Home Internationalisering

Erasmus Beleidsverklaring 

Als SOMT University of Physiotherapy is het van belang om kansen te creëren voor individuen, zowel voor studenten en medewerkers zelf, maar ook voor de universiteit om uit te blinken, te groeien en te innoveren tot het volledige potentieel. Dit kan alleen door deel te nemen aan internationale initiatieven en allianties, samen te werken met partners en van hen te leren terwijl we onze kennis en expertise met anderen kunnen delen.

Door nieuwe mensen te ontmoeten, jong en oud, met frisse nieuwe ideeën of gevestigde kennis en expertise, we kunnen worden uitgedaagd en samen kunnen we leren, ervaringen delen en groeien naar ons volledige potentieel. Dit kan alleen worden bereikt als iedereen gelijk wordt behandeld en er geen discriminatie is op basis van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, religie of overtuiging, politieke of andere mening, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendom , geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. SOMT University of Physiotherapy onderschrijft deze principes volledig volgens het European Chartered Higher Education (ECHE).

Om informatie te geven over hoe SOMT University of Physiotherapy streeft naar mogelijkheden voor studenten, medewerkers, samenwerkingsverbanden en allianties in internationalisering beschrijven we drie kernactiviteiten

 1. Kernactiviteit 1: Mobiliteit van studenten en personeel 
 2. Kernactiviteit 2: Partnerschappen, allianties en capaciteitsopbouw 
 3. Kernactiviteit 3: Ondersteuning van beleidshervorming 

Kernactiviteit 1 

 1. Mobiliteit van de studenten
  SOMT University of Physiotherapy is ervan overtuigd dat studenten zullen groeien in competenties maar ook spiritueel wanneer ze verschillende mensen ontmoeten met een andere cultuur als achtergrond. Om deze groeimogelijkheid ten volle te benutten, moedigt SOMT University of Physiotherapy studenten aan om tijdens hun studie de tijd te nemen om in het buitenland te wonen en werken, in een compleet andere omgeving en gezondheidszorg. SOMT University of Physiotherapy is er echt van overtuigd dat dit een verrijking is voor het latere leven.

  SOMT University of Physiotherapy streeft daarom naar een stage in het buitenland voor alle studenten die zich uitgedaagd voelen door dit internationale programma. Studenten kunnen in het derde jaar van de bacheloropleiding een stage van 3 maanden volgen in het buitenland. Zoals het nu is, hebben studenten hun wens gevolgd en verkenden ze het leven en werken in verschillende landen en locaties zoals:
  • York, St John's University Hospital England
  • Zürich, privékliniek voor fysiotherapie Zwitserland
  • Parijs, Hopital Foch, Suresnes, Frankrijk
  • Moshi, KCMC ziekenhuis Tanzania

  We dagen de studenten uit om andere internationale locaties te verkennen voor een mogelijke stage in de fysiotherapie. Indien door de studenten een contactpersoon wordt aangesteld, wordt contact opgenomen door de international officer: Eelko Barnhoorn. Mogelijkheden worden verkend en vooral als de kwaliteit van het mentorschap aanwezig is, de veiligheid gewaarborgd is en een groei van competenties kan worden bereikt. De ‘internationale officer’ zal de locatie bezoeken of online een goed contact leggen met de mentor en alle bovengenoemde problemen onderzoeken. 

  De woonomstandigheden en de kosten voor huisvesting en wonen zullen vooraf duidelijk zijn.

  We verwelkomen ook internationale studenten, vrijwilligers en medewerkers om SOMT University of Physiotherapy te bezoeken. We zijn ons ervan bewust dat onze gemeenschap zal floreren door een open gemeenschap waar jongeren uit het buitenland nieuwe ideeën zullen brengen en inspirerend kunnen zijn voor medewerkers en studenten aan de SOMT University of Physiotherapy. 

  Om het mogelijk te maken om SOMT University of Physiotherapy voor een langere periode te bezoeken bouwt SOMT University of Physiotherapy samen met de gemeente Amersfoort studentenwoningen voor al onze internationale bezoekers.

