Home Privacyverklaring

SOMT University of Physiotherapy hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor onderwijs, onderzoek en ondersteunende bedrijfsprocessen. SOMT University of Physiotherapy is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stelt zich met deze privacyverklaring dan ook open op over de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

SOMT University of Physiotherapy is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in de privacy statements. De directie van SOMT University of Physiotherapy is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen SOMT University of Physiotherapy.

Bekijk in de documenten hieronder per doelgroep

 • Waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Bewaartermijnen / vernietigingstermijnen per soort gegeven
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Lijst van (niet limitatieve) derden
 • Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Privacy statements per doelgroep

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, wilt u meer weten over hoe SOMT University of Physiotherapy omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van SOMT University of Physiotherapy, bereikbaar via fg@somt.nl.

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via fg@somt.nl.

Softwareweg 5
3821 BN Amersfoort
+31 (0)33 - 45 60 737