Home Onderwijs HBO-Masteropleidingen in de Fysiotherapie Master Fysiotherapie in de Geriatrie

Veroudering betekent biologische verandering. Dat heeft gevolgen voor de reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie van ouderen. Als geriatriefysiotherapeut kun je een wereld van verschil maken. Je zorgt er voor dat patiënten optimaal effect behalen uit hun inspanningen en maximale kwaliteit van het leven ervaren. Tijdens de masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie leer je, door specifieke kennis en vaardigheden, ouderen hun potentieel beter te benutten.Ik kom naar de open dagLees meer over de aspecten van de masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie bij SOMT University of Physiotherapy.

 

Werken als geriatriefysiotherapeut

Als Master fysiotherapeut in de geriatrie kan je écht iets betekenen voor ouderen. Er is veel meer te doen dan 'wandelen'. Heb je je ooit gerealiseerd dat na een week in bed door een simpele griep je spierkracht gemiddeld 15% is afgenomen? Voor een zelfstandig thuiswonende oudere van 70 kan dit heel nadelig uitpakken als er niets wordt gedaan. Het zorgt voor verhoogde valkans en heeft verminderde zelfstandigheid tot gevolg. Deskundige evaluatie van spierzwakte -een normaal verouderingsproces- is een speerpunt in de begeleiding van elke oudere. Te meer omdat er voldoende bewijs is voor effectieve interventies om de spierkracht te verhogen en daarmee de zelfredzaamheid. Maar vergeet ook de preventie niet. Veel ouderen willen “goed” oud worden en vragen daarbij advies. Dat vraagt de specifieke kennis over het ouder wordende lichaam. De geriatriefysiotherapie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Zowel van thuiswonende-, als in een zorgsetting verblijvende ouderen.

Ivan Bautmans, initiator van de opleiding:
'De studenten reageren bijzonder enthousiast. Het is bezielend om te zien hoe hun ogen geopend worden en hoe dat direct tot een andere aanpak in de praktijk leidt. Die passie is hartverwarmend en hoopgevend voor de kwaliteit van leven van ouderen. Fysiotherapeuten hebben een grote invloed op de zelfredzaamheid van ouderen. Deze bewustwording blijkt de aftrap tot een verdieping in de geriatriefysiotherapie.'

Oudere mensen zijn écht anders

Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van oude mensen hetzelfde is als het behandelen van een vijftiger waar men enkele jaren bij optelt. Veroudering betekent biologische verandering met gevolgen voor reservecapaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Daarnaast is er bij de helft van de 75-plussers sprake van multimorbiditeit. Ten slotte spelen de geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, frailty, osteoporose, dementie en valproblematiek. Dit drieluik schetst het complexe profiel van de patiëntenpopulatie van de geriatriefysiotherapeut en illustreert de complexiteit van de klinische besluitvorming.

Werken met passie!

De fysiotherapeut met een specialisatie in de geriatriefysiotherapie richt zich op de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt alsook op de meer algemene doelgroep van 'de ouder wordende mens' vanuit een curatief en preventief oogpunt. Bij de revalidatie richt de fysiotherapeut zich niet enkel op de aandoening, maar staan het complex klinisch beeld en de functionele gezondheid van de patiënt centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behoud van de zelfstandigheid van de cliënt.

 

Trajecten

Reguliere masteropleiding in 3 jaar

Als algemeen fysiotherapeut met een Bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een reguliere driejarige masteropleiding. De driejarige masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie start in september.

Reguliere masteropleiding in 2,5 jaar

Kun jij een hogere studielast aan? Dan kun je de volledige master Fysiotherapie in de Geriatrie ook in 2,5 jaar afronden. De totale studielast en kwaliteit is gelijk aan die van het driejarige programma. Door efficiënt, hybride onderwijs met veel persoonlijke begeleiding hebben we een ambitieus maar studeerbaar programma voor je ontwikkeld.

Je start gewoon op hetzelfde moment als het 3-jarige lesprogramma; per september. Wanneer je bent gestart met de opleiding maak je een afspraak met het opleidingshoofd om je ambitieuze leertraject te bespreken.

Versneld traject in 2 jaar

Meer informatie volgt. 

Studiedagen en studiebelasting

De opleiding is een deeltijdprogramma. De contactdagen van het 3-jarige programma zijn altijd op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Daarnaast volg je een aantal stagedagen. De contactdagen kun je terugvinden aan de rechterkant van deze pagina onder het kopje "Details"

De studiebelasting ligt op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC).Ik kom naar de open dagToelating

Toelating tot de Masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie en BIG-registratie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

Opleidingsinhoud

3 pijlers

De inhoud van de Master Fysiotherapie in de Geriatrie steunt op drie pijlers:

  • biologisch – klinische
  • psycho – sociale
  • beleidsmatige

Onderwerpen die aan bod komen worden per pijler via een andere invalshoek belicht. Doorheen de drie jaren loopt een rode lijn van Evidence Based Practice (EBP). Het wetenschappelijk onderbouwen van de klinische besluitvorming staat centraal.

Lesmethode & toetsing

Casuïstiek als uitgangspunt

De leerstof wordt aangeboden in oplopende complexiteit van thematiek en/of casuïstiek en volgens concentrisch leermodel, zodat iedere inhoudelijke leerlijn driemaal aan bod komt. Dat wil zeggen dat nieuwe kennis steeds verder bouwt op wat eerder is geleerd. De complexiteit van de klinische casuïstiek neemt gradueel toe en is steeds gericht op de dagelijkse praktijk.

Praktijk

Een belangrijke competentie van een Master in de Fysiotherapie in de Geriatrie is het toepassen van geavanceerd, rationeel klinisch redeneren met integratie van kennis over biologische veroudering, de Geriatric Giants (bijv. frailty, sarcopenie, dementie, artrose, osteoporose) en de interactie met (clusters van) ziekten (multimorbiditeit). Het doel daarvan is in de dagelijkse praktijk bij de complexe klinische gezondheidsprofielen, die zo kenmerkend zijn voor de doelpopulatie, zelfstandig te komen tot adequate oplossingsstrategieën.

Wetenschappelijke vaardigheden

Wetenschappelijke vaardigheden worden toegepast in het domein van de geriatriefysiotherapie, in het bijzonder in onderzoek naar determinanten van veroudering. De opleiding heeft een eigen onderzoekslijn waarin studenten als onderzoeksassistent participeren.

Docenten

De intensieve internationale samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel maakt het mogelijk kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Elke docent is expert binnen het vakgebied. Docenten bij SOMT University of Physiotherapy zijn minimaal Master, Master of Science, gepromoveerd fysiotherapeut, hoogleraar of clinical expert.

Opbouw

Het driejarig curriculum is opgebouwd uit 15 modules, waarvan per leerjaar vijf modules aan bod komen. Elke module per studiejaar behoort tot één van de vijf inhoudelijke leerlijnen die verticaal door de studiejaren lopen (zie Figuur). Deze betreffen de domeinen VerouderingLocomotorischMultimorbiditeitPsychogeriatrie en Beleid. Elke leerlijn komt daarmee gedurende het curriculum driemaal aan bod, waarbij toenemende complexiteit van de thematiek en/of casuïstiek plaatsvindt. De lessen vinden plaats in clusters van twee aaneensluitende dagen. Twee of drie clusters vormen een module.Ik kom naar de open dag