  Voor onze internationale studenten kunnen we een aantal programma's aanbieden die betrekking hebben op specialisatie in het beroep van fysiotherapie, zoals: 

  • Manuele therapie
  • Sportfysiotherapie (momenteel in het Nederlands)
  • Gezondheidszorg voor mannen en vrouwen (momenteel in het Nederlands of Duits)
  • Geriatrische fysiotherapie (​​Nederlands)
  • Musculoskeletale ultrageluidsdiagnostiek
  • Geavanceerde klinische praktijk (infiltratie). In samenwerking met St. John's University York, Engeland

  Het is mogelijk om een ​​beurs aan te vragen voor ondersteuning in een internationale stage of als vrijwilliger. Zie: europa.eu/programmes/erasmus-plus

  Een andere subsidiemogelijkheid is het Erasmusfonds via het Europees Solidariteitskorps. 
  Op dit moment hebben we een institutionele verbinding met St. John's University Fysiotherapie in York, Engeland en de MUHAS University in Dar-es Salaam, Tanzania. 
  Op dit moment heeft SOMT University of Physiotherapy zich aangemeld om een ​​geregistreerd European Chartered Higher Education te worden. Zodra SOMT University of Physiotherapy wordt erkend, kan het deel uitmaken van het solidariteitskorps en kan het meer mogelijkheden creëren voor studenten om hun potentieel ten volle te ontwikkelen.
  Zie voor meer informatie europa.eu/youth/solidarity

  Als je nog vragen hebt, kun je onze internationale studieadviseur bereiken via: E.Barnhoorn@somt.nl

 • Mobiliteit van het personeel
  SOMT University of Physiotherapy voor Fysiotherapie is ervan overtuigd dat naast studenten ook het personeel tot haar volle potentieel zal groeien wanneer ze verschillende mensen ontmoeten met een andere cultuur als achtergrond en in een andere culturele setting. Verder kunnen de medewerkers leren van ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en onderwijs in andere landen en kunnen zij profiteren van samenwerking met andere universiteiten om elkaar kennis en beroep te versterken.

  Op dit moment vindt uitwisseling van personeel plaats met drie andere universiteiten. Met al deze drie universiteiten is een memorandum van overeenstemming ondertekend.
   • De VUB, Brussel, België. Er is een uitwisseling van personeel in beide richtingen. Terwijl de SOMT University of Physiotherapy profiteert van de voorkennis en vaardigheden van de functionele anatoom van de Vrije Universiteit Brussel Prof. A. Scafoglieri, profiteert de VUB van de voorkennis bij het opbouwen van een modern internationaal onderwijsprogramma, door prof. E. van Trijffel. Deze sterke samenwerking tussen deze instituten heeft geleid tot een versterking in zowel onderwijs als onderzoek. Een voorbeeld is de samenwerking met prof. Bautmans aan het onderzoeksproject “intrinsieke capaciteit en functionele achteruitgang” als een van de belangrijkste onderzoeksthema's van SOMT University of Physiotherapy-onderzoek.
   • St John's University in York, Engeland heeft een educatief programma ontwikkeld voor het schip Advanced Clinical Practitioner binnen Fysiotherapie. Vanwege de ontwikkeling van musculoskeletale gezondheid in de NHS gezondheidszorg in Engeland is hun geavanceerde kennis over dit onderwerp van grote input en een schat aan informatie voor SOMT University of Physiotherapy. SOMT University of Physiotherapy bood Prof. J. Thompson een lectoraat aan als docent in deze educatieve module aan de SOMT University of Physiotherapy. In de toekomst werkt SOMT University of Physiotherapy aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma over geavanceerde gezondheidszorg met St John's University, York en de Vrije Universiteit in Amsterdam.
   • Muhimbili Universitair Ziekenhuis Dar es Salaam (MUHAS universiteit) in Tanzania ontwikkelt momenteel een universitair fysiotherapieprogramma. SOMT University of Physiotherapy heeft haar hulp geboden door middel van externe review van het programma door prof. A. Pool-Goudzwaard en het aanbieden van personeelsuitwisseling, met name aan universitair geschoolde MSc en PhD's die klinisch redeneren en evidence-based fysiotherapie kunnen onderwijzen. De afgelopen twee jaar heeft SOMT University of Physiotherapy enkele personeelsleden (5 docenten) ondersteund om te reizen en 2 weken in Tanzania te blijven om cursussen te geven over de gezondheidszorg voor vrouwen en lage rugpijn. (Mevrouw B. Hylkema (MSc), mevrouw L. Westerik (MSc), de heer M. Stenneberg (MSc), de heer R. Wingbermuhle (Phd Student MSc) en prof. A. Pool-Goudzwaard.

