Home Onderwijs Universitaire Bachelor Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen


Universitaire bachelor Fysiotherapie SOMT topopleiding Keuzegids 2022
Wil je een universitaire opleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen volgen? Ben jij een VWO’er met biologie en wiskunde A en/of B in je profiel? Dan bieden wij een uitdagend opleidingsprogramma met topdocenten en veel persoonlijke aandacht voor jou als student. Een unieke mix tussen wetenschappelijk- en praktijkonderwijs. Na deze voltijd WO opleiding fysiotherapie kun je zowel een carrière in de fysiotherapie als in de wetenschap starten.

Aansluiting met Geneeskunde

De universitaire bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen heeft veel overeenstemming met Geneeskunde en is daarom een uiterst goed alternatief voor studenten die niet geselecteerd zijn voor een studie Geneeskunde. Om studenten met een blijvende interesse in Geneeskunde meer mogelijkheden te bieden is SOMT University of Physiotherapy aan de slag gegaan om deze te creëren als vervolgstudie na de bachelor.

SOMT University of Physiotherapy heeft afspraken gemaakt met het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit Brussel om studenten de mogelijkheid te bieden om, extracurriculair, een aantal modules te volgen die ervoor zorgen dat het bachelor Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen diploma gelijkwaardig is aan het bachelor diploma Health Sciences. Deze modules zijn:

 • Immunologie bij het Amsterdam UMC
 • Embryologie bij SOMT University of Physiotherapy
 • Metabolisme bij de VU Amsterdam & SOMT University of Physiotherapy

Werkveld: de academische fysiotherapeut

Met de toenemende vergrijzing, waarbij diverse gezondheidsproblemen tegelijk kunnen spelen, maar ook door instroom van personen met een migratieachtergond mét specifieke gezondheidsproblemen, wordt de zorg steeds complexer. Dit vraagt om deskundigheid op een hoog niveau.

Universitair geschoolde fysiotherapeuten zijn bij uitstek in staat om deze uitdaging het hoofd te bieden, en antwoord te geven op de vraag wat de beste behandeling is voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast krijgen fysiotherapeuten een steeds grotere rol in het voorkomen van aandoeningen (preventie), het opsporen van aandoeningen (screening), diagnostiek en het in teams behandelen van patiënten met meervoudige (chronische) klachten.

De universitaire bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen bereidt studenten volledig voor op het veranderende zorglandschap, met veel aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening en verdieping in basisvakken (anatomie, fysiologie, onderzoek en behandeling, academische vaardigheden). Wij bieden een opleiding die jou uitdaagt en aansluit bij de huidige en te verwachten veranderingen in de gezondheidszorg. Als academisch opgeleide fysiotherapeut kun je straks wetenschappelijk onderbouwde zorg leveren, ben je een volwaardig gesprekspartner van eveneens academisch geschoolde huisartsen en specialisten en kun je een bijdrage leveren aan de onderbouwing en ontwikkeling van het vakgebied door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Het volledige programma (bachelor + master) is gelijkwaardig aan fysiotherapie-opleidingen van universiteiten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

 

Vervolgopleiding: werken als fysiotherapeut

Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen leidt na drie studiejaren tot het diploma Bachelor of Science Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen

Om als fysiotherapeut aan de slag te kunnen moet je na je bacheloropleiding de masteropleiding Fysiotherapie aan Maastricht University volgen. Dit betreft een eenjarig masterprogramma, waarin naast theorie en praktijkonderwijs ook een 10-weekse stage is opgenomen en wat je moet afsluiten met het schrijven van een masterscriptie.

Na 3 jaar bachelor en 1 jaar master wordt de graad Master of Science Fysiotherapie verkregen waarmee je ook een BIG-registratie kunt aanvragen. (Een BIG-registratie is wettelijk verplicht om als fysiotherapeut aan de slag te gaan).

Hierna kan je verder specialiseren als master in de fysiotherapie richting Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie en bijvoorbeeld Fysiotherapie in de Geriatrie. Wil je niet als praktiserend fysiotherapeut aan de slag? Dan kun je bijvoorbeeld fysiotherapiewetenschappen, bewegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen gaan studeren. 

