Home Onderwijs HBO-Masteropleidingen in de Fysiotherapie Master Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten

Musculoskeletale echografie is een mooi voorbeeld van hoe een beeldvormende techniek kan bijdragen tot een meer evidence based diagnostisch- en therapeutisch proces voor fysiotherapeuten. Het toepassen en interpreteren van echografie is een specialistisch proces en vraagt om een gedegen en diepgaande opleiding om de juiste diagnostische conclusies te trekken. Samenwerken met huisartsen en specialisten krijgt met deze studie Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten nieuwe dimensies en biedt mooie kansen. Werk je in de dagelijkse praktijk graag op het hoogste niveau van ontwikkeling? Dan past deze Echografie opleiding zeker bij jou!

Ik kom naar de open dagWerkveld Musculoskeletale Echografie

De Master in de Musculoskeletale Echografie (MSc.) is een nieuwe specialisatie binnen de fysiotherapie en uniek in zijn soort. De gespecialiseerde therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein.

Als specialist onderscheidt de Master in de Musculoskeletale Echografie zich door:

 • uitgebreide en specifieke kennis van de (sono)anatomie, pathologie van de extremiteiten en de therapeutische consequenties;
 • (complexe) echografische vaardigheden in het diagnosticeren en behandelen van lichamelijke klachten aan de weke delen van de extremiteiten;
 • kennis van hoe, wanneer en met welke argumenten er moet worden doorverwezen voor aanvullend medisch onderzoek (via huisarts);
 • kennis van andere vormen van medische beeldvorming gebruikt door radiologen en welke interventies radiologen kunnen toepassen met behulp van medische beeldvorming;
 • kennis en ervaring met stages in zowel de eerste- als tweedelijn bij zowel de radioloog als orthopeed.

Omgang met complexe gezondheidsproblemen

In de dagelijkse praktijk (eerste-, anderhalve- of tweedelijns setting) wordt het masterniveau gekenmerkt door het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met (complexe) gezondheidsproblemen of orthopedische problematiek in de extremiteiten, al dan niet gebruikmakend van musculoskeletale echografie.

Complexiteit betreft hier problemen of contexten waarbij niet kan worden teruggegrepen op bestaande kennis en ervaring en onvoorspelbare situaties waarin zelfstandig verantwoorde strategische keuzes dienen te worden gemaakt. Voorbeelden van complicerende factoren zijn de aanwezigheid van psychosociale factoren, afwijkende biologische factoren, multi-morbiditeit of multi-site pathologie.

 

Opbouw

Je krijgt begeleiding van dé specialisten uit het vakgebied o.a. verbonden aan de VU Brussel en de Sint Maartenskliniek. Verder word je meegenomen in de Extended Scope training en wordt anatomie aangeboden via onze digitale snijtafel en de benodigde anatomische preparaten. Dit alles gebeurt in een up-to-date omgeving met aangepaste apparatuur.

Jaar 1

Het eerste jaar bestaat uit een basismodule echografie en een module evidence-based klinisch redeneren. Tijdens de basismodule begin je met de anatomie en sono-anatomie van de achillespees, extensorenpezen pols, directe rectus femorispees en de supraspinatuspees. Verder leer je over het gebruik en inzet van echoapparatuur en verschillende type probes. Ook vergaar je kennis over de meest voorkomende artefacten die kunnen optreden bij het gebruik van echografie.
De basismodule evidence-based klinisch redeneren volg je samen met studenten van de opleiding tot specialist in de Orofaciale Fysiotherapie. Dit programma bestaat uit het opdoen van de generieke mastercompetenties, zoals:

 • Klinisch redeneren;
 • Evidence-Based Practice;
 • Methodologie en statistiek;
 • Klinimetrie;
 • Implementeren en innoveren.

Dit eerste jaar bereidt je optimaal voor om integraal in te kunnen stromen in het tweede jaar van de master Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten.

