Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Master Fysiotherapie in de Geriatrie

Veroudering betekent biologische verandering. Dat heeft gevolgen voor de reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie van ouderen. Als geriatriefysiotherapeut kun je een wereld van verschil maken. Je zorgt er voor dat patiënten optimaal effect behalen uit hun inspanningen en maximale kwaliteit van het leven ervaren. Tijdens de masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie leer je, door specifieke kennis en vaardigheden, ouderen hun potentieel beter te benutten.

Lees meer over de aspecten van de masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie bij SOMT University of Physiotherapy.

 

Werken als geriatriefysiotherapeut

Als Master fysiotherapeut in de geriatrie kan je écht iets betekenen voor ouderen. Er is veel meer te doen dan 'wandelen'. Heb je je ooit gerealiseerd dat na een week in bed door een simpele griep je spierkracht gemiddeld 15% is afgenomen? Voor een zelfstandig thuiswonende oudere van 70 kan dit heel nadelig uitpakken als er niets wordt gedaan. Het zorgt voor verhoogde valkans en heeft verminderde zelfstandigheid tot gevolg. Deskundige evaluatie van spierzwakte -een normaal verouderingsproces- is een speerpunt in de begeleiding van elke oudere. Te meer omdat er voldoende bewijs is voor effectieve interventies om de spierkracht te verhogen en daarmee de zelfredzaamheid. Maar vergeet ook de preventie niet. Veel ouderen willen “goed” oud worden en vragen daarbij advies. Dat vraagt de specifieke kennis over het ouder wordende lichaam. De geriatriefysiotherapie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Zowel van thuiswonende-, als in een zorgsetting verblijvende ouderen.

Ivan Bautmans, initiator van de opleiding:
'De studenten reageren bijzonder enthousiast. Het is bezielend om te zien hoe hun ogen geopend worden en hoe dat direct tot een andere aanpak in de praktijk leidt. Die passie is hartverwarmend en hoopgevend voor de kwaliteit van leven van ouderen. Fysiotherapeuten hebben een grote invloed op de zelfredzaamheid van ouderen. Deze bewustwording blijkt de aftrap tot een verdieping in de geriatriefysiotherapie.'

Oudere mensen zijn écht anders

Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van oude mensen hetzelfde is als het behandelen van een vijftiger waar men enkele jaren bij optelt. Veroudering betekent biologische verandering met gevolgen voor reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Daarnaast is er bij de helft van de 75-plussers sprake van multimorbiditeit. Ten slotte spelen de geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, frailty, osteoporose, dementie en valproblematiek. Dit drieluik schetst het complexe profiel van de patiëntenpopulatie van de geriatriefysiotherapeut en illustreert de complexiteit van de klinische besluitvorming.

Werken met passie!

De fysiotherapeut met een specialisatie in de geriatriefysiotherapie richt zich op de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt alsook op de meer algemene doelgroep van 'de ouder wordende mens' vanuit een curatief en preventief oogpunt. Bij de revalidatie richt de fysiotherapeut zich niet enkel op de aandoening, maar staan het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.

 

Opbouw & praktische zaken

Trajecten

Er zijn verschillende varianten en trajecten van de opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie te volgen:

  • Driejarige Master (standaard)

Het driejarig curriculum is opgebouwd uit 15 modules, waarvan per leerjaar vijf modules aan bod komen. Elke module per studiejaar behoort tot één van de vijf inhoudelijke leerlijnen die verticaal door de studiejaren lopen (zie Figuur). Deze betreffen de domeinen Veroudering, Locomotorisch, Multimorbiditeit, Psychogeriatrie en Beleid. Elke leerlijn komt daarmee gedurende het curriculum driemaal aan bod, waarbij toenemende complexiteit van de thematiek en/of casuïstiek plaatsvindt. De lessen vinden plaats in clusters van twee aaneensluitende dagen. Twee of drie clusters vormen een module.

Studiedagen & studiebelasting

De opleiding is een driejarig deeltijdprogramma. De contactdagen zijn altijd op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Daarnaast volg je een aantal stagedagen. Bekijk hier het overzicht van de contactdagen.

De studiebelasting ligt op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC).

Versneld programma

Heb je een hbo-masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master afgerond? Dan is het mogelijk de Master Musculoskeletale Echografie versneld te volgen en bepaalde vrijstellingen te krijgen voor het eerste studiejaar.

De Examencommissie bekijkt per student wie waarvoor een vrijstelling heeft. Dit zal worden bepaald door middel van voorgaande opleidingen en cursussen, ervaring door de jaren, eventuele wetenschappelijke producten of implementatie projecten via intercollegiaal overleg of anders. Op basis van een gemeenschappelijke deler is besloten tot het creëren van de versnelde master maar daar kunnen individuele verschillen bestaan in vrijstelling. 

Meer weten over dit versnelde traject? Neem dan contact op met onze afdeling Onderwijsondersteuning

Toelating

Toelating tot de Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

Opleidingsinhoud

3 pijlers

De inhoud van de Master Fysiotherapie in de Geriatrie steunt op drie pijlers

  • biologisch – klinische
  • psycho – sociale
  • beleidsmatige

Onderwerpen die aan bod komen worden per pijler via een andere invalshoek belicht. Doorheen de drie jaren loopt een rode lijn van Evidence Based Practice (EBP). Het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische besluitvorming staat centraal.

Lesmethode & toetsing

Casuïstiek als uitgangspunt

De leerstof wordt aangeboden in oplopende complexiteit van thematiek en/of casuïstiek en volgens concentrisch leermodel, zodat iedere inhoudelijke leerlijn driemaal aan bod komt. Dat wil zeggen dat nieuwe kennis steeds verder bouwt op wat eerder is geleerd. De complexiteit van de klinische casuïstiek neemt gradueel toe en is steeds gericht op de dagelijkse praktijk.

Praktijk

Een belangrijke competentie van een Master in de Fysiotherapie in de Geriatrie is het toepassen van geavanceerd, rationeel klinisch redeneren met integratie van kennis over biologische veroudering, de Geriatric Giants (bijv. frailty, sarcopenie, dementie, artrose, osteoporose) en de interactie met (clusters van) ziekten (multimorbiditeit). Het doel daarvan is in de dagelijkse praktijk bij de complexe klinische gezondheidsprofielen, die zo kenmerkend zijn voor de doelpopulatie, zelfstandig te komen tot adequate oplossingsstrategieën.

Wetenschappelijke vaardigheden

Wetenschappelijke vaardigheden worden toegepast in het domein van de geriatriefysiotherapie, in het bijzonder in onderzoek naar determinanten van veroudering. De opleiding heeft een eigen onderzoekslijn waarin studenten als onderzoeksassistent participeren.

Docenten

De intensieve internationale samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel maakt het mogelijk kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Elke docent is expert binnen het vakgebied. Docenten bij SOMT University of Physiotherapy zijn minimaal Master, Master of Science, gepromoveerd fysiotherapeut, hoogleraar of clinical expert.

STAP-budget

Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget.

Bekijk alle informatie via Hoe werkt het STAP-budget?.