Home Onderwijs Masters Fysiotherapie Master Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten

Musculoskeletale echografie is een mooi voorbeeld van hoe een beeldvormende techniek kan bijdragen tot een meer evidence based diagnostisch- en therapeutisch proces voor fysiotherapeuten. Het toepassen en interpreteren van echografie is een specialistisch proces en vraagt om een gedegen en diepgaande opleiding om de juiste diagnostische conclusies te trekken. Samenwerken met huisartsen en specialisten krijgt met deze studie Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten nieuwe dimensies en biedt mooie kansen. Werk je in de dagelijkse praktijk graag op het hoogste niveau van ontwikkeling? Dan past deze Echografie opleiding zeker bij jou.

 

 

Vernieuwd opleidingspakket

Voor €4.000,- per studiejaar krijg je begeleiding van dé specialisten uit het vakgebied o.a. verbonden aan de VUB en de Sint Maartenskliniek. Verder word je meegenomen in de Extended Scope training en wordt anatomie aangeboden via onze digitale snijtafel en de benodigde anatomische preparaten. Dit alles gebeurt in een up-to-date omgeving met aangepaste apparatuur.

Werkveld Musculoskeletale Echografie

De Master in de Musculoskeletale Echografie (MSc.) is een nieuwe specialisatie binnen de fysiotherapie en uniek in zijn soort. De gespecialiseerde therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein.

Als specialist onderscheidt de Master in de Musculoskeletale Echografie zich door:

 • uitgebreide en specifieke kennis van de (sono)anatomie, pathologie van de extremiteiten en de therapeutische consequenties;
 • (complexe) echografische vaardigheden in het diagnosticeren en behandelen van lichamelijke klachten aan de weke delen van de extremiteiten;
 • kennis van hoe, wanneer en met welke argumenten er moet worden doorverwezen voor aanvullend medisch onderzoek (via huisarts);
 • kennis van andere vormen van medische beeldvorming gebruikt door radiologen en welke interventies radiologen kunnen toepassen met behulp van medische beeldvorming;
 • kennis en ervaring met stages in zowel de eerste- als tweedelijn bij zowel de radioloog als orthopeed.

Omgang met complexe gezondheidsproblemen

In de dagelijkse praktijk (eerste-, anderhalve- of tweedelijns setting) wordt het masterniveau gekenmerkt door het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met (complexe) gezondheidsproblemen of orthopedische problematiek in de extremiteiten, al dan niet gebruikmakend van musculoskeletale echografie.

Complexiteit betreft hier problemen of contexten waarbij niet kan worden teruggegrepen op bestaande kennis en ervaring en onvoorspelbare situaties waarin zelfstandig verantwoorde strategische keuzes dienen te worden gemaakt. Voorbeelden van complicerende factoren zijn de aanwezigheid van psychosociale factoren, afwijkende biologische factoren, multi-morbiditeit of multi-site pathologie.

 

Opbouw & praktische zaken

Elke module van de studie Echografie bevat meerdere formatieve en summatieve toetsen om een multidimensionele, competentiegerichte toetsing te waarborgen. Een compleet en geaccordeerd portfolio vormt een voorwaarde voor het kunnen afronden van een module en het behalen van de studiepunten. Toetsing op praktische vaardigheden in relatie tot de uitvoering en interpretatie van echografie vindt gedurende de module continu plaats in formatieve zin. Zowel docenten en cursisten fungeren hierbij als beoordelaars.

Modules jaar 1
Module 0: Introductie in de opleiding en echografie
Module 1: Bovenste extremiteit
Module 2: Onderste extremiteit

Modules jaar 2
Module 3: Extended scope
Module 4: Verdieping in echografie van verschillende regio’s (Capita Selecta)
Module 5: Stage, onderzoek en examen

Studiedagen & studiebelasting

De opleiding is een tweejarig deeltijdprogramma. De contactdagen zijn altijd op woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Daarnaast volg je een aantal stagedagen. Bekijk hier het overzicht van de contactdagen.

De studiebelasting ligt op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De opleiding omvat in totaal 60 studiepunten (EC).

Schakelprogramma

Deze Echografie opleiding is toegankelijk voor fysiotherapeuten die na hun bacheloropleiding een hbo-masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master hebben afgerond. Heb je geen aanvullende specialisatie dan kan je instromen na het volgen van een schakelprogramma. Dit schakeljaar loopt parallel met het eerste studiejaar van de Versnelde mastertrajecten.

Voor fysiotherapeuten zonder aanvullende specialisatie is de masteropleiding Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma (25 EC) waarin zij worden geschoold in de generieke competenties rondom methodologie en statistiek, Evidence-Based Practice, klinimetrie en klinisch redeneren.  Meer weten over het schakeljaar? Neem contact op met onze afdeling Onderwijsondersteuning

Toelating

De studie Echografie is toegankelijk voor fysiotherapeuten die na hun bacheloropleiding een hbo-masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master hebben afgerond. 

