Home Nieuws Nieuwspagina

Voorste Kruisbandrevalidatie

13 december 2023
Voorste Kruisbandrevalidatie
Duur: 1 dag
Ingangsniveau: Minimaal Algemeen FT
Investering: € 285,-
Deelnemers: (Sport)fysiotherapeuten die nog geen of al enige ervaring hebben met voorstekruisbandrevalidatie.

Samenvatting

Ongeveer één op de vijf blessures die tijdens het sporten ontstaat, is een knieblessure. Daarmee is de knie het meest geblesseerde lichaamsdeel, vooral tijdens pivoterende contactsporten. Ongeveer twee derde van deze knieblessures kennen een acuut ontstaansmoment. Er vanuit gaande dat één op de drie van deze acute knieblessures door de fysiotherapeut behandeld wordt, komt dit in totaal neer op bijna 300.000 acute knieblessures per jaar bij de fysiotherapeut. Het is dus cruciaal dat (sport)fysiotherapeuten weten hoe ze deze knieblessures moeten onderzoeken en behandelen.

Bij adolescenten is ongeveer 10% van alle sportgerelateerde knieblessures een voorste kruisband (VKB) letsel. Bij volwassenen ligt dit percentage rond de 15-20%. Het VKB-letsel is hiermee een veel voorkomend acuut knieletsel, met verregaande consequenties en vaak een lange behandelduur, zowel niet-operatief als postoperatief. Tijdens deze 1-daagse cursus komen alle cruciale factoren bij de behandeling van sporters met voorste-kruisbandletsel aan bod, zowel vanuit fysiotherapeutisch als orthopedisch perspectief. Na deze cursus ben je bijgeschoold over diagnostiek, niet-operatieve behandeling, operatietechnieken, remodellering in relatie tot revalidatie, terugkeer naar sport en de verschillen tussen adolescenten en volwassenen. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat samenwerking met de tweede lijn (orthopedisch chirurg) bij deze letsels van wezenlijk belang is.

Korte inhoud

 • Inleiding VKB-letsel
 • Diagnostiek acuut ligamentair knieletsel (practicum)
 • Niet operatieve revalidatie & de VKB revalidatie
 • Remodellering van de VKB graft
 • Opstellen van een postoperatief revalidatieprogramma (practicum)
 • Adolescenten met VKB-letsel
 • Performance testen voor terugkeer naar sport (practicum)

Werkvormen

Interactieve hoorcolleges worden afgewisseld met practica.

Competentiegebieden

Aan de ontwikkeling van de volgende rollen levert de scholingsactiviteit een bijdrage: Zorgverlener, samenwerkingspartner en reflectieve professional.

Zelfstudie / voorbereiding

De voorbereiding zal bestaan uit het doornemen van relevante literatuur, met extra aandacht voor het toepassen en interpreteren van veel gebruikte diagnostische testen.

Eindniveau

Aan het einde van deze cursus kan de deelnemer:

 • voorste-kruisband (VKB) letsel en aanvullend ligamentair knieletsel diagnosticeren.
 • beredeneren of een niet-operatieve behandeling bij VKB-letsel kan slagen.
 • de voor- en nadelen van verschillende operatietechnieken benoemen.
 • het revalidatietraject na een VKB-reconstructie inrichten, rekening houdend met de remodellering van de graft.
 • metingen voor terugkeer naar sport op de juiste manier afnemen en interpreteren.

Docenten

Dr. Nicky van Melick
Nicky van Melick is post-doc onderzoeker sportorthopedie in het Anna Ziekenhuis Geldrop - Anna TopSupport Eindhoven. Haar onderzoek richt zich voor een groot deel op de behandeling van volwassenen en kinderen met kruisbandletsel. Ze is 15 jaar lang sportfysiotherapeute geweest, met knieklachten in het algemeen en voorste-kruisbandletsel in het bijzonder als aandachtsgebied."

Dr. Rob Janssen
Rob Janssen is orthopedisch chirurg-opleider in het Orthopedisch Centrum Máxima, Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven. Knieconsulent voor de KNVB, Lector Value-Based Health Care aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Associate Professor Knee Reconstruction aan de technische Universiteit Eindhoven.

Cursusdata

 • Woensdag 13 december 2023 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdsbesteding

 • Contactdagen: 1
 • Contacturen: 6 uur
 • Voorbereidende opdracht: 4 uur

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke cursus is geaccrediteerd (6 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF) : Algemeen Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.