De gezondheidszorg in Nederland is in beweging. Met de opkomst van nieuw onderzoek, technologie en data, komen de verschillende disciplines van zorg steeds dichter bij elkaar te staan. Onze interdisciplinaire kennis en expertise neemt toe, wat tot nieuwe ontwikkelingen leidt binnen de zorg. De ‘Blended Care’ is in opkomst, een interdisciplinaire vorm van samenwerking tussen zorgprofessionals om de beste zorg te kunnen garanderen.

Deze nieuwe trend vertaalt zich ook naar ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Het belang van medische kennis, interdisciplinaire samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, en academische en wetenschappelijke vaardigheden wordt steeds groter. Als fysiotherapeut sta je straks niet langer in de eerste lijn, maar kun je je positioneren als de anderhalve lijn zorgprofessional. Een nieuwe professional die medische kennis biedt naast de oorspronkelijke taken van de fysiotherapeut.

Binnen deze nieuwe positie vallen meerdere specialisaties die tot nu toe nog niet zijn opgenomen in het fysiotherapeutisch onderwijspakket. Als erkend fysiotherapeutisch en medisch expert, zet SOMT University of Physiotherapy haar expertise in om iedere student de kans te bieden zijn/haar kennis te verdiepen in deze nieuwe specialisaties, naast hun master opleiding.

De Expert Topics zijn meerdaagse cursussen, gedoceerd door experts en specialisten, die dieper in zullen gaan op verschillende complexe aspecten van het bewegingsapparaat en de laatste ontwikkelingen in de zorg. Van de beginselen van Farmacologie tot Lifestyle support, deze Topics bieden iedere student de medische kennis om zich voor te bereiden op de fysiotherapie van de toekomst.

Als SOMT HBO Master student krijg je de eerste Topic gratis bij je inschrijving, te gebruiken over je hele opleidingstijd. Nieuwsgierig naar meerdere topics? Als tweede- en derdejaarsstudent krijg je 50% korting op je tweede en derde topic.

Positioneer jezelf als de fysiotherapeut van de toekomst met een Master of Science én de juiste interdisciplinaire medische kennis.

Expert Topic – Introductie van de Anderhalvelijnszorg

Stel je voor; de fysiotherapeut die medicatie voorschrijft of injecties geeft aan zijn cliënten. Maar ook het aanvragen van labtesten in de tweedelijnszorg of doorverwijzing naar specialisten in het ziekenhuis realiseert. Sinds enkele jaren ligt er een focus op deze ‘extended scope fysiotherapeut’, de fysiotherapeut die breed inzetbaar is en een schakel vormt tussen de eerste- en de tweedelijnszorg. 

De kans is zeer groot dat binnen de Nederlandse zorg een herschikking van taken gaat plaatsvinden. Door extra (na)scholing kunnen handelingen die nu nog bij de huisarts liggen, door de fysiotherapeut worden opgepakt. In het buitenland is deze trend al langer zichtbaar, en in Nederland is het beroepsprofiel volop in ontwikkeling.

Met deze Expert Topic maak je in twee dagen algemeen kennis met deze bijzondere ontwikkeling in de fysiotherapie. 

Expert Topic – Preventie en Lifestyle

Als manueel of sportfysiotherapeut wordt je bij SOMT bijzonder goed opgeleid in het bewegings-apparaat. Steeds vaker zien we echter dat lifestyle gerelateerde factoren medebepalend zijn voor klachten van onze patiënten. In tal van publicaties wordt steeds duidelijker dat een gezonde lifestyle een belangrijke voorwaarde is om bewegings-gerelateerde klachten te verminderen en te voorkomen.

Maar hoe pak je dit aan bij jouw patiënt? Wat verstaan we onder een gezonde lifestyle, en hoe kan je preventie integreren in je fysiotherapeutisch handelen? In twee dagen zal deze Topic al je vragen beantwoorden, onder leiding van docenten die hier veel ervaring, kennis en kunde in hebben.