Beroepen

Als afgestudeerde van de universitaire opleiding fysiotherapie kan je gaan werken als:

 • Zelfstandig fysiotherapeut
 • Fysiotherapeut/onderzoeker
 • Promovendus
 • Leidinggevende op een afdeling fysiotherapie van een ziekenhuis of (revalidatie)instelling
 • Docent fysiotherapie
 • Adviseur van een zorgverzekeraar
 • Beleidsmedewerker in de (Europese) gezondheidszorg
 • Consultant in de gezondheidszorg

Opbouw & praktische zaken

Het opleidingsprogramma van Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen is opgebouwd uit twaalf 10-weekse onderwijsperioden van ieder 15 studiepunten (EC).

SOMT University of Physiotherapy gelooft dat een zorgvuldig klinisch redeneerproces de zorg ten goede komt. Al onze opleidingen kennen daarom een wetenschappelijke basis. Tegelijk gaat het over het aanleren van vaardigheden. Ongeveer 50% is daarom praktijkgericht onderwijs.

Elke 10-weekse onderwijsperiode is opgebouwd uit cursussen die opgebouwd zijn rondom een centraal thema zoals 'rugklachten' of 'neurologie'. De studiejaren zijn opgebouwd uit ongeveer 25% theorie, 25% praktijk en 50% zelfstudie, waarbij je kunt uitgaan van ongeveer 16 contacturen per week. Elke cursus sluit je af met een toets.

Het programma kent de verschillende werkvormen zoals werkgroepen, practica, stages en hoor- en responsiecolleges.

Studiedagen & studiebelasting

De universitaire bachelor Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen heeft een totale studielast van 180 studiepunten (EC). Eén studiepunt komt overeen met 28 studiebelastingsuren (onderwijs en zelfstudie).

In het eerste en tweede jaar heb je gemiddeld 3 dagen per week college en werkgroepen, op maandag, dinsdag en donderdag.

In het derde studiejaar zijn er 2 voltijds klinische stages van 10 weken. Het derde jaar sluit je af met een bachelor scriptie.

Taal

Het onderwijs is in het Nederlands en/of Engels. Stages in Nederland zijn in het Nederlands, in het buitenland in het Engels. Schriftelijke toetsen worden in het Engels afgenomen, mondelinge toetsen zijn in het Nederlands of Engels.

Studiekosten

SOMT University of Physiotherapy is een onderwijsinstelling met niet-bekostigd onderwijs. Dit betekent dat je voor onze universitaire Bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen het instellingscollegegeld betaalt en geen recht hebt op een basisbeurs.

Wel heeft elke student bij ons recht op het DUO Verklaring collegegeld en het studentenreisproduct.

DUO Verklaring collegegeld

Het DUO Verklaring collegegeld ontvangt elke Bachelor student per studiejaar van ons. Met deze verklaring leent de student jaarlijks het instellingscollegegeld via DUO.

Je ontvangt de verklaring nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding en je voldoet aan de opleidingseisen.

Alle informatie vind je op de website van DUO en via deze link.

Studentenreisproduct

Oók heeft elke SOMT Bachelor student recht op het studentenreisproduct. Alle informatie, zoals hoelang je recht hebt op het reisproduct, aanvraagprocedure, vind je hier.

Studentenreisproduct aanvragen

Om het studentenreisproduct te kunnen aanvragen bij DUO, heb je het DUO Verklaring collegegeld nodig. Ook al maak je misschien geen gebruik van deze leningsoort, omdat jij/derden het collegegeld betaalt.

Maak je dus geen gebruik van het DUO Verklaring collegegeld, maar wil je wel het studentenreisproduct?

Nadat het studentenreisproduct bij DUO is toegewezen, kan je achteraf de lening collegegeld annuleren in jouw persoonlijke DUO omgeving.

Heb je hier vragen over? Dan verwijzen wij je graag naar DUO.

Locaties

De universitaire bacheloropleiding wordt aangeboden op SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort. Enkele practica en trainingen (zoals het snijzaalpracticum) vinden in Maastricht plaats. De practica worden geclusterd, zodat frequent reizen naar Maastricht niet nodig is. Ook vinden enkele colleges en practica plaats aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en bijvoorbeeld revalidatie centra als ‘ de Hoogstraat’ in Utrecht. Na de bachelor vindt het afsluitende masterjaar plaats aan Maastricht University in Maastricht.

 

Toelating

Toelatingseisen met een Nederlands diploma

Studenten met een Nederlands diploma worden toegelaten tot de bacheloropleiding Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen met een vwo-diploma met het profiel:

 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek, aangevuld met biologie

Voor de afstudeerrichting Technology adviseren wij ook de vakken Wiskunde B en Natuurkunde.

