Home Nieuws Nieuwspagina

Symposium: Bekkenbodemzorg bij transgenders

29 maart 2023
Symposium: Bekkenbodemzorg bij transgenders
Duur: 1 dag
Investering: € 275,-
Deelnemers: (Master) Bekkenfysiotherapeuten

Samenvatting

In Nederland is een sterk groeiende populatie waarbij genderdysforie wordt gediagnostiseerd.

Men spreekt van genderdysforie wanneer er een gevoel van onbehagen is met het geboortegeslacht, hetgeen kan samengaan met de wens om lichamelijke aanpassingen te doen naar het gewenste geslacht. Dit kunnen hormonale en / of operatieve aanpassingen zijn. Ook in de praktijk van de bekkenfysiotherapeut melden zich in toenemende mate transgender personen met bekkenbodem gerelateerde problemen. Velen van hen hebben dan inmiddels een geslachtsbevestigende ingreep ondergaan. Bekkenfysiotherapie kan echter zeker ook in het pre-operatieve traject van toegevoegde waarde zijn. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek waarmee transgender personen te maken kunnen hebben en de klachten waarmee zij zich kunnen presenteren in de bekkenfysiotherapiepraktijk organiseert het SOMT op woensdag 29 maart een nascholingsdag waarin deskundigen op dit gebied u zullen informeren. Zij zullen u kennis laten maken met het gehele traject dat transgender personen doorlopen gedurende hun transitie. Behandeladviezen worden met u gedeeld ter bevordering van de zorg rondom deze patiëntengroep. Zo zal er in het programma uitgebreid stil gestaan worden bij de psychologische aspecten rondom genderdysforie en de begeleiding daarvan.

Seksuologische aspecten en de rol van de bekkenfysiotherapeut pre- en postoperatief worden tevens uitgebreid besproken. Daarnaast zullen de geslachtsbevestigende operatieve ingrepen toegelicht worden en wordt er aandacht besteed aan casuïstiek. Wij hopen met deze vooraankondiging uw interesse te hebben gewekt voor een toenemende groep patiënten voor wie achtergrondkennis m.b.t. genderdysforie een toegevoegde waarde kan zijn in de behandeling van hun bekkenbodem gerelateerde problematiek. Na deze scholingsdag heeft u een goed beeld verkregen van de groeiende genderpopulatie, de mogelijke behandelingen en de problematiek waarmee ook u in uw praktijk te maken kan krijgen.


Inhoud

Men spreekt van genderdysforie wanneer er een gevoel van onbehagen is met het geboortegeslacht, hetgeen kan samengaan met de wens om lichamelijke aanpassingen te doen naar het gewenste geslacht. Dit kunnen hormonale en/of operatieve aanpassingen zijn. 

De psychologische aspecten rondom genderdysforie en de begeleiding daarvan worden uitgebreid besproken in combinatie met de seksuologische aspecten en de rol van de bekkenfysiotherapeut pre- en postoperatief.  Daarnaast zullen de geslachtsbevestigende operatieve ingrepen toegelicht worden en zal er aandacht besteed worden aan casuïstiek.


Eindniveau

  • Kennis en inzicht in de problematiek van genderdysforie
  • Kennis en inzicht over de medische behandelmogelijkheden bij genderdysforie
  • Kennis en inzicht over de bekkenfysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij genderdysforie

Docenten

Deze dag wordt verzorgd door medisch specialisten van het Kennis- en Zorgcentrum van Genderdysforie AUMC te Amsterdam:


Mw. Marijke Cieremans, geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Drs. Lian Elfering, physician assistant plastische chirurgie.

Dr. Thomas Steensma, psycholoog.


Cursusdata

Woensdag 29 maart 2023 van 09.00 - 17.00 uur


Tijdsbesteding

Contactdagen: 1

Contacturen: 6 uur


Accreditatie

Deze cursus is geacrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor de registers Bekkenfysiotherapie en het beroepsgerelateerd deel (6 punten).


Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.