Expert Topic – Orofaciale Fysiotherapie

Soms heeft een patiënt zo’n specifieke en complexe klacht, dat het lastig is een goede keuze te maken over het behandelplan. Is er een indicatie voor een fysiotherapeutische behandeling of zet je het door naar een specialist?

Orofaciale klachten blijken één van de meest complexe pijnklachten, die vaak meerdere oorsprongen van pijn hebben. Dentogeen, biopsychosociaal… De complexiteit van deze klachten maakt het lastig om in te schatten of een manueel therapeutische behandeling nodig is, of dat je de patiënt toch doorverwijst.

Deze Expert Topic focust zich volledig op het vergemakkelijken van die beslissing. In twee dagen gaat deze Topic dieper in op de biomechanica van het gelaat, de medische kennis en vaardigheden die je nodig hebt om deze klachten goed te kunnen classificeren, zelfs eventueel te behandelen, en hoe je interdisciplinair samenwerkt met de orofaciaal fysiotherapeut, gnatholoog, tandarts, KNO-arts of huisarts.

Expert Topic – Interactieve Klinische Anatomie

Het functioneren van het bewegingsapparaat. Dat is de focus van iedere fysiotherapie opleiding. Het herkennen en behandelen van bewegingsgerelateerde klachten is dagelijkse kost voor de fysiotherapeut.

Maar hoe is het dagelijks functioneren of revalideren exact gelinkt aan de anatomie van het lichaam? Hoe kan je een normale of gestoorde functie herkennen aan de hand van menselijke anatomie?

Deze Expert Topic verbreedt en vernieuwt je anatomische kennis van het musculoskeletale systeem, met behulp van 3D anatomie en onze digitale snijtafel, één van de nieuwste medisch-technologische snufjes op de campus. Met deze Topic krijg je naast een diepgaande 3-dimensionale kennis van de menselijk anatomie ook een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk door het inzetten van klinisch redeneer processen in patiënten casuïstiek.

Expert Topic – Farmacologie voor de Fysiotherapeut

In de dagelijkse praktijk is (langdurig) medicijngebruik vaak een vast onderdeel van het behandelplan van patiënten. En zeker met het oog op de toekomstige anderhalvelijnspositie van de fysiotherapeut, wordt verstand van medicatie steeds belangrijker. Als je in jouw praktijk een patiënt met langdurig medicijngebruik tegenover je hebt, hoe behandel je die dan het meest effectief? Welke (bij-)werkingen hebben deze medicijnen? En wat zijn de implicaties hiervan op jouw dagelijks fysiotherapeutische handelen?

In deze Expert Topic gaan we in twee dagen dieper in op de relatie tussen Farmacologie en Fysiotherapie, en hoe je rekening houdt met medicatie in je behandelplan. Gedoceerd door huisartsen en farmaceuten, deze Topic geeft je inzicht in de (bij-)werkingen van medicatie, en leert je samen te werken en mee te denken met de huisarts en apotheker.

Expert Topic – Introductie Musculoskeletale Echografie

Musculoskeletale echografie is uitermate geschikt om een handje te helpen bij het diagnosticeren van klachten van het bewegingsapparaat bij  patiënten. We zien een toenemend aantal fysiotherapeuten die gebruik maken van een echo in de dagelijkse praktijk. En met goede reden - naast een hogere accuratesse in de diagnostiek, scheelt het de patiënt ook vaak een tripje naar het ziekenhuis. Echografie kan een belangrijke bijdrage leveren in de dagelijkse praktijk, mits goed ingezet. Voor een goed gebruik van echografie zijn aantal competenties vereist.

Deze Expert Topic dient als diepgaande kritische introductie in dit specialisme. Je maakt kennis met de praktijk én theorie, alsmede de verschillende systemen en aspecten van echografie. De Topic gaat dieper in op de meerwaarde van musculoskeletale echografie in de dagelijkse praktijk in een klinische setting, en leert je de fijne kneepjes van het vak. Leer belangrijke voorkomende indicaties te scannen, en ervaar zelf hoe je echografie op de juiste manier kan toepassen in je eigen prakrijk.