Home Nieuws Nieuwspagina

Studenten zeer tevreden over opleidingen SOMT University of Physiotherapy

31 mei 2023
Studenten zeer tevreden over opleidingen SOMT University of Physiotherapy

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête, editie 2023, blijkt dat de bachelor- en masterstudenten van SOMT University of Physiotherapy opnieuw zeer tevreden zijn met hun opleiding.

In deze enquête worden 50 vragen aan de studenten voorgelegd. Op alle vragen waarderen de studenten van SOMT University of Physiotherapy hun opleiding hoger dan de benchmark (landelijk gemiddelde van alle deelnemende instellingen in het hbo en wo). Ten opzichte van 2022 scoort SOMT University of Physiotherapy op alle thema's beter.

  • Tevredenheid met de opleiding in het algemeen: 4,19
  • Tevredenheid met de sfeer op de opleiding: 4,52
  • Op basis van mijn ervaringen tot nu toe zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen: 4,24

(Scores op een schaal 1-5)

Download de factsheet met de volledige NSE 2023 resultaten voor SOMT University of Physiotherapy.

Willy Smeets, CEO, onderstreept het belang van de NSE voor SOMT University of Physiotherapy: "Natuurlijk zijn wij ontzettend trots op deze excellente scores. Ons volledige docententeam en de onderwijsondersteuning zetten zich dagelijks in om het best mogelijke onderwijs te kunnen verzorgen en dan is het heel fijn om terug te zien dat dit ook gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd levert deze enquête ons ook altijd veel informatie op voor het blijven verbeteren van onze opleidingen. We duiken in de reacties op de open vragen en bespreken de resultaten in de opleidingscommissies van elke opleiding. Want wat goed is, kan altijd nog beter!"

Studenttevredenheid op basis van NSE

De NSE wordt jaarlijks gehouden onder studenten van universiteiten en hogescholen in het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. Meer dan 289.000 hbo en wo-studenten hebben dit jaar hun mening gegeven. In totaal is 45% van de bachelor- en masterstudenten van SOMT University of Physiotherapy op de uitnodiging ingegaan om de NSE 2023 in te vullen.

De 50 vragen in de NSE worden teruggebracht tot zes kernthema’s. Op al deze thema’s zijn de studenten van SOMT University of Physiotherapy zeer tevreden:

  • Inhoud en opzet van de opleiding: 4,21
  • Aansluiting bij de beroepspraktijk: 4,22
  • Docenten: 4,31
  • Studiebegeleiding: 4,12
  • Toetsing en beoordeling: 4,03 
  • Betrokkenheid en contact: 4,29

(Scores op een schaal 1-5)

Wat gebeurt er met de resultaten?

Directie, management, kwaliteitszorg, opleidingscommissies en opleidingshoofden van SOMT University of Physiotherapy bespreken de enquêteresultaten en gebruiken die in de verbetering van haar opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl, waar studiekiezers online opleidingen met elkaar kunnen vergelijken.