Home Over ons

SOMT University of Physiotherapy beoogt alle fysiotherapeuten en artsen in Nederland op te leiden tot specialisten op het gebied van het menselijk bewegen. Door HBO en universitair onderwijs te combineren met onderzoek en expertise zijn we het startpunt van duurzaam en verantwoorde zorg op hoog niveau en volwaardig gesprekspartner binnen een multidisciplinaire en academische setting.

Onderwijs, onderzoek en expertisecentrum

SOMT University of Physiotherapy is een expertisecentrum dat fysiotherapeuten krachtige, uitdagende blended learning biedt. Ontwikkelingsgerichte fysiotherapeuten worden gestimuleerd om, zowel zelfstandig als in samenwerking, via een voortdurend (zelf)kritische, vragenstellende houding de beste en direct toepasbare oplossingen te vinden in onzekere en complexe situaties binnen hun specialistische domein. Wetenschap en praktijk gaan hierbij hand in hand. Rekening houdend met ieders (leer)eigenschappen biedt het activerende onderwijs van SOMT University of Physiotherapy aan fysiotherapeuten de uitdaging om boven zichzelf uit te stijgen. Dit individuele groeiproces wordt met continue toetsing nauwlettend bewaakt en waar nodig bijgestuurd.

Bij SOMT University of Physiotherapy bekwamen fysiotherapeuten zich in het beschrijven en analyseren van gezondheidsproblemen vanuit een biopsychosociale visie op gezondheid en ziekte en tegen een voortdurend veranderende achtergrond van wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met innovatief, competentie- en praktijkgericht onderwijs ontwikkelen fysiotherapeuten een hoog niveau van rationeel, evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen, hierbij gecoacht door docenten met een academische achtergrond en ruime praktijkervaring.

Het onderwijs van SOMT University of Physiotherapy (HBO,WO, Bachelor en Master) streeft naar excellentie binnen heersende beoordelingskaders. Studenten en hun werkgevers, docenten, het beroepenveld, verwijzers, zorgverzekeraars en bovenal cliënten/patiënten kunnen SOMT University of Physiotherapy aanspreken op het kwalitatief hoogst haalbare onderwijs.