Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Master Manuele Therapie

Masters manuele fysiotherapie topopleiding KeuzegidsDe Masteropleiding Manuele Therapie is een post-HBO Master of Science (Msc) die Bachelor fysiotherapeuten opleidt tot klinisch specialist in de manuele therapie. Manuele Therapie richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat die samenhangen met beperkingen in activiteiten en participatie en zich uiten in het neuromusculoskeletale (NMS) domein.

Je kunt de Masteropleiding Manuele Therapie volgen op onze campus in Amersfoort en op onze locatie bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. 

Deze opleiding heeft een regulier startmoment in september, en een startmoment in januari voor studenten die deze opleiding in 2,5 jaar willen afronden. Kijk hieronder voor meer informatie.

 

 

 

Werkveld

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein en onderscheidt zich als Master in de Manuele Therapie doordat hij/zij:

  • uitgebreide en specifieke kennis heeft van de werking en de ziekteleer van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten;
  • complexe manuele vaardigheden kan toepassen voor het diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten, zoals segmentaal bewegingsfunctieonderzoek van de wervelkolom, specifieke gewrichtsmobilisaties en high velocity thrust technieken (manipulaties);
  • een hoog-ontwikkeld niveau van klinisch redeneren bezit voor het analyseren van gezondheidsproblemen vanuit een bio-psychosociaal perspectief en het beargumenteerd stellen van behandelindicaties o.b.v. het best beschikbare wetenschappelijke bewijs.
  • klinische en wetenschappelijke vraagstukken signaleert en analyseert door gebruik te maken van de principes van Evidence Based Practice (EBP), zodat op basis van het huidige beste bewijsmateriaal beslissingen kunnen worden genomen voor en met de individuele patiënt. Daarnaast zijn manueel therapeuten in staat om op betrouwbare wijze data te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en om hiaten te signaleren in externe evidentie en die te vertalen in beantwoordbare onderzoeksvragen.

Karakteristiek voor het vak zijn de veelomvattende diagnosestelling en het toepassen van specifieke manueeltherapeutische mobiliserende en manipulerende technieken (waaronder high velocity thrust technieken) aan gewrichten van de wervelkolom en extremiteiten. De rationale voor het therapeutisch handelen wordt onderscheiden in een biomechanische rationale en een neurofysiologische rationale.

In de dagelijkse praktijk wordt het masterniveau gekenmerkt door het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe wervelkolom-gerelateerde gezondheidsproblemen of orthopedische NMS-problematiek in de extremiteiten. Complexiteit betreft hier veelal problemen en/of contexten waarbij niet kan worden teruggegrepen op bestaande kennis en ervaring en onvoorspelbare situaties waarin zelfstandig verantwoorde strategische keuzes dienen te worden gemaakt. Voorbeelden van complicerende factoren zijn de aanwezigheid van psychosociale factoren, afwijkende biologische factoren ('SCRAP'), multimorbiditeit of multi-site pathologie.

Brede kijk op functioneren van cliënten

De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast anatomische eigenschappen en functies houdt hij/zij ook rekening met andere factoren die de activiteiten en participatie van cliënten beperken. De manueel therapeut gebruikt daarvoor de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) van de World Health Organization. Dit model beschrijft het functioneren van cliënten én de beïnvloedende factoren. De manueel therapeut vertaalt de hulpvraag van de cliënt in terminologie van de ICF.

 

Opbouw en praktische zaken

Trajecten

Er zijn verschillende varianten en trajecten van de opleiding manuele therapie:

Studiedagen & studiebelasting

De opleiding is een driejarig deeltijdprogramma. De contactdagen zijn altijd op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur in Amersfoort of Heerlen. Daarnaast volg je een aantal stagedagen. Bekijk hier het overzicht van de contactdagen. 

De studiebelasting ligt op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC). 

Locaties

Onze masteropleiding Manuele Therapie is op twee locaties in Nederland te volgen. Bij SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort of in Heerlen. Deze laatste is op locatie bij Hogeschool Zuyd.

Versneld programma

Heb je een hbo-masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master afgerond? Dan is het mogelijk de Master Musculoskeletale Echografie versneld te volgen en bepaalde vrijstellingen te krijgen voor het eerste studiejaar.

De Examencommissie bekijkt per student wie waarvoor een vrijstelling heeft. Dit zal worden bepaald door middel van voorgaande opleidingen en cursussen, ervaring door de jaren, eventuele wetenschappelijke producten of implementatie projecten via intercollegiaal overleg of anders. 

Op basis van een gemeenschappelijke deler is besloten tot het creëren van de versnelde master maar daar kunnen individuele verschillen bestaan in vrijstelling. 

Meer weten over dit versnelde traject? Neem dan contact op met onze afdeling Onderwijsondersteuning

 

Toelating

Toelating tot de Masteropleiding Manuele Therapie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie of een door de Nederlandse overheid erkend diploma geneeskunde.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

 

Opleidingsinhoud

De leerresultaten zijn gericht op het afleveren van manueeltherapeuten die zich bijzonder onderscheiden door specialistische kennis, een geautomatiseerd niveau van manuele vaardigheden en expertise van neuromusculaire aandoeningen inclusief de hoog cervicale wervelkolom. Het ontwerpen van passende diagnostische en therapeutische strategieën op basis van individuele patiëntkenmerken staat centraal (geavanceerd klinisch redeneren). De MT analyseert en interpreteert zijn/haar bevindingen in samenhang met persoonlijke en externe factoren.

