Home Expertisecentrum

SOMT University of Physiotherapy zet zich in voor de positie van de fysiotherapeut in de gezondheidszorg. We streven een deskundige en efficiënte vorm van advies en na van behandeling voor de vele aandoeningen waarmee de huidige en toekomstige samenleving geconfronteerd wordt. We stellen ons daarom op als expertisecentrum dat een breed scala aan opleidingen aanbiedt en wetenschappelijk onderzoek verricht en stimuleert.

Onderwijs 

We bieden HBO Masteropleidingen, een WO Bachelor, en WO Masteropleidingen voor fysiotherapeuten en artsen. Ook is er een ruim aanbod van nascholing in de vorm van cursussen en masterclasses. Alles wordt aangeboden op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau, voor de best opgeleide fysiotherapeut van de toekomst.
 Lees meer over de opleidingen van SOMT University of Physiotherapy

Onderzoek 

Bij SOMT University of Physiotherapy wordt wetenschappelijk onderzoek betreffende het bewegingsapparaat verricht en gestimuleerd.
Download de SOMT University of Physiotherapy onderzoeksstrategie

Promotie bewegingsgerelateerde aanpak 

SOMT University of Physiotherapy zet zich in voor de verspreiding van haar multidisciplinaire visie op het onderwerp "bewegen" in de gezondheidszorg. We hebben daarom de ambitie om dit onderwerp kwalitatief te belichten en zetten ons in voor de waardering (accreditatie) van het vakgebied en de positie van fysiotherapie in het Nederlandse en internationale zorglandschap.
 Lees meer over de missie van SOMT University of Physiotherapy