Home Onderwijs Masters Fysiotherapie

Master fysiotherapie na HBO fysiotherapie

Bij SOMT University of Physiotherapy leiden we via onze masteropleidingen fysiotherapeuten op tot specialisten in het menselijk bewegen. Specialisten die duurzaam verantwoorde zorg leveren aan (inter)nationaal geldende standaarden en die een gesprekspartner van academisch niveau zijn binnen een multidisciplinaire setting.

Vervolgopleiding na HBO bachelor fysiotherapie

Voor wie wil doorstuderen na een fysiotherapie bachelor is het mogelijk om op HBO-masterniveau te verdiepen en te ontwikkelen in zes verschillende disciplines binnen de fysiotherapie.

Specialisaties fysiotherapie-opleiding

  • Master Manuele Therapie - Deeltijdopleiding voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in manuele therapie. Te volgen in Amersfoort en in Heerlen. Deze opleiding heeft een extra startoment in januari, waarmee de opleidind in 2,5 jaar af te ronden is.
  • Master Sportfysiotherapie - Deeltijdopleiding voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in de sportfysiotherapie
  • Versnelde Mastertrajecten - Versnelde trajecten (2 in plaats van 3 jaar) voor Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie

Professionalisering voor fysiotherapeuten

De masters zijn bedoeld voor fysiotherapeuten die al werkzaam zijn in het fysiotherapie werkveld en die zich willen bijscholen in het beschrijven, analyseren en behandelen van gezondheidsproblemen vanuit een biopsychosociale visie op gezondheid en ziekte. Dit doe je tegen een voortdurend veranderende achtergrond van wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met innovatief, competentie- en praktijkgericht onderwijs ontwikkel je als fysiotherapeut een hoog niveau van rationeel, evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen. Je wordt hierbij gecoacht door docenten met een academische achtergrond en ruime praktijkervaring.

Master of Science in fysiotherapie

Na het afronden van de master ontvangt een student een diploma met de graad Master of Science in fysiotherapie en mag je de titel MSc voeren. Alle opleidingen van SOMT University of Physiotherapy zijn geaccrediteerd door de NVAO.

STAP-budget

Alle opleidingen, m.u.v. Master Orofaciale Fysiotherapie en Bachelor in Health Technology, komen in aanmerking voor het STAP-budget.

Bekijk alle informatie via Hoe werkt het STAP-budget?.