Home Onderwijs Afstudeerrichting Technology

Binnen onze universitaire bachelor Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen bieden wij de mogelijkheid om je te specialiseren in de combinatie van fysiotherapie en technologie. Want technologie is de fysiotherapie en revalidatie ingrijpend aan het veranderen! Wil jij bijdragen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties binnen de fysiotherapie? Dan past deze unieke afstudeerrichting bij jou!
Technologie helpt de fysiotherapeut steeds meer om diagnoses te stellen, behandelingen en revalidatie te verbeteren en zorg op afstand te leveren.  Hierbij kun je denken aan wearables, slimme sensoren, kunstmatige intelligentie, virtual reality, medische apps, e-Health en nog veel meer!


Ik kom naar de open dag op zaterdag 25 maart!

Een ingenieur heeft vaak geen idee waar een fysiotherapeut behoefte aan heeft om de patiënten zo goed mogelijk te helpen en een regulier opgeleide fysiotherapeut mist de technische kennis om een (product)idee verder te ontwikkelen.

In deze afstudeerichting Technology word je opgeleid om dat gat tussen de zorgverlener en de techneut op te vullen. Je leert alles over het inzetten en ontwikkelen van technologieën voor diagnostiek en behandeling, daarnaast word je ook opgeleid als behandelend fysiotherapeut met een wetenschappelijke insteek.

Lees meer over deze afstudeerrichting

In deze afstudeerrichting leer je probleemoplossend denken als een ingenieur mét de kennis en kunde van een zorgverlener. In de diagnostiek zetten we technologie in om te meten. Door goed inzicht in bijvoorbeeld het bewegingsbereik, of in de long-hart capaciteit kan een fysiotherapeut snel de juiste diagnose stellen of de effectiviteit van de behandeling volgen. 
Daarnaast zien we veel nieuwe technologische ontwikkelen in hulpmiddelen die de zorg van fysiotherapeuten kan verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld met wearables een oplossing bieden voor beperkingen of real-time monitoring en feedback. Ook het toepassen van virtual reality in de fysiotherapiepraktijk biedt nieuwe mogelijkheden voor effectieve behandelingen.

Wie ben jij?

Als wij de ideale student van deze afstudeerrichting mogen beschrijven, dan zien we iemand voor ons die: 

 • Nieuwsgierig is en altijd denkt in oplossingen. 
 • Alles wil weten over hoe het menselijk lichaam beweegt. 
 • Goed is in wiskunde B en natuurkunde en ook graag met mensen wil werken. 
 • Een onderzoekende houding heeft en ook houdt van lekker praktisch bezig te zijn
 • Ambitieus is: niet naar studie-uren kijkt, maar de impact die hij/zij kan maken in het leven van anderen.

 Student aan het woord

Het studieprogramma

De afstudeerrichting Technology heeft een uitdagend studieprogramma. Elk jaar beslaat 60 ECTS.
Het studiejaar is opgedeeld in 4 blokken van elk 8 tot 10 weken. In elk blok staat twee modules centraal. Eén module waarin je fysiotherapeutisch leert handelen en een technologische module.

In het programma komen verschillende werkvormen terug zoals werkgroepen, practica, stages en hoor- en responsiecolleges.

Lees meer over het studieprogramma

Door de modules heen lopen verticale trajecten, die bij elke module terugkomen en aan de basis staan van alles wat je leert. Voor de afstudeerrichting Technology zijn dat de volgende trajecten:

 • Clinical & Reasoning Skills
 • Epidemiology & Statistics
 • Functional Anatomy
 • Evidence Based Practice
 • Academic Skills & reasoning
 • Communication
 • Law & ethics

Module P = Physiotherapy module
Module T = Technology module

Twee voorbeelden van modules

In de module Measurement Movement Domain leer je alles over de mechanica van het menselijk bewegen. Ook leer je verschillende technologieën te gebruiken om positie, bewegingsbereik, fysieke activiteit en snelheid te meten.

In de module Lung-heart-circulation - Functional Capacity leer je onder andere over metabolisme, inspanningsfysiologie en spiermorfologie. Je leer technologie te gebruiken deze waardes te meten en hoe je wearables kunt gebruiken om de stofwisseling en lichaamsbeweging te verbeteren. Na het volgen van deze module kun je programmeren in Python om met behulp van interfaces variabelen te synchroniseren en data-analyse uit te voeren.

Het derde jaar

In de afstudeerrichting Technology sluit je je bacheloropleiding af met klinische stage van 10 weken in een fysiotherapiepraktijk en een stage van 6 weken bij een productontwikkelingsbedrijf. Daarna schrijf je een scriptie over een onderwerp naar keuze. 

Na je bacheloropleiding

Na succesvolle afronding van het driejarige bachelorprogramma ontvang je het BSc diploma Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen, met daarop de aantekening dat je je gespecialiseerd hebt in de richting Technology.

Direct aan het werk

Na het afronden van bacheloropleiding kun je direct aan de slag bij bedrijven in de medische technologie, als onderzoeker, als productontwikkelaar. Je bent het beste op je plek in multidisciplinaire teams. Ook kun je natuurlijk je eigen bedrijf starten op basis van je eigen productidee!

