Home Onderzoek Amersfoortse cohortstudie

Waarom kan de ene 70-plusser nog met gemak wekelijks een rondje hardlopen, terwijl de ander met moeite naar de supermarkt kan wandelen? Zijn er testen die kunnen voorspellen wie gezond oud wordt en wie gezondheidsklachten zal ontwikkelen?

Om antwoord te vinden op deze twee vragen voeren wij een langlopend onderzoek uit in ons vitaliteitscentrum. In dit onderzoek volgen we bijna 2.500 inwoners van 55 jaar en ouder uit de gemeente Amersfoort 10 jaar lang om zoveel mogelijk data te verzamelen. Met als doel om voorspellende factoren voor gezond ouder worden te kunnen bepalen.
In deze AMCOHF-studie (Amersfoort Cohort Study on Functional Declice, Healthy Aging and Frailty), vullen de deelnemers aan het onderzoek vragenlijsten in en brengen ze één keer per twee jaar een bezoek aan het vitaliteitscentrum. Hier wordt onder andere de hart- en longcapaciteit en de reactiesnelheid gemeten en doen de deelnemers diverse krachttesten.

Met de resultaten uit dit langlopende onderzoek wil SOMT University of Physiotherapy voorspellende modellen ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in klinisch redeneermodellen in de praktijk. Met deze voorspellende modellen kunnen preventieve programma’s ontwikkeld worden om mentale en cognitieve achteruitgang te beperken. Ook bieden de onderzoeksresultaten een basis voor het ontwikkelen van zorgproducten en landelijke zorgmodellen.
Uiteraard krijgt alle kennis uit de studie direct een plek in het bachelor- en masteronderwijs van SOMT University of Physiotherapy .

Meer weten of deelnemen aan het onderzoek?

Ben je benieuwd hoe het onderzoek precies is opgezet, of val je binnen de doelgroep en zou je mee willen doen? Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden als deelnemer vind je op deze website.

"Als ik over het ouderen-onderzoek aan mensen vertel, krijg ik enthousiaste reacties en steevast de vraag: Hebben ze nog kandidaten nodig?" - Deelnemer aan het onderzoek

Onderzoekers gezocht!

Wij zoeken fysiotherapeuten die als onderzoeker mee willen werken in de Amersfoortse cohortstudie. In één trainingsdag en minimaal drie meetdagen leer je geprotocolleerd onderzoek doen met onder andere de DEXA scan, de Optogait en de CPET. Meehelpen bij dit onderzoek is geaccrediteerd. Aanmelden als onderzoeker kan via de pagina Contact.

Samenwerkingspartners

In de AMCOHF-studie werkt SOMT University op Physiotherapy samen met een stuurgroep bestaande uit wetenschappers van Vrije Universiteit Brussel, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Maastricht. Ook de afdeling Geriatrie en Klinische Chemie van Meander Medisch Centrum is bij dit onderzoek betrokken.
In de meetstraat werkt SOMT University of Physiotherapy samen met ProCareLodeaXtion en Microsoft.