Home Expertisecentrum Accreditaties

Een accreditatiecommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF accrediteert bij- en nascholingsactiviteiten die relevant zijn voor fysiotherapeuten. Alle voor fysiotherapeuten relevante nascholing kunnen voor accreditatie voor het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in aanmerking komen. Accreditatie kan uitsluitend door de aanbieder van de scholingsactiviteit worden aangevraagd.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie van KNGF toetst iedere scholingsactiviteit op organisatorische, inhoudelijke en onderwijskundige aspecten. Bij de inhoudelijke toetsing wordt beoordeeld of de betreffende activiteit aansluit bij het domein en een of meer van de taakgebieden.
Voor het aanvragen van accreditatie kan men zich wenden tot het aanvraagloket accreditatie van KNGF.

Punten halen voor registratie

Alle onze cursussen op het gebied van nascholing zijn voor verschillende registers geaccrediteerd waardoor hiermee punten te behalen zijn bij het KNGF en Het Keurmerk.