingsapparaat
  • Diverse veelvoorkomende medicijnen en aandoeningen

Werkvormen

  • Hoorcolleges
  • Practica
  • Werkgroepen

Eindniveau

Na afloop heeft de deelnemer beroepsspecifieke farmacologische kennis en kan de implicaties van medicijngebruik voor het fysiotherapeutisch handelen herkennen en benoemen.

Docenten

Hendrik van der Velde
Fysiotherapeut, Master Manueeltherapeut en auteur van ‘Fysiotherapie en medicatie. Medicijngebruik en implicaties voor fysiotherapeutisch handelen’
Prof. dr. Fred Schobben
Hoogleraar farmacotherapie, Utrecht University, Department of Pharmaceutical Sciences

  

Cursusdata

Woensdag 8 maart 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Woensdag 15 maart 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

Contactdagen: 2

Contacturen: 6,5 uur per dag

Zelfstudie: 2 uur

Verwerkingsopdracht: 2 uur

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Algemene Fysiotherapie, Geriatrie Fysiotherapie, Manuele Therapie, Sportfysiotherapie en het Beroepsgerelateerd deel (16 punten).

Locatie

SOMT University of Physiotherapy, campus AmersfoortN.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.