Heb je geen aanvullende specialisatie dan kan je instromen na het volgen van een schakelprogramma.

Opleidingsinhoud opleiding echografie

Deze tweejarige HBO-masteropleiding leidt tot de graad van Master of Science in de musculoskeletale echografie. De opleiding onderscheidt zich vooral door het hoge kwaliteitsniveau. De brede diepe inhoud van het programma bestaat onder ander uit praktijklessen die worden gegeven door musculoskeletale radiologen.

De integratie van de echografie in het dagelijks handelen van de fysiotherapeut is een belangrijk deel van de opleiding. Fysiotherapeuten worden opgeleid tot bekwame echografisten die, vanuit hun rol in de eerste-, anderhalve- of tweedelijnszorg, duurzaam verantwoorde diagnostiek geven. Na diagnostiek stopt het niet in de opleiding Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten. Naast kennis van pathologie en pathofysiologie, is er in de opleiding veel aandacht voor het therapeutisch proces volgens de best evidence practice regels.

Docenten

Je krijgt in de studie Echografie les van docenten die ruime didactische en klinische ervaring hebben en naast hun docentschap actief zijn in hun eigen echografie fysiotherapie praktijk. Alle docenten zijn academisch geschoold. Wat deze opleiding uniek maakt is dat er tevens lesgegeven wordt door radiologen van het LUMC.

Leerresultaten

Tijdens de master Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten leer je belangrijke vaardigheden om te functioneren in een professionele omgeving:

 • een geavanceerd niveau van evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen;
 • indiceren, toepassen en interpreteren van echografie bij patiënten met neuromusculoskeletale aandoeningen van de extremiteiten;
 • kennis en theorieën uit basiswetenschappen toe te passen binnen het klinisch handelen;
 • kritische houding innemen naar het gebruik van echografie en de eigen professionele rol hierin;
 • fungeren als academische gesprekspartner binnen een multidisciplinaire setting;
 • participeren in wetenschappelijk onderzoek naar echografie;
 • vernieuwingen in het gebruik van echografie te implementeren in de (eigen) praktijk;
 • levenslang door te ontwikkelen in de echografie.

Lesmethode & toetsing

Het onderwijs wordt steeds gestuurd vanuit klinische casuïstiek waarbij modules zijn georganiseerd naar lichaamsregio's. Per module worden de voorwaardelijke basiswetenschappelijke vakken aangeboden en wordt het klinisch redeneren getraind aan de hand van de beschikbare evidence voor de toegevoegde diagnostische waarde van echografie. De indicatiestelling voor echografie wordt daarbij steeds afgewogen tegen alle mogelijke alternatieven voor lichamelijk, beeldvormend of ander medisch-specialistisch onderzoek, de consequenties voor het behandelbeleid en de uitkomsten voor de patiënt. Cursusdagen kennen steeds achtereenvolgens leeractiviteiten ter voorbereiding, leeractiviteiten tijdens het contactonderwijs en leeractiviteiten ter verwerking (portfolio-opdrachten). Daarnaast voorziet de opleiding gesuperviseerde stage en training van praktische vaardigheden.

Werkvormen & stage

Bij alle opleidingen werkt SOMT University of Physiotherapy met blended learning. Bij voorbereidende leeractiviteiten wordt e-learning ingezet, naast het bestuderen van handboeken en wetenschappelijke artikelen, het oefenen van praktische vaardigheden, en het beschrijven van praktijkproblemen. Tijdens onderwijscontactdagen worden actieve onderwijswerkvormen aangeboden, zoals responsiecolleges, werkgroepen, vaardigheidstrainingen. Ter verwerking van het geleerde in de praktijk vindt portfolio-opbouw plaats. Reflectie en peer review zijn hier belangrijke instrumenten om het leerproces te sturen.

Stage

Stage vindt -naast de introductiemodule- plaats in zowel het eerste als tweede jaar van de opleiding.

Startmoment in januari

Bij de masteropleiding Muskuloskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten is het naast starten in september ook mogelijk te starten in januari. Dit heeft echter wel gevolgen voor het eerste 'opleidingsjaar'. Het eerste opleidingsjaar loopt in dat geval van januari tot en met, uiterlijk, augustus. Daarna stroom je, in september, direct in bij het tweede studiejaar welke gestart is in september het jaar daarvoor. Dit houdt in dat de studiebelasting van dit traject op momenten dus iets hoger kan liggen dan in de reguliere opleidingsjaren. 

Tevens zullen de lesdagen frequenter en op andere lesdagen ingepland worden. Meer informatie over de mogelijkheden bij starten in januari? Meld je aan voor de open dag!