Jaar 2

In jaar 2 wordt een zeer uitgebreide en gedegen basis gelegd om echografie op masterniveau toe te passen. In de eerste helft van het jaar verdiep je de kennis en vaardigheden van de bovenste extremiteit en in het tweede halfjaar van de onderste extremiteit.
Echografie en anatomie zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom worden in jaar twee de relevante aspecten en vernieuwende inzichten besproken met betrekking tot de anatomie van ossale, arthrogene, musculaire, neurogene en vasculaire structuren in de bovenste en onderste extremiteit.
Na het afronden van het tweede jaar ben je al in staat om op een professionele wijze de verschillende transducerposities uit te voeren volgens het ESSR-protocol. Je kunt daarbij de accuratesse van je handelen aangeven. Hierbij betrek je alle basisprincipes van echografie en kennis van de anatomie en sono-anatomie.

Jaar 3

Jaar 3 begint met de module Extended Scope waarin je wordt getraind in de competenties die passen bij deze nieuwe beroepsrol. Daarna volgen specialistische lesdagen waarin geavanceerde kennis en vaardigheden aan bod komen. Je leert extra scanposities rondom de verschillende gewrichten, verdiept jezelf in pathologie herkenning en (sono)anatomie en scherpt je diagnostische echografische  onderzoeksvaardigheden aan. 
Dit jaar heeft een sterk multidisciplinair karakter. Je krijgt dan ook les van medisch specialisten als de radioloog, neuroloog, reumatoloog en de huisarts. Maar er komen staat ook verbredende onderwerpen aan bod zoals echografie en bekkenfysiotherapie (capita selecta). 
Gedurende het derde jaar volg je verder verschillende stages en werk je aan je afstudeerwerken.

De modules van de opleiding bevatten meerdere formatieve en summatieve toetsen om voldoende feedbackmomenten en, competentiegerichte toetsing te waarborgen. Toetsing op praktische vaardigheden in relatie tot de uitvoering en interpretatie van echografie vindt gedurende de module continu plaats in formatieve zin. Zowel docenten als cursisten fungeren hierbij als beoordelaars.

Praktische zaken

De masteropleiding is een deeltijdprogramma dat wordt gegeven op onze campus in Amersfoort. Naast de contactdagen volg je een aantal stagedagen. De contactdagen kun je terugvinden aan de rechterkant van deze pagina onder het kopje "Details". De studiebelasting ligt op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De masteropleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC).

Reguliere masteropleiding in 3 jaar

Als algemeen fysiotherapeut met een Bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een reguliere driejarige masteropleiding. De contactdagen zijn altijd op woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. De driejarige opleiding start altijd in september.

Reguliere masteropleiding in 2,5 jaar

Kun jij een hogere studielast aan? Dan kun je de volledige Master Musculoskeletale Echografie ook in 2,5 jaar afronden. De totale studielast en kwaliteit is gelijk aan die van het driejarige programma. Door efficiënt, hybride onderwijs met veel persoonlijke begeleiding hebben we een ambitieus maar studeerbaar programma voor je ontwikkeld.

Je start gewoon op hetzelfde moment als het 3-jarige lesprogramma; per september. Wanneer je bent gestart met de opleiding maak je een afspraak met het opleidingshoofd om je ambitieuze leertraject te bespreken.

Versneld programma door vrijstellingen

Heb je al een HBO-Masteropleiding in een fysiotherapie-specialisatie of een WO-master afgerond? Dan is het mogelijk de Master Musculoskeletale Echografie versneld te volgen en vrijstellingen te krijgen voor het eerste studiejaar.

De Examencommissie beslist per student wie waarvoor een vrijstelling heeft. Dit zal worden bepaald door middel van voorgaande opleidingen en cursussen, ervaring door de jaren, eventuele wetenschappelijke producten of implementatie projecten via intercollegiaal overleg of anders. 

Heb je vragen mail dan naar studentenadministratie@somt.nl.

Toelating

Toelating tot de Masteropleiding Musculoskeletale Echografie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie en BIG-registratie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

Ik kom naar de open dag

Opleidingsinhoud opleiding Echografie

Deze HBO-masteropleiding leidt tot de graad van Master of Science in de Musculoskeletale Echografie. De opleiding onderscheidt zich vooral door het hoge kwaliteitsniveau. De brede diepe inhoud van het programma bestaat onder ander uit praktijklessen die worden gegeven door musculoskeletale radiologen.

