Home Onderwijs HBO-Masteropleidingen in de Fysiotherapie Master Sportfysiotherapie Masteropleiding Sportfysiotherapie voor Manueel Therapeuten

Inhoud reguliere masteropleiding sportfysiotherapie voor manueel therapeuten

De masteropleiding Sportfysiotherapie bij SOMT University of Physiotherapy heeft als doel fysiotherapeuten op te leiden tot sportfysiotherapeuten die zorgdragen voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sportgerelateerde klachten en aandoeningen, met enkelvoudige, meervoudige of complexe gezondheidsproble­matiek. Als sportfysiotherapeut richt jij je daarbij op het dagelijks functioneren van de sporter in al zijn facetten.

Daarbij heb je een belangrijke taak om het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden. Als sportfysiotherapeut zorg je ervoor dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert. Dit alles is erop ge­richt om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren.

Er bestaat een sterke relatie tussen de sportfysiotherapie en manuele therapie waarbij de masteropleiding Sportfysiotherapie geschikt is om je inzichten in performance, motorisch leren, pathofysiologische processen en sportrevalidatie, in relatie tot sportgerelateerde gezondheidsproblemen van de extremiteiten, te verdiepen en vernieuwen.

Als Master Manueel therapeut bezit je al een aantal competenties m.b.t. arthrogene technieken en kan je vrijstelling krijgen voor de onderwijsgroepen en werkgroepen omtrent manueel diagnostische en therapeutische vaardigheden aan de wervelkolom en extremiteiten. Als Master Manueel therapeut ben je na het volgen van de masteropleiding Sportfysiotherapie bij SOMT University of Physiotherapy in staat al je vaardigheden te integreren in sportgerelateerde contexten en daarmee word je DE musculoskeletaal specialist bij uitstek. 

Studiedagen & studiebelasting

De studiebelasting ligt op ongeveer 12-16 uur per week, exclusief stage. Het reguliere onderwijs wordt gegeven in 3 onderwijsblokken per jaar. Elk onderwijsblok omvat 6 dagen: Maandag t/m zaterdag van 09.00 uur t/m 17.00 uur en wordt gegeven op onze campus in Amersfoort. De eventuele vrijstellingen worden vooraf besproken.

Contact

Indien er meer informatie wordt gewenst, kunt u contact opnemen met het opleidingshoofd Michel Eskes. Tijdens een persoonlijke afspraak wordt meer uitleg gegeven over de organisatie van deze opleiding.