Home Expertisecentrum Accreditaties

De accreditatiecommissie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie accrediteert bij- en nascholingsactiviteiten die relevant zijn voor fysiotherapeuten. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle voor fysiotherapeuten relevante scholing kunnen voor accreditatie voor het individuele register Fysiotherapie in aanmerking komen. Accreditatie kan uitsluitend door de aanbieder van de scholingsactiviteit worden aangevraagd.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie toetst iedere scholingsactiviteit op organisatorische, inhoudelijke en onderwijskundige aspecten. Met de accreditatie van scholingsactiviteiten bevestigt de accreditatiecommissie aan de geregistreerde fysiotherapeuten dat de scholingsactivitieten die zij volgen, daadwerkelijk vakinhoudelijk en beroepsgerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fysiotherapeutisch handelen. Hiermee draagt geaccrediteerde scholing bij aan de deskundigheidsbevordering van fysiotherapeuten. De uitvoering van het accreditatieproces geschiedt op basis van het door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie vastgesteld accreditatiebeleid.

Instellingsaccreditatie

Binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het mogelijk voor scholingsaanbieders om in aanmerking te komen voor een instellingsaccreditatie. SOMT University of Physiotherapy is in het bezit van deze instellingsaccreditatie. Met een instellingsaccreditatie heeft SOMT de bevoegdheid om zelf het door hen opgestelde scholingsaanbod te accrediteren.

Punten halen voor registratie

Geaccrediteerde cursussen op het gebied van na- en bijscholing kunnen de fysiotherapeut punten opleveren binnen de SKF en/of KRF NL regelingen van het Individuele Register Fysiotherapie. Onze cursussen zijn voor verschillende registers geaccrediteerd waardoor hiermee punten te behalen zijn voor het individuele register Fysiotherapie binnen de SKF en/of KRF NL. In ons overzicht van bij- en nascholing vindt u gedetailleerde accreditatie-informatie per scholing.