Docenten

De kwaliteit van de docenten is een bepalende factor voor het niveau van het onderwijs. SOMT University of Physiotherapy investeert daarom in hooggekwalificeerde begeleiding. Skillsdocenten verzorgen het vaardigheidsonderwijs en zijn geselecteerd op hun uitzonderlijk vaardigheidsniveau. Elke skillsdocent is Master Manuele Therapie en heeft een gedegen klinische ervaring.
Tutoren verzorgen het meer theoretisch gestuurde onderwijs en hebben een universitaire graad. Zij zijn eveneens werkzaam in de praktijk. De link met de dagelijkse praktijk is een rode draad in het curriculum, de praktijkervaring van de tutoren biedt daarom een belangrijke meerwaarde.

Lesmethode & toetsing

Het fundament van competent gedrag van de manueel therapeut op masterniveau wordt gevormd door gespecialiseerde kennis en inzicht in functionele anatomie, pathologie, klinische biomechanica en werkingsmechanismen van manuele therapie.

Naast de gespecialiseerde kennis, zijn specialistische vaardigheden kenmerkend voor het masterniveau. Bij SOMT University of Physiotherapy ligt een accent op het ontwikkelen en trainen van klinische en academische vaardigheden.

Minimaal 50% van de onderwijstijd wordt besteed in de vaardigheidslokalen, waar er aan de hand van herkenbare casuïstiek en onder leiding van ervaren docenten geoefend wordt. De vele uren oefentijd en de snelle, gerichte feedback over het eigen handelen, zorgen voor een grote leercurve. Buiten onderwijscontacttijd worden de geleerde vaardigheden verder getraind in oefengroepen.

Ten aanzien van de wetenschappelijk vaardigheden wordt geleerd om te participeren in de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoeksproject en dienen studenten de resultaten en conclusies hiervan op academische wijze schriftelijk te verwoorden en op kritische wijze te bediscussiëren.

Klinische praktijk

In het onderwijs is casuïstiek sturend, wat wil zeggen dat elke opdracht vertrekt vanuit een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk. De leerstof wordt zo onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk. Relevante casuïstiek kan door de docenten worden ingebracht maar veelal zal de student zelf een casus uit de eigen praktijk meebrengen.

Toetsing

Het toetsprogramma is gebaseerd op de opbouw en samenhang van het curriculum en garandeert dat alle leerresultaten aan het eind van de opleiding manuele therapie zijn getoetst. Het niveau waarop de toetsen zijn geconstrueerd hangt samen met de (cognitieve en psychomotorische) complexiteit van de stof en de mate van zelfstandigheid die de student moet laten zien. Naar mate het curriculum vordert neemt de complexiteit en gevraagde zelfstandigheid toe.

De competenties die de studenten ontwikkelen tijdens de opleiding zijn gericht op de beroepspraktijk. De toetsing is dan ook voornamelijk praktijkgerelateerd. Er wordt getoetst op kennis en vaardigheden en de competenties om deze te integreren in de praktijk. Bovendien moet de student in staat zijn het handelen te verklaren en te verantwoorden.

Stage

Belangrijk onderdeel van de Master Manuele Therapie zijn de verschillende stages. In de opleiding worden 3 soorten stages doorlopen: één dag stage in een kliniek, 8 miniklinieken en 2 reguliere individuele stages van 4 dagen.

Universitaire Master Manuele Therapie (MSc)

De Vrije Universiteit Brussel heeft een Universitaire Master of Science Manuele Therapie (Master na Master). Deze is speciaal bedoeld voor wie de post-HBO masteropleiding Manuele Therapie bij SOMT University of Physiotherapy heeft afgerond. Dit is een opleiding die je klinisch handelen wetenschappelijk uitbouwt, een brede wetenschappelijke background geeft en je opleidt tot onderzoeker. Kijk voor meer informatie op de website van de VUB.

 

Startmoment Januari 2023

Uitsluitsel volgt in september 2022.

Voor studenten die een hogere studielast aankunnen is er de mogelijkheid om de Master Manuele Therapie in 2,5 jaar af te ronden. Deze studenten kunnen in januari 2023 starten, en stromen in september 2023 direct door naar het tweede jaar van de Master Manuele Therapie. Uiteraard zal de studielast en kwaliteit van de opleiding behouden worden, wat leidt toteen hogere studiebelasting voor dit traject.

De lesdagen zijn gepland op woensdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur, en vinden plaats op de campus in Amersfoort.

Meer informatie over dit startmoment in januari 2023? Kom langs op een van onze Open Dagen

Wil je je inschrijven voor dit startmoment? Klik dan op de bovenstaande knop 'Inschrijven Amersfoort'. De link wordt geactiveerd na uitsluitsel in september 2022.

STAP-budget

Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget.

Bekijk alle informatie via Hoe werkt het STAP-budget?.

Wij wensen toekomstige studenten Manuele Therapie attent te maken op foutieve informatie over de erkenning van een extended scope opleiding binnen het curriculum Manuele Therapie van een andere opleider. NVES (Nederlandse Vereniging voor Extended Scope therapeuten) heeft aangegeven alleen leden in zijn kwaliteitsregister op te nemen die hun competenties gehaald hebben NA het behalen van de mastercompetenties. Zie hiervoor rubriek opleiding tot Extended Scope Specialist op de website van NVES. SOMT University of Physiotherapy biedt daarom een Extended Scope programma aan na de opleiding tot master.