Toelatingseisen met een internationaal diploma

Om met een internationaal diploma toegelaten te worden tot de bacheloropleiding, is een diploma vereist dat gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma met de vakken wiskunde en biologie.
Voor de afstudeerrichting Technology adviseren wij ook het vak Natuurkunde.
Lees meer over het jouw internationale diploma in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. Als jouw internationale diploma hier niet tussenstaat, bekijk dan de website van de IDW voor een internatinal credential evaluation.

Taaleisen voor internationale studenten

Niet-Nederlandse studenten moeten een taaltest* verstrekken. 

 • Academic IELTS: minimum overall score of 6.0
 • TOEFL iBT: minimum score of 80
 • TOEIC: Listening and Reading 670 & Speaking and Writing 290
 • Cambridge Assessment English: First (FCE) – Grade B (scale 173-175), first (FCE) – Grade C (scale 169-172)

*SOMT University of Physiotherapy mag uitzonderingen maken ten opzichte van bovenstaande taaleisen.

Opleidingsinhoud

Het opleidingsprogramma is competentiegericht. Er wordt uitgegaan van fysiotherapeutische competenties, wetenschappelijke competenties en competenties in relatie tot de rol van fysiotherapeut binnen de maatschappelijke gezondheidszorg zoals omschreven in het beroepscompetentieprofiel fysiotherapie.

In het onderwijs van Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen staat veelal een klinisch probleem centraal. Studenten gaan in groepjes aan de slag om een oplossing voor het probleem te vinden zoals wat is de meest waarschijnlijke diagnose? Wat is de meest optimale behandeling? Hoe zijn de vooruitzichten van deze patiënt?. Tijdens het oplossen van vraagstukken, worden er ondersteunende werkgroepen, praktijklessen en meer theoretische hoor- en responsiecolleges aangeboden. Daarnaast wordt onderwijs aangeboden in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, statistiek, ethiek, wetenschapsfilosofie en sociologie. Ook is er aandacht voor wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Het eerste jaar

Het eerste jaar kent 5 centrale thema's.

 • De eerste vier weken staat een kennismaking met het vak fysiotherapie en het Nederlandse gezondheidszorgsysteem centraal.
 • Daarna wordt begonnen met diagnostiek en behandeling van klachten aan de arm.
 • Het derde thema is diagnostiek en behandeling van klachten aan het been.
 • De vierde onderwijsperiode is vormgegeven rondom hart-, vaat-, en longproblemen.
 • Het jaar wordt afgesloten met periode vijf waarin inspanningsfysiologie en training centraal staat.

Gedurende alle onderwijsperioden volg je praktijklessen die aansluiten bij de thema’s van de periode. Daarnaast zijn er gedurende het hele jaar stagedagen en volg je onderwijs in methodologie en statistiek en academische vorming.

 

Fysiotherapie studeren als WO: verschil met HBO

De belangrijkste verschillen tussen de opleiding fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen aan de universiteit (BSc en MSc) en de reguliere HBO opleiding fysiotherapie (professionele bachelor) zijn:

 • In een wetenschappelijke opleiding word je in principe opgeleid tot basis wetenschapper met in het vakkenpakket veel aandacht voor wetenschap en academische competenties.
 • In een wetenschappelijke opleiding die opleidt tot een specifiek beroep, bijvoorbeeld fysiotherapeut of arts, ligt het zwaartepunt van de opleiding op een combinatie van beroeps- en wetenschap gebonden bekwaamheden. Je moet zowel patiëntenzorg kunnen leveren als wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. In het HBO is er minder aandacht voor deze dubbelrol fysiotherapeut/onderzoeker. Het HBO leidt primair op tot gezondheidszorg professional.
 • Het studietempo op een wetenschappelijke opleiding is hoog, immers door de hierboven beschreven dubbelrol is ook het niveau hoog en de hoeveelheid stof die behandeld moet worden groot.
 • Je bent als academisch opgeleid fysiotherapeut een volwaardig deelnemer aan multidisciplinaire teams in eerste- en tweedelijnszorg met eveneens academisch geschoolde huisartsen en specialisten.
 • Je wordt dankzij jouw opleiding aan de universiteit in het Nederlandse zorglandschap dé specialist-clinicus voor bewegingsgerelateerde klachten: in de eerstelijn wordt verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt over de functionele gezondheid van jouw patiënt.