Home Nieuws Nieuwspagina

Trainen van mobilisaties en manipulaties van de extremiteiten; een update

12 juni 2024
Trainen van mobilisaties en manipulaties van de extremiteiten; een update
Duur: 4 dagen
Ingangsniveau: Geregistreerd (Master) Manueel therapeut
Investering: € 1.140,-
Deelnemers: (Master) Manueel therapeuten

Samenvatting

De scholing betreft een volledig vernieuwde cursus van vier dagen, passend bij de moderne manueel therapeut. Startend vanuit de basisprincipes van osteo- en artrokinematica, is het centrale onderwerp de vaardigheidstraining van (complexe) mobilisaties en manipulaties van de schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel. Ook zullen trauma-analyse en relevante diagnostische vaardigheden de revue passeren. De vaardigheden worden continue in de context van casuïstiek besproken, waarbij diagnostisch, klinisch en prognostisch redeneren niet zal ontbreken. Aan het einde van de cursus ben je in staat de vaardigheden correct uit te voeren, maar je kunt ze ook in context plaatsen bij verschillende pathologieën van de extremiteiten.

Doelstelling

 1. De deelnemer is na het volgen van de cursus bekend met de algemene principes van osteo-en artrokinematica binnen de extremiteiten en kan deze kennis toepassen in de praktijk.
 2. De deelnemer is in staat na het volgen van de ze cursus de aangeboden diagnostische en therapeutische vaardigheden correct uit te voeren.
 3. De deelnemer is in staat na het volgen van deze cursus de diagnostische en therapeutische vaardigheden in de juiste context te plaatsen in relatie tot pathologieën van de extremiteiten.
 4. De deelnemer is in staat om op basis van osteo- en artrokinematica een gerichte trauma-analyse uit te voeren.
 5. De deelnemer is in staat op basis van casuïstiek kritisch te beredeneren welke rol de aangeboden diagnostische en therapeutische vaardigheden hebben in relatie tot een totaal behandelprogramma.
 6. De deelnemer is in staat het klinisch redeneerproces te doorlopen (zowel diagnostisch als therapeutisch) bij verschillende pathologieën van de bovenste en onderste extremiteiten.

Competentiegebieden

Tijdens de cursus zal gewerkt worden aan de competenties:

 1. Methodisch handelen:
  • Diagnostisch proces;
  • Therapeutisch proces;
  • Prognostisch redeneren.
 2. Verrichtingen:
  • Specifieke manuele diagnostische vaardigheden;
  • Specifieke manueel therapeutische vaardigheden;
  • HVT-technieken.
 3. Samenwerken:
  • In relatie tot medisch specialisten;
  • In relatie tot andere paramedici;
  • In relatie tot de huisarts.
 4. Professioneel handelen:
  • In relatie tot het kennen de grenzen van het competentieprofiel van de manueel therapeut;
  • Gericht op het leveren van integere, hoogstaande cliëntenzorg.

Korte inhoud

Dag 1: Basisprincipes binnen de osteo- en artrokinematica & de schouder
De dag start vanuit de basisprincipes van osteo- en artrokinematica. Ter voorbereiding worden digitale kennisclips aangeboden ter verbetering van achtergrondkennis bij aanvang van de cursus. De informatie van de kennisclips zal aan het begin van de dag worden doorgesproken. Vanuit deze informatie wordt een start gemaakt met de vaardigheden en verschillende verrichtingen binnen de extremiteiten. Het klinisch redeneren en bijpassende diagnostische & therapeutische vaardigheden van de schouder komen op deze dag aan bod, vanuit de context van casuïstiek. Er zal ruimte zijn voor een up-to-date klinisch redeneerproces aan de hand van een casus aspecifieke schouderpijn & frozen shoulder. De rol van de manueel therapeut bij deze patiëntencategorie zal worden besproken, ook in relatie tot samenwerking met andere (para)medici.

Dag 2: Elleboog & pols
Dag 2 zal gestart worden met het klinisch redeneren en de vaardigheden van de elleboog en pols/hand regio. Er wordt gestart vanuit een casus waarbij trauma-analyse een belangrijke rol speelt. Verschillende pathologieën zullen in dit kader aan bod komen, maar ook laterale epicondylalgie zal uiteraard niet onbesproken blijven. Relevante diagnostische vaardigheden zullen de revue passeren en uitgevoerd worden. Vervolgens komen de therapeutische vaardigheden aan bod, eveneens vanuit de context van een casus.