Aan de slag als fysiotherapeut

Om in Nederland BIG-geregistreerd als fysiotherapeut aan de slag te kunnen, om zelfstandig patiënten te mogen onderzoeken en behandelen, moet je na je het behalen van je bachelordiploma Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen de masteropleiding Fysiotherapie aan Maastricht University volgen. Dit is een eenjarig masterprogramma, waarin naast theorie en praktijkonderwijs ook een 10 weekse stage is opgenomen. Je sluit deze opleiding af met het schrijven van een masterscriptie.

Lees meer over het beroepsperspectief

Als bent afgestudeerd in de afstudeerrichting Technology, dan doe je nog een aanvullende klinische stage in een fysiotherapiepraktijk voordat je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Fysiotherapie. Na 3 jaar bachelor en 1 jaar master wordt de graad Master of Science Fysiotherapie verkregen waarmee je ook een BIG-registratie kunt aanvragen. (Een BIG-registratie is wettelijk verplicht om als fysiotherapeut aan de slag te gaan in Nederland). Hierna kan je verder specialiseren als master in de fysiotherapie richting Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie en bijvoorbeeld Fysiotherapie in de Geriatrie. 

Verder studeren aan een andere masteropleiding

Wil je na het behalen van je bachelordiploma niet direct aan het werk en ook niet verder in de richting van praktiserend fysiotherapeut aan de slag? Dan kun je doorstuderen aan een andere masteropleiding. Bijvoorbeeld fysiotherapiewetenschappen, bewegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen.
Schrijf je in voor de open dag op 25 maart!

Praktische informatie

Toelatingseisen met een Nederlands diploma

Studenten met een Nederlands diploma worden toegelaten tot de bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen met een vwo-diploma met het profiel:

 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek, aangevuld met biologie

Voor de afstudeerrichting Technology adviseren wij ook de vakken Wiskunde B en Natuurkunde.

Toelatingseisen met een internationaal diploma

Om met een internationaal diploma toegelaten te worden tot de bacheloropleiding, is een diploma vereist dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma met de vakken wiskunde en biologie.
Voor de afstudeerrichting Technology adviseren wij ook het vak Natuurkunde.
Lees meer over het jouw internationale diploma in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. Als jouw internationale diploma hier niet tussenstaat, bekijk dan de website van de IDW voor een internatinal credential evaluation.

Taaleisen voor internationale studenten

Niet-Nederlandse studenten moeten een taaltest* verstrekken. 

 • Academic IELTS: minimum overall score of 6.0
 • TOEFL iBT: minimum score of 80
 • TOEIC: Listening and Reading 670 & Speaking and Writing 290
 • Cambridge Assessment English: First (FCE) – Grade B (scale 173-175), first (FCE) – Grade C (scale 169-172)

*SOMT University of Physiotherapy mag uitzonderingen maken ten opzichte van bovenstaande taaleisen.

Inschrijven

Inschrijven voor de bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen kan tot 31 augustus 2023 via de inschrijfknop. Na je aanmelding voor de afstudeerrichting ontvang je een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek willen we je graag beter leren kennen, het heeft geen invloed op je inschrijving.

Lees meer praktische informatie

EU karakter van de afstudeerrichting

SOMT University of Physiotherapy is een European Chartered Higher Education Institute. Nieuwe modules die worden ontwikkeld voor de afstudeerrichting Technology worden gesponsord door de Europese Unie binnen de Erasmus+: Knowledge Alliance. 
Als ECHE Instituut kunnen studenten de Erasmus+ beurs ontvangen. Erasmus+ studenten ontvangen een toelage om de extra reis- en verblijfskosten van hun studie in het buitenland te dekken. Lees hier meer informatie over de ECHE-principes.

Studiekosten en studiefinanciering

De bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen is een particuliere opleiding. Dit betekent dat we geen subsidie van de overheid ontvangen. Vanuit onze visie op de fysiotherapeut van de toekomst kiezen wij voor kleinere klassen, topdocenten, persoonlijke begeleiding en excellente faciliteiten. Kwaliteit staat bij ons altijd bovenaan.
Als Nederlandse student Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen aan SOMT University of Physiotherapy heb je geen recht op studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wel kan je een kredietregeling voor het collegegeld aanvragen. Zie alle informatie via duo.nl. 

LET OP: Aangezien het collegegeld van de SOMT University of Physiotherapy hoger is mag je hier ook meer voor lenen bij DUO.

Locaties

De bacheloropleiding wordt aangeboden op SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort. Enkele practica en trainingen (zoals het snijzaalpracticum) vinden in Maastricht plaats. De practica worden geclusterd, zodat frequent reizen naar Maastricht niet nodig is. Ook vinden enkele colleges en practica plaats aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en bijvoorbeeld revalidatie centra als ‘de Hoogstraat’ in Utrecht.

Contact

Neem bij vragen over de bacheloropleiding en deze unieke afstudeerrichting, of bij vragen over onze open dagen en meeloopdagen contact met ons op. We helpen je graag!

Waarom studeren aan SOMT University of Physiotherapy?

 • Je wordt academisch geschoold, maar zijn er ook veel praktijklessen.
 • Je krijgt altijd les van topdocenten, die vaak zelf ook in de praktijk werken
 • Ons onderwijs is kleinschalig, je studeert in kleine groepen van maximaal 15 studenten
 • Je krijgt veel persoonlijke aandacht
 • Op onze campus beschikken we over de modernste apparatuur