De integratie van de echografie in het dagelijks handelen van de fysiotherapeut is een belangrijk deel van de opleiding. Fysiotherapeuten worden opgeleid tot bekwame echografisten die, vanuit hun rol in de eerste-, anderhalve- of tweedelijnszorg, duurzaam verantwoorde diagnostiek geven. 
Echografie, uitgevoerd door de Extended Scope fysiotherapeut, is een uitstekende combinatie. Vandaar dat een module in het lesprogramma speciaal gericht is op de (nieuwe) rol van Extended Scope fysiotherapeut. Deze module is identiek aan de 10-daagse nascholing ‘Gericht verwijzen’ en biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven in het register van de Nederlandse Vereniging Extended Scope (NVES).

Na de diagnostiek stopt het niet in de opleiding Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten. Naast kennis van pathologie en pathofysiologie, is er in de opleiding veel aandacht voor het therapeutisch proces volgens de best evidence practice regels.

Docenten

Je krijgt tijdens de opleiding les van docenten die ruime didactische en klinische ervaring hebben en naast hun docentschap actief zijn in hun eigen echografie fysiotherapie praktijk. Alle docenten zijn academisch geschoold. Doordat echografie ook door medici wordt toegepast zijn er verschillende raakvlakken. Je krijgt daarom les van verschillende medische specialisten zoals radiologen, neurologen en huisartsen. Dat maakt deze opleidin uniek!

Leerresultaten

Tijdens de master Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten leer je belangrijke vaardigheden om te functioneren in een professionele omgeving:

 • het accuraat kunnen indiceren, toepassen en interpreteren van echografie bij patienten met neuromusculoskeletale aandoeningen van de extremiteiten;
 • een geavanceerd niveau van evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen;
 • kennis en theorieën uit basiswetenschappen, zoals fysica, anatomie, sono-anatomie, color- en powderdoppler, pathologie, toe te passen binnen het klinisch handelen;
 • kritische houding innemen naar het gebruik van echografie en de eigen professionele rol hierin;
 • fungeren als academische gesprekspartner binnen een multidisciplinaire setting;
 • participeren in wetenschappelijk onderzoek naar echografie;
 • vernieuwingen in het gebruik van echografie te implementeren in de (eigen) praktijk;
 • levenslang door te ontwikkelen in de echografie.

Lesmethode & toetsing

Het onderwijs wordt steeds gestuurd vanuit klinische casuïstiek waarbij modules zijn georganiseerd naar lichaamsregio's. Per module worden de voorwaardelijke basiswetenschappelijke vakken aangeboden en wordt het klinisch redeneren getraind aan de hand van de beschikbare evidence voor de toegevoegde diagnostische waarde van echografie. De indicatiestelling voor echografie wordt daarbij steeds afgewogen tegen alle mogelijke alternatieven voor lichamelijk, beeldvormend of ander medisch-specialistisch onderzoek, de consequenties voor het behandelbeleid en de uitkomsten voor de patiënt. Cursusdagen kennen steeds achtereenvolgens leeractiviteiten ter voorbereiding, leeractiviteiten tijdens het contactonderwijs en leeractiviteiten ter verwerking (portfolio-opdrachten). Daarnaast voorziet de opleiding gesuperviseerde stage en training van praktische vaardigheden.

Werkvormen & stage

Bij alle opleidingen werkt SOMT University of Physiotherapy met blended learning. Bij voorbereidende leeractiviteiten wordt e-learning ingezet, naast het bestuderen van handboeken en wetenschappelijke artikelen, het oefenen van praktische vaardigheden, en het beschrijven van praktijkproblemen. Tijdens onderwijscontactdagen worden actieve onderwijswerkvormen aangeboden, zoals responsiecolleges, werkgroepen, vaardigheidstrainingen. Ter verwerking van het geleerde in de praktijk vindt portfolio-opbouw plaats. Reflectie en peer review zijn hier belangrijke instrumenten om het leerproces te sturen.

Stage

Stage vindt plaats in zowel het tweede als derde jaar van de opleiding.

Ik kom naar de open dag