Dag 3: Knie en enkel/voet
De derde dag wordt gestart met de onderste extremiteit. Alle relevantie diagnostische en therapeutische vaardigheden komen ook deze dag uitgebreid aan bod. Er wordt gestart vanuit een casus -gonartrose. Er is ruimte voor het bespreken van de positie van de manueel therapeut binnen het totale therapeutisch proces (stepped care), waarna de vaardigheden zullen worden doorgenomen en geoefend. Aan de hand van een casus wordt ook het onderwerp trauma-analyse besproken. Het tweede deel van de dag komt de enkel/voet aan bod, waarbij eveneens de trauma-analyse een belangrijke rol speelt. Diagnostische en therapeutische vaardigheden worden uiteraard ruim geoefend en besproken.

Dag 4: Heup & verdieping/herhaling
Dag vier is er ruimte voor klinisch redeneren rondom het heupgewricht en een stuk verdieping/herhaling. Vanuit verschillende korte casuïstieken zullen o.a. de onderwerpen cox-artrose en femoro-acetebelair impingement aan bod komen. Diagnostische en therapeutische vaardigheden worden aangeboden en geoefend, maar ook in context geplaatst. Het laatste deel van de dag is er ruimte voor een stuk herhaling en verdieping van de vaardigheden op basis van inbreng van de deelnemers. 

Werkvormen

De dag zal voornamelijk bestaan uit practica. Vaardigheidsonderwijs en klinisch redeneren wisselen elkaar af. Aan de hand van korte casuïstiek zal in kleine groepjes het klinisch redeneerproces worden doorlopen, waarna alle relevante diagnostische en therapeutische vaardigheden aan bod komen. Er zal genoeg ruimte zijn om de vaardigheden goed in te oefenen. Benodigde achtergrondkennis wordt tijdens de cursus aangeboden in de vorm van korte powerpoints, of op voorhand ter voorbereid in de vorm van digitale kennisclips.

Eindniveau

Na afloop bent je in staat om complexe manuele diagnostische en therapeutische vaardigheden van de extremiteiten correct uit te voeren en op de juiste manier in context te plaatsen binnen het diagnostisch en therapeutisch proces.

Zelfstudie / voorbereiding

De voorbereiding voor de cursus betreft:

 1. Het bekijken van online kennisclips over de basisprincipes van osteo- en artrokinematica;
 2. Het bestuderen van de anatomie van de perifere gewrichten;
 3. Het bestuderen van specifieke pathologieën van de perifere gewrichten;
 4. Het formuleren van klinische vraagstukken omtrent de toepassing van manuele vaardigheden in de extremiteiten.
 5. Het bestuderen van relevante literatuur met betrekking tot het diagnostische, therapeutisch en prognostisch redeneren binnen de extremiteiten.

Verwerkingsopdracht

 1. Het integreren van de geleerde vaardigheden in de klinische setting.
 2. Het schrijven van een samenvatting waarin wordt beargumenteerd waarom ervoor gekozen is een specifieke manuele vaardigheid in te zetten bij een casus uit de praktijk (binnen het aangeboden format).

Docenten

Erik Meijer
Erik is fysiotherapeut en manueel therapeut (MSc). Daarnaast heeft hij gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Vrij Universiteit Brussel, met als hoofdvakken Advanced Anatomy, Biomechanics en Medical Imaging. Hij is sinds 8 jaar werkzaam als docent aan de SOMT University of Physiotherapy, o.a. als vaardigheidsdocent en kennisdomeindeskundige in de module Extremiteiten. Daarnaast is hij praktijkhouder in een gezondheidscentrum te Amersfoort.

Cursusdata

 • Woensdag 12 juni 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 19 juni 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 26 juni 2024 van 09.00 - 17.00 uur
 • Woensdag 3 juli 2024 van 09.00 - 17.00 uur

Tijdbesteding

De totale tijdsbesteding voor deze scholing bedraagt 40 uur:

 • 4 contactdagen van 6 uur (totaal 24 uur);
 • Voorbereiding: 3 uur per dag (totaal 12 uur);
 • Verwerkingsopdracht: 1 uur per dag (totaal 4 uur).

Aanwezigheidsplicht

Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 100%. Om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten en het deelname certificaat dient de cursist alle dagen aanwezig te zijn en een eventuele verwerkingsopdracht voldoende afgerond te hebben.

Accreditatie

Deze vakinhoudelijke cursus is geaccrediteerd (28 punten) bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor het kwaliteitsregister :

 • KRF NL (KNGF): Manueeltherapeut
 • SKF (Keurmerk)

Lunch

De lunch is bij deze cursus inbegrepen en zal via een externe cateraar verzorgd worden.

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.

Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events. Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.