  Voor toekomstige ontwikkeling werkt SOMT University of Physiotherapy aan de uitwisseling van personeel en studenten met andere partners zoals:

  • University of Tampere, Tampere, Finland
  • Universidade de Lisboa, Lissabon Portugal

Kernactiviteit 2

Partnerships & Alliances

De missie van SOMT University of Physiotherapy is het verhogen van de kwaliteit van fysiotherapie door innovatie en het opleiden van fysiotherapeuten voor excellentie in hun vak door het installeren van een leven lang leren. In lijn met deze missie streeft SOMT University of Physiotherapy naar een ontwikkeling voor Fysiotherapie met strategische samenwerkingsverbanden, (kennis) allianties door capaciteitsopbouw. 

Zowel nationale als internationale strategische partnerschappen en allianties zijn aanwezig of ontstaan ​​uit twee hogere doelen: 

 1. Streven naar een voortschrijdende klinische praktijkpositie (extended scope) binnen de fysiotherapeutische zorg in Nederland door middel van geavanceerde onderwijs- en trainingsvaardigheden op het gebied van klinisch redeneren, diagnostiek (X-Ray, CTscan Blood) lab en MRI) en farmacologie (medicatie voorschrijven. Partners zijn St John's University in York ACP) en door onderzoek aan de VU Amsterdam naar de extended scope 
  Allianties worden gesloten met NVES NVMT en NVFS ter ondersteuning van het onderzoek. Potentiële geïnteresseerde partners voor kennisallianties zijn Philips, Johnson & Johnson, Microsoft
 2. Streven naar een uitgebreide opleiding om de kennis van BSc-studenten fysiotherapie te verdiepen over geneeskunde gerelateerde onderwerpen om de studie equivalent te maken aan geneeskunde, door middel van strategische partnerschappen en capaciteitsopbouw. Onderwijs wordt verzorgd door
  1. AMC Amsterdam Immunology
  2. LUMC Medische genetica
  3. VUMC- stofwisseling
  4. Anatomie - VUB Brussel
  Daarnaast streeft SOMT University of Physiotherapy naar een opleiding technologie in Fysiotherapie en Technologie, opnieuw door middel van strategische partnerschappen, (kennis) allianties door capaciteitsopbouw. Partners zijn
  1. Tampere University
  2. York
  3. VUB Brussel
  4. TU delft
  5. TU Enschede
  6. VU Amsterdam
  7. TU Eindhoven
  Allianties worden in een vroeg stadium gevormd met Philips en Johnson & Johnson & Microsoft

Kernactiviteit 3

SOMT University of Physiotherapy probeert de participatie van jongeren aan het democratisch leven te vergroten, met name bij het ontwikkelen van kennis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Ons primaire doel voor onze langetermijnstrategie is het ontwikkelen van onderwijs samen met onze partner, MUHAS University in Dar-es-Salaam, Tanzania. 
Door dit partnerschap zijn er mogelijkheden voor onze eigen medewerkers en studenten om te delen en te leren van gezondheidszorgsystemen, beleid en cultuur in een ander land als Tanzania, maar ook om de waarde van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en gelijke status voor mannen en vrouwen te bespreken. Hetzelfde geldt voor studenten en medewerkers die zich bij ons aansluiten in onderwijs en onderzoek in Nederland. Door middel van vrijwilligerswerk, bijeenkomsten ook via social media proberen we met elkaar in contact te blijven.

MUHAS University in Dar-es-Salaam, Tanzania